מחקרים עדכניים (11/2012) על ADHD . הלו! זו הפרעת קשב או לא? האם יש בו בעת תת-אבחון או יתר-אבחון של ADHD? הייתכן שהפרעת אוטיזם ו- ADHD הנם הפרעה אחת? ODD + ADHD וטיפול התנהגותי. הפעילות הפולבינרית המוחית מופחתת בילדי ADHD.

ADHD or Not, Children Prescribed Pills to Help in School
זו הפרעת קשב או לא?  האם רושמים תרופות לילדים כדי לעזור ללימודים?

זו כותרת כתבה ארוכה שהתפרסמה בעיתון הנחשב ניו יורק טיימס בעמודו הראשון ביום 9 אוקטובר 2012, וחוללה סערה. מצוטט בה רופא ילדים ד"ר מיכאל אנדרסון האומר: " כאשר אני שומע על ילד משכבה סוציו אקונומית נמוכה הנאבק בלימודים בבי"ס יסודי, אני בד"כ נותן להם תרופת אדראל." התרופה גורמת לריכוז וקשב ושליטה על האימפולסיביות בילדים עם הפרעת קשב וריכוז. לדברי ד"ר אנדרסון, למרות שהוא מאבחן את ההפרעה, הוא מכנה אותה כ "מפוברקת וכהצדקה לרישום תרופות, בעוד המחלה האמיתית היא – הישגים לימודים נמוכים בבתי ספר לא מתאימים". לדבריו לא מותירים בידיו ברירה אחרת, מכיוון שאנו כחברה החלטנו שזה יקר מידי לשנות ולהתאים את סביבת הילד (לשפר בתי ספר, מורים וכיתות קטנות ועוד), ולכן אנו "מתאימים" את הילד עצמו. לדברי העיתון ידוע שסטודנטים בריאים מקבלים סטימולנטים להעלות את הישגיהם האקדמיים. וזה מה שקורה בילדים מבי"ס יסודי משכבה סוציו אקונומית נמוכה הנכשלים בלימודים והוריהם משתוקקים לראותם מצליחים. רופא מאוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס המומחה ברישום תרופות לאוכלוסיות חלשות, טוען שאנו כחברה אין לנו רצון  להשקיע בהתערבויות לא פרמקולוגיות, ומותירים בידי הפסיכיאטריים את הכלי היחיד של תרופות פסיכו טרופיות. גם ד"ר ננסי רפפורט פסיכיאטרית ילדים מקמברידג טוענת שאנו צופים בתופעה זו יותר ויותר. וכראיה מספר הילדים המאובחנים הולך וגדל 9.5% מילדים בגיל 4 עד 17 שנים (2007). ההוצאה עבור סטימולנטים גדלה בארה"ב מ 70 מיליון דולר ל-7 מיליארד דולר. רופאים נוספים מצוטטים בכתבה ברוח דברים אלה.
האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד ומתבגר פרסמה תגובתה ב 20.10.2012 בעיתון שלה: Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry .Volume 51, Issue 10 , Pages 1003-1019. 20, October 2012
הפרעת קשב פוגעת ב 3% -5% מהילדים. זו מחלה אמיתית אשר מאובחנת ומטופלת. ילדים עם סימפטומים של קשיי קשב וריכוז זקוקים להערכה תוך תהליך האבחון.  טיפול תרופתי מועיל בילדים עם הפרעת קשב וריכוז, בעוד יש נתונים מעטים על יעילות התרופה שנלקחת ללא אבחון. טיפול תרופתי בילד כולל טיפול משפחתי ועבודה עם בי"ס. ישנם נתונים רבים על בטיחות סטימולנטים. ילדים ומתבגרים שלא מטופלים נמצאים בסיכון מוגבר להתמכרויות, תאונות וכשלון בלימודים.
הערותיי: הנושא הזה של חילוקי דעות באשר לטיפול התרופתי להפרעת קשב וריכוז עולה שוב ושוב ובעצם אינו יורד מסדר היום. לפיכך, אני סבור שיש לעשות הפרדה בין קשיי קשב וריכוז לעניין הלימודים, לבין הפרעת קשב וריכוז האמיתית עם חוסר שליטה עצמית, התנהגות מרדנית ובעיית התנהגות (ראה על כך באתר שלי בפרק "אי שליטה עצמית ברגשות"). ועד שלא ייעשה כן תימשכנה המחלוקות.

ADHD Is Both Under and Over Diagnosed
Oct. 19, 2012 Journal of Attention Disorders
 תת-אבחון ויתר-אבחון של הפרעת קשב וריכוז בוא בעת 

באחד המחקרים הגדולים שנמשך 10 שנים על הפרעת קשב וריכוז בארה"ב, נמצא שיש מספר ניכר של ילדים שמטופלים ואין להם הפרעת קשב וריכוז, בעוד הרבה ילדים שלוקים בהפרעה אינם מטופלים. הסיבות לזה שהורים סבורים שיש בעיה והנגישות לשרותי בריאות. כמו כן האבחון נעשה לעיתים קרובות ע"י קלינאים שאינם מנוסים דיים. המחקר נערך בתקופה 2002-2012. נסקרו 10,427 תלמידי בי"ס יסודי (5-13 השנים).  זה המחקר הקהילתי האיפדמיולוגי הגדול ביתר שנערך עד כה על הפרעת קשב וריכוז. נמצא כי 8.7% מהילדים בדרום קרוליינה יש סימפטומים של ההפרעה, ו- 10.6% מהילדים באוקלהומה. 10.1% מילדי דרום קרוליינה מקבלים טיפול תרופתי ו- 7.4% מילדי אוקלהומה. נמצא שרק 39.5% מילדי דרום קרוליינה ו- 28.3% מאוקלהומה המקבלים תרופות – מתאימים להגדרת הפרעת קשב וריכוז.
הערותיי: עוד נושא נדוש במחלוקת על תת-אבחון/תת-טיפול או יתר-אבחון/יתר-טיפול של הפרעת קשב וריכוז. המחקר מכוון לאוכלוסייה ספציפית של מעמד סוציו-אקונומי נמוך, ואמנם שם עלול להיות יותר תת-אבחון/תת-טיפול כי אוכלוסייה זו אינה מעוניינת להגיע לאבחון ו/או שאינה מסכימה לטיפול תרופתי.

 New Tools Developed to Better Treat ADHD in Early Stages
פיתוח כלים חדשים לשיפור הטיפול בהפרעת קשב וריכוז 

 חוקרים ממיו- קליניק הציגו השבוע (26.10.2012) בכינוס השנתי של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר המתקיים בסן-פרנסיסקו ממצאים חדשים על טיפול מוקדם בהפרעת קשב וריכוז. הם הציגו שיטה חדשה לקבלת משוב טוב יותר מהורים ומורים על ילדים המגיעים לראשונה לאבחון, המאפשר לקלינאים לאבחן טוב יותר וטיפול יעיל יותר בילדים עם הפרעת קשב וריכוז + מרדנות מתנגדת (ODD + ADHD). ככל שידענו יותר על הילדים בשלבים הראשונים כך יכולנו יותר לעזור להם על פי צרכיהם. נתנו להם למלא שאלונים על התנהגות מרדנית (ODD) כך שהורים יכלו להעריך אם יש לילדם ההפרעה יותר מאשר רופא מן השורה.  מתוך 75 ילדים במחקר אובחנו ע"י רופאים % 27 ילדים (פחות משליש) עם הפרעה מרדנית מתנגדת, ואילו בשיטה החדשה אובחנו 48%. ולטענתם מחקרם מוכיח כי הפרעה מרדנית מתנגדת (ODD) מאובחנת פחות בילדים ממה שקיים, ולכן אינם זוכים לקבל טיפול התנהגותי שהם צריכים, בנוסף לטיפול התרופתי.
הערותיי: איני מוצא שיטה חדשה במחקר זה. מה שמתואר ידוע כיום. גם על ידי זה נעשה כחלק משגרת תהליך אבחון להפרעת קשב וריכוז.  

 Are Autism Spectrum Disorder and ADHD Different Manifestations of One
Overarching Disorder
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 51, Issue 11  1160-1172.e3, Nov 2012. Jolanda M.J. van der Meer, M.Sc
האם הפרעת קשב וריכוז והפרעה אוטיסטית הם ביטוי של הפרעה אחת ?

הפרעה אוטיסטית והפרעת קשב וריכוז לעיתים קרובות באות יחדיו. בהתחשב בהטרוגניות של שתי ההפרעות  יש מספר מצבים הומוגניים של ASD-ADHD כתת-קבוצות קומורבידיות. המחקר בא לבדוק אם קיימים מצבים כאלה. במחקר נבדקן סטטיסטית עם "שאלון תקשורת חברתי" (SCQ) 644 ילדים גילאים 5 – 17 שנים, והושוו הסימפטומים של קומורבידיות, פרופיל קוגניטיבי, תפקודים ביצועיים, קשב, ריכוז והמזג. ונמצאו קבוצות אלה: הפרעת קשב ללא הפרעה אוטיסטית; לא נמצאה הפרעה אוטיסטית ללא הפרעת קשב; הפרעת קשב והפרעה אוטיסטית יחדיו בשני מצבים: פעם הפרעת קשב דומיננטית ואוטיזם משני, ופעם אוטיזם דומיננטית והפרעת קשב משנית. החסר הקוגניטיבי החופף בשתי ההפרעות יכול אולי לשמש כפתרון עתידי לאטיולוגיה משותפת של שתי ההפרעות, וחוסר החפיפה יכול להוות אינדיקציה מדוע יש ילדים שמפתחים הפרעת קשב וריכוז למרות הסיכון הגבוה שלהם לאוטיזם.
הערותיי: הקשר בין הפרעת קשב וריכוז והפרעה אוטיסטית ידועים זה מכבר, אולם טרם פוענח. ראה חומרים בנושא זה שפרסמתי באתר שלי (בפרקים "אוטיזם"; "הפרעת קשב וריכוז והפרעה אוטיסטית").

Atypical Pulvinar–Cortical Pathways during Sustained Attention Performance in Children with ADHD. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
Volume 51, Issue 11 , Pages 1197-1207.e4, November 2012
 נמצא שהפרעת קשב וריכוז בילדים הפעילות הפולבינרית המוחית מופחתת

הבסיס נוירו ביולוגי של אי-קשב טרם מובן דיו. דווחו לאחרונה בהפרעת קשב וריכוז  שנויים מבניים בטלמוס, בייחוד בגרעין הפולבינר (החלק האחורי ביותר של הטלמוס עם קשר לאזורי קורטיקל וסובקורטיקל, שיש לו תפקיד מרכזי בתאום תהליך ההקשבה). מטרת המחקר להוכיח  כי בילדים עם הפרעת קשב וריכוז יש תפקוד  אבנורמאלי בנתיב הפובינרי-קורטיקלי אשר גורם לסימפטומים של אי הקשב בהפרעה. ואמנם נמצא במחקר זה שבילדים עם הפרעת קשב וריכוז הפעילות הפולבינרית מופחתת באופן מובהק. המחקר מצביע שהתפתחות לא כהלכה של הפולבינר יכול להוביל להפרעה במכניזם הפיזיולוגי של סימפטומים אי קשב בהפרעת קשב וריכוז.