השינויים ב DSM-5 לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) ולאבחון אוטיזם (ASD)

  

DSM-5 יצא לדרך ובירחון מאוגוסט 2013 של האקדמיה לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר דנים מספר מאמרים על DSM-5.

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry – Volume 52, Issue 8, August 2013

 סמואל קורטזה מאוניברסיטת ניו יורק כותב במאמרו:
"Here/In This Issue and There/Abstract Thinking: The DSM-5  Is Here and There"
ובסיכום כותב "ובכן DSM-5 כאן, ועלינו לברך אותו ולהשתמש בו כפי שהוא: מדריך, לא יותר, ולא פחות". ובמילים שלו: So, the DSM-5 is here. We should welcome it and use it for what it is: a guide, not more, not less
אני מסכים בהחלט לגישה רפואית נכונה זו, וממליץ בפני רופאים העוסקים בהפרעת קשב וריכוז לאמץ עמדה זו. בהזדמות זו העברתי את הקריטריונים והסימפטומים של ADHD ו ASD לפי DSM-5 לקדמת אתרי.

השינויים ב DSM-V לאבחון הפרעת קשב וריכוז ADHD

 DSM-V הוצג במפגש השנתי של AACAP-CACAP טורונטו קנדה 23.10.2011 -סוכמו ע"י ד"ר שלומי ענתבי מומחה להפרעת קשב וריכוז (לראשונה פורסם באתרי ביום 30 דצמבר, 2011)

DSM-V ADHD : אבחון חוסר קשב  Inattentive Symptoms  

הקריטריונים הנדרשים לאבחון חוסר קשב

1. לאבחון אי קשב נדרשים 6 או יותר מתשעת הסימפטומים (המפורטים מטה). 2. הסימפטומים התמידו בששת החודשים האחרונים, ואינם נובעים ממהלך התפתחות הילד. 3. הסימפטומים משפיעים ישירות על פעילות חברתית, אקדמית, ותעסוקתית. 4. למתבגרים ומבוגרים (מעל גיל 17) נדרשים לאבחון 5 סימפטומים מתוך התשעה 5. הסימפטומים אינם נובעים ממרדנות מתנגדת (ODD), מאי ציות, מעוינות, או מכשל להבין משימות או הדרכה.

הסימפטומים לחוסר קשב – Inattentive Symptoms

א.  הרוב נכשל להקדיש תשומת לב מספקת לפרטים, ועושה טעויות אי אכפתיות. כמו בשעורי בית, בעבודה, מתעלם או מחמיץ פרטים, ועבודתו אינה מדויקת. ב.  מתקשה להתמיד בקשב במשימות.קשיים להישאר מרוכז בהרצאות,בשיחות,בקריאה וכתיבה ממושכת. ג.  לא נראה כמקשיב כשפונים אליו ישירות,ומחשבתו נראית במקום אחר גם בהעדר גורם ברור מסיח דעת. ד.  אינו עוקב אחר הוראות. מתחיל משימה ומאבד מהר את הריכוז ודעתו מוסחת בקלות. נכשל בסיום שיעורי ם ועבודות בית, או במשימות במקום העבודה. ה.  קשיים בארגון משימות ופעילויות. קשיים בניהול רציף אחרי מטלות. אי סדר ולא מאורגן בעבודה. ניהול זמן גרוע ואינו עומד בלוח זמנים. ו.   בשיעורי בית, ועבודות בית, מתאפיין כנמנע מחוסר עניין וחיבה לביצוע משימות הדורשות מאמץ נפשי מתמשך. המבוגרים  נמנעים מהכנת דוחות, מילוי  טפסים, או לבדוק הרבה ניירת. ז.  מאבד דברים הנחוצים לו למטלות ולפעילות. כמו עפרונות, ספרים, ארנק, משקפיים, טלפונים ניידים. ח.  דעתו מוסחת בקלות מגירויים חיצוניים. מבוגרים מוסחים גם ממחשבות שאינן קשורות לעניין. ט.  תדיר שכחן בפעילות היומיומית. מבוגרים שוכחים להחזיר שיחת טלפון, ושוכחים מועדים לפגישות.

DSM-V  ADHD : אבחון היפראקטיביות/אימפולסיביות

הקריטריונים הנדרשים לאבחון היפראקטיביות/אימפולסיביות

1.  שישה או יותר מהסימפטומים (המפורטים מטה). 2.  התמידו לפחות בששת החודשים האחרונים במידת חומרה שאינה קשורה למהלך ההתפתחות הילד. 3.  הסימפטומים משפיעים ישירות על הפעילות החברתית, לימודית ומקצועית. 4.  במבוגרים נדרשים לאבחון חמישה סימפטומים. 5.  הסימפטומים אינם בגלל ODD, אי ציות, עוינות, וכשל בהבנת הדרכה. 

הסימפטומים להיפראקטיביות

א.   אי שקט, מתופף בידיו, מזיז רגליו, מתנועע בישיבה. ב.   בדר"כ חסר מנוחה במשך פעילות כאשר אחרים יושבים. יכול לעזוב את מקומו בכיתה, במשרד ובמקום עבודה,ובמצבים אחרים הדורשים להישאר ישובים. ג.   מתרוצץ רץ ומטפס על רהיטים במצבים לא מתאימים. המבוגרים חשים חוסר מנוחה. ד.   מדבר בקול רם ומרעיש במהלך משחק, בזמן חופשי, ובפעילות חברתית. ה.   בפעילות מתמדת, מתנהג כאילו מונע ע"י מנוע. מתקשה להיות שקט לאורך זמן בפגישות, במסעדות. נראה ע"י אחרים כלא רגוע ומתקשה להיות איתם. ו.    מדבר בצורה מוגזמת.

הסימפטומים לאימפולסיביות 

ז.   מתפרץ לדברים משיב לשאלה לפני שהושלמה. מבוגר מתפרץ לשיחות ומשלים דברי אנשים. ח.   מתקשה לחכות לתורו ולהמתין בתור ט.   מתפרץ ומפריע לאחרים, מתפרץ לשיחות, נדחק למשחקים, ולפעילויות. יכול להשתמש בדברים של אחרים מבלי לשאול או לבקש רשות. מבוגרים יכולים להתפרץ ולקחת פיקוד על מעשי אחרים.

חדש ב DSM-V!  תוספת לסימפטומים לאימפולסיביות

י.   נוטה לפעול ללא מחשבה. מתחיל משימות ללא הכנה מתאימה, או נמנע מלקרוא או להקשיב להנחיות. יכול לדבר בלי לקחת בחשבון את התוצאות הנובעות מכך, או לקבל החלטות חשובות בבדל שנייה, כמו קנייה אימפולסיבית של מוצרים. לפתע נוטש משרה. מנתק קשר עם חברים. יא.   חסר סבלנות: להמתין לאחרים, לחכות לאחרים אלא פועל מהר יותר מאחרים, להמתין שאנשים יגיעו לשורה התחתונה, מאיץ מהירות בנסיעה, חותכים בנסיעה להשיג אחרים. יב.   לא נוח לו לעשות דברים באיטיות או באופן סיסטמתי. ולעיתים קרובות פזיז בפעילות ובמטלות. יג.   אינו נמנע מפיתויים או הזדמנויות, אף אם זה כרוך בלקיחת סיכונים. משחק בדברים מסוכנים. מבוגר יכול להתחייב ליחסים לאחר היכרות קצרה, לקחת משרה,להיכנס לעסק ללא תכנון ובדיקה קפדנית.

קביעת אבחנת הפרעת קשב וריכוז ADHD על פי DSM-V

1. מספר בולט של סימפטומים הופיעו לפני גיל 12 שנים. (עד היום הגיל הקובע לתחילת הופעת הסימפטומים הינו 7 שנים) 2. הסימפטומים מופיעים בשני מקומות לפחות, בית, בי"ס, עבודה, עם חברים וקרובים, ובפעילויות אחרות. 3. הוכחות ברורות שהסימפטומים מפריעים או מפחיתים את איכות חיי החברה, לימודים, או תפקוד מקצועי. 4. הסימפטומים אינם מופיעים בעקבות סכיזופרניה, או הפרעות פסיכוטיות אחרות, ולא ניתן לשייכם יותר להפרעה נפשית אחרת, כמו הפרעת חרדה, שינויי מצב רוח, פיצול אישיות, והפרעת אישיות. 5. הפרעת התפתחות נרחבת – PDD  והפרעה בספקטרום אוטיסטי – ASD , אינם כלולים בנ"ל.

הגדרת הפרעת קשב וריכוז לפי הופעתה ב DSM-V

Combined Presentation הפרעה משולבת אם קריטריונים של אי קשב, היפראקטיביות ואימפולסיביות הקיימים בחצי השנה האחרונה. Predominately Inattentive Presentationכאשר קריטריונים של אי קשב קיימים בחצי השנה האחרונה, ואילו הקריטריונים של היפראקטיביות/אימפולסיביות לא.  Predominately Hyperactive/Impulsive Presentation כאשר קריטריונים של היפראקטיביות ואימפולסיביות קיימים בחצי שנה האחרונה, ואילו קריטריונים של אי קשב לא. (Inattentive Presentation (Restrictive אם קריטריונים של אי-קשב מתקיימים, אבל לא יותר משני סימפטומים של היפראקטיביות/אימפולסיביות קיימים במחצית השנה האחרונה.

ד"ר שלומי ענתבי מומחה להפרעת קשב וריכוז – ייעוץ, אבחון טיפול. תל-אביב, הרצליה, ראשון לציון טל. 03-9676869

תגובה:
commented on השינויים ב DSM-5 לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) ולאבחון אוטיזם (ASD)
מאמר מעניין מאוד. ההסבר שלך וההבדלים מהעבר חשובים ומאירי עיניים גם להדיוטות. 
תודה, ד"ר עדנה רבנו.
שלום ד"ר עדנה רבנו,
תודה על תגובתך. שמחתי שהמאמר שלי בנושא הנ"ל מאיר עיניים כדברייך.
שלומי ענתבי.

מחשבה אחת על “השינויים ב DSM-5 לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) ולאבחון אוטיזם (ASD)

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s