עלייה פי חמישה במספר ילדים ומתבגרים המטופלים עם תרופות של ADHD

עלייה פי 5 במספר ילדים ומתבגרים המטופלים עם תרופות של ADHD, בילדים הלוקים ב: אוטיזם, הפרעת קשב וריכוז, והפרעות נפשיות אחרות

Five-Fold Increase in National Prevalence Rates of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Medications for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and other Psychiatric Disorders: A danish Study, Soren Dalsgaard, Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. September 2013

במחקר פרוספקטיבי עדכני הגדול ביותר  מסוגו, נסרקו 852,711 ילדים ומתבגרים מדנמרק שנולדו בין השנים 1990 עד 2001. ונבדקו מי מהם נוטלים אחת מתרופות של הפרעת קשב וריכוז: מתילפנידאט, אמפטמינים ואתומוקסתין. נמצא כי מתוך 9,698 ילדים ומתבגרים שאובחנו ASD נטלו 16% מהילדים (1,577) אחת מהתרופות הנ"ל. מ- 11,553 ילדים ומתבגרים שאובחנו ADHD נטלו  תרופות 61% (7,021). מ- 48,468 ילדים ומתבגרים עם הפרעות פסיכיאטריות אחרות, נטלו  תרופות 3% (1,537).
המחקר מצא חלה עלייה ניכרת סיגניפיקנטית בשיעור רישום מרשמים לתרופות הנ"ל משנת 2003 עד שנת 2010, בכל שלושת קבוצות הילדים בגיל 6-13 שנים: עם ADHD, עם אוטיזם, עם הפרעות נפשיות אחרות. חלה עלייה ברישום תרופות לטיפול ב- ADHD פי 4.7 (להפרעת קשב וריכוז), פי 6.3 (לאוטיזם),ופי 5.5 (להפרעות נפשיות אחרות) בהתאמה.
מסקנת החוקרים: חלה עלייה ניכרת בשימוש בתרופות של הפרעת קשב וריכוז לא רק לילדי ADHD, אלא גם בילדים עם הפרעות נוירו פסיכיאטריות אחרות כולל ASD. ואמנם נצפו שינויים עם הזמן בטיפול תרופתי ל- ADHD בילדים שאובחנו עם ASD, כך שטיפול בתרופות ל- ADHD בילדים עם ASD עומד על 16%.
הערותיי: מחקר מעניין וראוי. טיפול של 61% בתרופות הנ"ל לילדים עם ADHD הוא הגיוני וסביר. בארץ להערכתי זה יעמוד על 90% ויותר השימוש בתרופות אלה ל- ADHD.
המחקר מוכיח שוב את הקשר ההדוק בין ADHD ל- ASD, ומראה שלאורך זמן ילדים עם אוטיזם מטופלים בהצלחה בתרופות המיועדות מלכתחילה להפרעת קשב וריכוז: מתילפנידאט, אמפטמין ואתומוקסתין. עבודות רבות הוכיחו זאת בעבר, ואנו נוכחים בזה בקליניקה. וממצא של 16% מילדים עם אוטיזם מקבלים טיפול בתרופות הנ"ל הוא סביר.
מקרה מהקליניקה, לאחרונה הגיע אלי לקליניקה להתייעצות ילד בן 7 שנים שאובחן לפני למעלה משנה כסובל מאוטיזם ומקבל את כל התמיכה הרפואית והאישית האפשרית, כמו סייעת אישית בבי"ס וטיפולים תומכים רבים פסיכולוגיים, רגשיים. פנו אלי להתייעצות כי הילד אינו שקט, חסר מנוחה ואינו לומד, וההורים חסרי אונים. באבחון קליני לא קשה היה לאבחנו עם סימפטומים ברורים של הפרעת קשב וריכוז, בעוד המוטיבים האוטיסטיים קלים מאד מצויים ברקע, שכיום אינם מהווים את הגורם הדומיננטי לקשייו התפקודיים הבולטים בחיי היום יום של הילד, הנגרמים בעטייה של הפרעת קשב וריכוז. לפיכך המלצתי היתה ברורה על טיפול עם מתילפנידאט. ילדים שבעברם אובחנו כאוטיסטים נתקלים בהם בתדירות גבוהה בקליניקה ויש לשים לב אליהם ולטפל בהם בתרופות לפי הצורך.

90% מרופאים מומחים אינם פועלים עפ"י הקווים המנחים לטיפול ב ADHD בילדי גן

90% מרופאים מומחים אינם פועלים עפ"י הקווים המנחים של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר, בנוגע לטיפול תרופתי בילדי גן הלוקים בהפרעת קשב וריכוז

90 Percent of Pediatric Specialists Not Following Clinical Guidelines When Treating Preschoolers with ADHD – A recent study by pediatricians from the Cohen Children's Medical Center of New York

החוקרים טוענים כי לא ברור כיצד רופאים מומחים בטיפול בהפרעת קשב וריכוז – בפסיכיאטריה של הילד, נוירולוגיה של הילד ורופאי ילדים התפתחותיים, נכשלים במילוי הנחיות הקליניות של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר (AACAP), לטיפול בילדי גן עם הפרעת קשב וריכוז.
ההנחיות ממליצות שילדי גן המאובחנים עם ADHD יש להתחיל בטיפול התנהגותי כקו טיפול ראשון. ולהמליץ על טיפול תרופתי רק במידה וטיפול התנהגותי לא הצליח.
כמו כן, הנחיות אקדמיה אמריקאית לפדיאטריה (AAP) היא להמליץ על תרופת בחירה מתילפנידאט לילדי גן. אולם בפועל יותר משליש הרופאים מסרו כי הם ממליצים על טיפול עם אמפטמינים- 19.4%, ועם תרופה לא סטימולנטית- 19%.
בעוד גוברת הדאגה בציבור ובקרב אנשי מקצוע מיתר- טיפול בילדי גן הלוקים ב-  ADHD, עדיין מרבית הרופאים המומחים ממליצים על טיפול תרופתי בילדי גן כחלק מתוכנית הטיפול הראשונית שלהם.
הערותיי: בנושא זה דנתי באתרי לא פעם. אולם לצערנו, הבעיה עדיין קיימת ונפוצה גם בארץ, לפיכך ראוי שאחזור בתמצית על המלצותיי כיצד לנהוג בילדי גן המאובחנים עם   ADHD,לאור ההנחיות הקליניות של AACAP ולאור ניסיוני. בעבודתי בקליניקה אני מבחין בשלוש קבוצות מקרים בילדי גן:
קבוצה ראשונה, ילדי גן 3-5 שנים שמאבחנים אותם רק עם הפרעת קשב וריכוז ללא קשיי התנהגות- אין סיבה להתחיל בטיפול תרופתי אצלם גם אם הם "שובבים ומפריעים מעט". ויש להסתפק בטיפול רגשי התנהגותי ועזרה בלימודים.
קבוצה שניה, ילדים בגיל הרך אשר מאבחנים אותם עם ADHD ובעיית התנהגות קשה – לעיתים ראוי וצריך להתחיל בטיפול תרופתי. ממליץ להתחיל בטיפול עם מתילפנידאט ואם לא עוזר אין מנוס מלנסות טיפול עם ריספרדל לתקופה מסוימת.
קבוצה שלישית, ילדים בגן חובה הלוקים בהפרעת קשב וריכוז עם איחור לימודי ניכר שניתן להגדירו כבר בגיל זה כ"לקות למידה" (לשם כך אין צורך לבצע אבחון דידקטי). למרות העזרה הלימודית המרבית שילדים אלה מקבלים עדיין הם אינם מוכנים לעלות לכיתה א', וממליצים להשאירם שנה נוספת בגן בתואנה ש"אינם בשלים רגשית ילדותיים וכדומה." במקרים אלה יש לשקול טיפול תרופתי עם מתילפנידאט. ולאור ניסיוני במרבית המקרים הטיפול מצליח, והישארותם בגן שנה נוספת נמנעת.