ילדי גן שאובחנו עם ADHD – באיזה תרופות טופלו אחרי שלוש ושש שנים? האם הליקוי בתפקודם נמשך? מתי טופלו עם ריספרידון?

מחקר ארוך טווח על פרמקולוגיה תרופתית לטיפול בהפרעות קשב וריכוז (ADHD) בילדי גן   Pharmacotherapy of Preschool ADHD Treatment Study (PATS) Children growing Up, Benedetto Vitiello, Scott H. Kollins, Laurence L. Greenhill, JAACAP, Article in Press

מטרת המחקר לעקוב אחר טיפול פסיכו-פרמקולוגי לטווח ארוך בילדים שאובחנו לראשונה בגיל הגן (גיל ממוצע 4.4 שנים) עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD). נעשה מעקב שיטתי אחר 206 ילדי גן (68.0%) מתוך 303 ילדי גן שהשתתפו במחקר (PATS) על טיפולים שקבלו ל- ADHD. כ -75% ממדגם זה היו זכרים ולבנים, עם שיעור נמוך של סיוע ציבורי ושיעור גבוה של הורים אקדמאים ומשפחות עם שני הורים, המצביעים על כך שלא היו אלה משפחות מרקע מצוקה. ילדי הגן עם ,ADHD הוערכו מחדש לאחר שלוש שנים (כשהיו בגיל ממוצע 7.4 שנים); ושש שנים לאחר מכן, עם השלמת המחקר המבוקר הוערכו 179 (59.1%) ילדים (שגילם הממוצע היה 10.4 שנים). הנתונים התרופתיים והקליניים התקבלו מההורים. טיפול תרופתי הוגדר כשימוש בסוג ספציפי של תרופות פסיכו-פרמקולוגיות לפחות 50% מהימים מתוך ששת החודשים האחרונים. 

תוצאות המחקר בשנה השלישית:
34.0%  מהילדים היו בלי שום טיפול תרופתי.
41.3%  טיפול עם תרופת סטימולנט בלבד.
9.2%   טיפול עם אטומוקסטין (סטראטרה) בלבד או עם סטימולנט.
8.3%   טיפול עם תרופה אנטי פסיכוטית בדרך כלל יחד עם סטימולנט.
7.2%   הנותרים היו עם טיפול תרופתי אחר;
66%   מהילדים היו בסך הכול עם תרופות ADHD שצוינו לעיל.
תוצאות המחקר בשנה השישית:
26.8%  מהילדים היו בלי שום טיפול תרופתי.
40.2%  טיפול עם סטימולנט בלבד.
4.5%   טיפול עם אטומוקסטין (סטראטרה) בלבד או עם סטימולנט.
13.4% היו עם תרופה אנטי פסיכוטית בדרך כלל יחד עם סטימולנט.
15.1% טיפול תרופתי אחר.
73.2% מהילדים היו בסך הכול, עם תרופות ADHD שצוינו לעיל.
דיון: התרופות האנטי-פסיכוטיות משמשות לניהול מצבים קליניים מורכבים ומאתגרים ללא אבחנה של הפרעה פסיכוטית מוגדרת. טיפול בתרופות אנטי-פסיכוטיות היה קשור יותר עם תחלואה נלווית, כמו הפרעות התנהגויות קשות, הפרעות התפתחות נרחבות, ומצויים ברמה נמוכה יותר של תפקוד. נמצאה שכיחות גבוהה יותר של הפרעות טיקים (TD) בקרב ילדים עם מורכבות נוירו-פסיכיאטרית,  אשר טופלו בתרופות אנטי פסיכוטיות.
הקשר בין השימוש באנטי-פסיכוטיות ונוכחות של הפרעת ספקטרום האוטיזם הוא גם רלוונטי, כמו שתרופות אנטי פסיכוטיות שיעילות בניהול מצב רוח קשה והפרעות התנהגותיות באוטיזם. לטיפול עם ריספרידון בילדים יש אינדיקציה ספציפית שאושרה ע"י מנהל המזון ותרופות (FDA), לטיפול בעצבנות בילדים עם אוטיזם. המינון היומי הממוצע של ריספרידון היה 1.3 מ"ג, דומה לזה שדווח במחקר הקליני האחרון של טיפול ריספרידון לילדים בגיל 6-12 שנים עם הפרעות קשב (ADHD).
ניתן מגוון רחב של פסיכותרפיים, כגון אלפא 2 אגוניסטים, תרופות נוגדות דיכאון, ומייצבי מצב רוח. רק ילד אחד עמד בקריטריונים להפרעה דו קוטבית, דבר המצביע על כך שהפרעה זו היא די נדירה לפני גיל ההתבגרות בקרב ילדים עם ADHD בגיל הרך.
ללא קשר לטיפול תרופתי, הילדים במדגם המחקר היו עם ממוצע תפקודי לקוי, ועם הערכה עצמית ירודה יותר בקרב קבוצת הילדים שטופלה עם תרופות אנטי פסיכוטיות. נתוני המחקר מדגישים את הקשיים המתמשכים שנמצאו במדגם זה בילדים שאובחנו עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD) במהלך שנות הגן, עם השלכות לטווח ארוך לתפקוד הכללי.
מחקרים מצאו כי מתילפנידאט יעיל עבור ילדים עם הפרעות קשב וריכוז ובנוסף ASD, אבל עם יעילות נמוכה יותר (שיעור שיפור 49%) וסבילות פחותה מאשר בהפרעת קשב וריכוז ללא ASD.  כפי שניתן היה לצפות, נמצאה שכיחות גבוהה יותר של ASD בקבוצה שטופלה בתרופות אנטי פסיכוטיות (25.0%), בהשוואה לקבוצה עם טיפול ממריץ בלבד (5.6%).
טיפול משולב ("polypharmacy") היה נפוץ יחסית וגדל עם הזמן בין השנה השלישית לשישית, הכולל כרבע מהמדגם בהערכה בשנה השישית. חששות הועלו על טיפול ב- polypharmacy פסיכותרפיים בילדים, לאור המחסור בתמיכה והדרכה פסיכולוגית לילדים ולהורים. עם זאת, הראיות הנוכחיות המבוססות לטיפול משולב בהפרעת קשב וריכוז (ADHD) מוגבל לשימוש בתרופות ממריצות ואלפא אגוניסטים. מספר מחקרים העריכו את היעילות והבטיחות של שילובים אחרים.
לסיכום, נתוני המחקר מצביעים על כך שרוב הילדים שאובחנו עם ADHD וטופלו במתילפנדאט בגן המשיכו להשתמש בתרופות מעוררות בשנים שלאחר מכן בבית הספר. הטיפול התרופתי ארוך הטווח בילדים בגיל הגן עם ADHD היה הטרוגני. בעוד תרופות  ממריצות (סטימולנטים) ממשיכות להיות בשימוש על ידי רוב הילדים, ילד אחד מתוך ארבעה היה ללא תרופה, וילד אחד מתוך עשרה היה עם תרופה אנטי פסיכוטית.
מסקנותיי ממחקר חשוב שיתפרסם בחודש הבא בכתב עת נחשב (JAACAP):
1.  מחקר מתמשך שחוקרי בי"ח הופקינס (בולטימור ארה"ב) כבר הוכיחו שתפקוד הילדים הלקוי נמשך לאחר 6 שנים, למרות הטיפול התרופתי שניתן להם. מעבר לזה, הסימפטומים נותרו אצלם בעינם בדומה לילדים עם ADHD שלא טופלו בתרופות. עובדה שאנו יודעים מלכתחילה, שטיפול תרופתי להפרעות קשב אינו מרפא אלא רק מועיל לאותו פרק זמן שמטפלים.
2.  בפרקטיקה שלי אני נוהג שגם אם יש סימפטומים ברורים של הפרעת קשב והיפראקטיביות, אין הכרח מבחינתי להתחיל מיד בטיפול תרופתי, אלא רק אם ישנה פגיעה תפקודית מהותית בחיי יום יום של הילד, כמו בהתנהלות, התנהגות, רגשית-תסכול-בטחון עצמי ירוד, פגיעה חברתית ונסיגה בלימודים. הטיפול  מכוונן אישית לכל ילד וילד לתקופת זמן שתפקודו לקוי, כך שיש תקופות שאין צורך בתרופות.
3.  אין ספק שסטימולנטים (מתילפנידאט ואמפתמין) הם תרופת בחירה הראשונה, המועילה בדרך כלל.
4.  ריספרדל (אנטי פסיכוטית) אין לתת לילד עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD), אלא אם היא מלווה בהפרעות התנהגותיות חמורות.לפני כן ממליץ לנסות בילדים עם ADHD וקשיי התנהגות טיפול עם סטימולנטים לסוגיהם (במינון ממוצע-גבוה) ורק אם יש הכרח ממליץ על טיפול עם ריספרדל.
5.  הורים נרתעים מאד ממתן ריספרדל לאור הכרות התרופה מקרובים, חברים ואינטרנט. לפיכך אין למהר ולטפל מיד כאשר בי"ס מתלונן על התנהגות הילד. ראוי לטפל בתרופה זו כשכל האפשרויות הטיפוליות האחרות נוסו ומוצו ללא הועיל, ולאחר שהערכנו שהפרעת ההתנהגות אכן חמורה. לאחר ניסיונות הטיפול בשתוף ההורים, רוכשים את אמונם ואז מקבלים זאת בהבנה מלאה.
6.  טיפול בריספרדל עדיף לתתו לתקופה מסויימת (מספר חודשים) ובאותה עת להפסיק הטיפול עם סטימולנט. לאחר שהתנהגות הילד השתפרה ניתן להפסיק את הריספרדל ולחזור לטיפול עם סטימולנט. רק במקרים הקשים יש צורך בשילוב טיפול של ריספרדל עם סטימולנט, זאת בניגוד לפרקטיקה מארה"ב שנצפתה במחקר, שהראתה כי במעקב בשנה השישית 25% מהילדים קיבלו שילוב של שתי התרופות.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s