האם יש אבחון יתר של ADHD בגיל הרך

בארה"ב שליש מילדים עם הפרעת קשב וריכוז מאובחנים לפני גיל 6 שנים

One-Third of Kids with ADHD Diagnosed Before Age 6
Joel Nigg, Ph.D., director, division of psychology, professor, psychiatry, pediatrics and behavioral neuroscience, Oregon Health & Science University, Portland, Ore.; Danelle Fisher, M.D., vice chair, pediatrics, Saint John's Health Center, Santa Monica, Calif.; National Health Statistics Report

"דו"ח חדש של הממשל הפדרלי האמריקאי מראה ששליש מהילדים בארה"ב הסובלים מהפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות (ADHD) אובחנו לפני גיל 6 שנים, למרות שאין הרבה בדיקות תקפות לתמיכה באבחון ילדים בגיל הרך.
"קשה לקבוע אם התוצאות מראות אבחון יתר של ADHD או לא, למרות שהנחיות לאבחון ילדים בגיל רך, הנן חלשות, מצב התפתחותי זה צפוי להתקיים בגן, כך שרוב האבחנות בגיל הרך עשויות להיות תקפות." אמר ג'ואל ניג ממחברי המחקר, פרופ' לפסיכיאטריה, באוניברסיטת אורגון, פורטלנד.
תסמינים של הפרעת ADHD הנפוצה כוללים חוסר קשב, היפראקטיביות והתנהגות אימפולסיבית, שיכול להשפיע על היכולת של ילד ללמוד. המחקר נעשה על ידי סוזנה ויסר, חוקרת במרכז הלאומי האמריקאי למומים מולדים ונכויות התפתחותיות, ופורסם בדו"ח המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן. החוקרים ראיינו 3,000 הורים לילדים שאי פעם אובחנו עם ADHD ו- 115 הורים לילדים שאובחנו עם תסמונת טורט.
מחצית הילדים (50%) עם ADHD אובחנו לפני גיל 7 שנים, שליש (31%) אובחנו לפני גיל 6.
החוקרים מצאו, ששלושה מכל ארבעה הילדים שאובחנו לפני גיל 6, היה זה הורה, בן משפחה או חבר הראשון שהודאג מאי תשומת הלב של הילד ומהתנהגותו. קצת יותר ממחצית הילדים (50%) עם ADHD קיבלו את האבחנה שלהם מרופא ילדים כללי או מרופא משפחה (general pediatrician or family doctor). רק רבע מהילדים (25%) שאובחנו לפני גיל 6 אובחנו ע"י פסיכיאטר. יתר על כן, ילדים ככל שהתבגרו היו אפילו פחות צפויים לקבל את אבחנת ADHD שלהם מפסיכיאטר.
אחד הדברים הבולטים ביותר הוא שרוב ספקי שרותי הרפואה, למעשה, עקבו אחר ההנחיות והשתמשו בסולמות דירוג, לקבלת מידע ממקורות מידע שונים, כמו מורים, בנוסף להורים. אולם החוקרים מוסיפים כי לא קיימות בדיקות תקפות כדי לתמוך באבחנה בילדים בגיל הרך.
רופאים המשתמשים במידע גם ממורים לביצוע האבחנה, ז"א שהרופאים לא מקבלים החלטות מהירות ב- 15 או 30 דקות, רק על סמך תיאור של הורה על התנהגות ילדם. היבט מרכזי של אבחון ADHD, הוא שהסימפטומים מתרחשים במספר מקומות, כמו בבית ובבית ספר. הורים צריכים להיות מודעים שילדם לא יאובחן עם הפרעת קשב וריכוז שנעשית רק על סמך תצפית של תסמינים ממקום אחד.
"עם זאת, קרוב לוודאי שקיים אבחון יתר של ADHD בגיל הרך, בהתבסס על הדו"ח", אמר ד"ר Danelle פישר, ממחברי המחקר. "אבחון יתר מציג מספר בעיות, כולל אבחון לא נכון של הפרעות קשב וריכוז היכול להוביל לקבלת תרופות מיותרות בילדים כאלה".
החוקרים טוענים שזה לא חכם למהר ולקבוע אבחנת ADHD בילדים בגיל רך, כשילד נראה תזזיתי, קולני או מתקשה להתנהל במיוחד. ילדים מתפתחים במהירות בגיל זה, וילדים רבים בגיל 4 שנים נראים היפראקטיביים בצורה מוגזמת, נוטים להתייצב בהתנהלותם במהלך התפתחותם מגיל 4 עד 6 שנים.
אולם יש לשים לב, כי המצב יכול להיות חמור מדי לפעמים אם ממתינים. במקרים שבהם ילד אינו מסוגל ללמוד, לא מסוגל להשתתף בפעילות בקבוצה או בפעילויות של הגיל רך, או שמתפתחות מערכת יחסים שליליות בין ההורה לילד, אז הערכה והתערבויות מקצועיות סבירות.
מספר אפשרויות עשויות להיות זמינות להורים, ראשית, הורים צריכים לקבל הדרכה בשיעורי הורות כדי לעזור להם לדעת לנהל התנהגות קשה או פרועה של הילד. שנית, אם יש היסטוריה של הפרעות קשב וריכוז או הפרעות התנהגות בילדות במשפחה הקרובה, בדיקות נוירו-פסיכולוגיות צריכות להתבצע על ידי איש מקצוע מוסמך, כולל פסיכולוג, פסיכיאטר או נוירולוג."
הערותיי: מחקר נוסף עדכני בתחום חשוב של אבחון הפרעות קשב והיפראקטיביות והטיפול בילדי גן. במחקר נמצא שבארה"ב רופאי הילדים והמשפחה, שחלקם ייתכן שלא קיבלו הכשרה מתאימה ואינם עוסקים בתחום זה בעבודה היום יומית ולכן אינם מיומנם דיים, הם אלה שמאבחנים מחצית (50%) מילדי הגן (רק 25% מאובחנים ע"י פסיכיאטרים). כנראה זו אחת הסיבות לאבחון וטיפול יתר בהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) בילדי גן בארה"ב.
החוקרים טוענים ש "אבחון ADHD בילדי גן צריך להתבצע על ידי איש מקצוע מוסמך כולל פסיכולוג, פסיכיאטר או נוירולוג." לדעתי לא מספיק להיות נוירולוג כדי לאבחן ADHD בילדים, אלא רופא צריך לעסוק בזה בהתמדה וברצינות ולהקדיש לכך די זמן מעבודתו הקלינית ולא כנושא שולי וכדרך אגב. יש רופאים כנוירולוגים ואחרים, שלא נוהגים כך ולכן לא פלא שהם נאלצים להסתמך על בדיקה ממוחשבת שתקבע אם לילד יש ADHD אשר מטעה אותם, ומכאן נובעות תוצאות של אבחון וטיפול יתר.
למרות מחקרים רבים שנעשו על אבחון ADHD בילדי גן, עדיין לא התקבלו החלטות ברורות וחותכות עם הנחיות קליניות חד-משמעותיות. באתרי ציטטתי את מרבית המחקרים החשובים בנושא זה, וניתן להגיע אליהם ע"י קליק על הקישור המצורף.
אבחון וטיפול ילדי גן 3-5 שנים
כל מחקרי ADHD בילדי גן, ובנוסף לניסיון הקליני שנצבר, מלמדים ומכוונים אותנו לפעול בזהירות מרבית, תוך הקפדה על הנחיות AAP, AACAP לאבחון ADHD בגיל 3-5 שנים. בו בעת, יש לבדוק אם לילד יש הפרעה נלוות, כמו: CD ,ODD, חרדה, דיכאון, ועוד.
לקביעת טיפול לפעוטות וילדי גן, ממליץ לאור ניסיוני לנהוג בצעדים אלה:
א. כקו בחירה טיפולי ראשון, ממליץ על מגוון טיפולים רגשיים התנהגותיים, והדרכת הורים.
ב. בגיל 2-3  אין הצדקה רפואית לטפל בתרופות. הטיפולים ניתנים בהתפתחות הילד.
ג. בגיל 3-4  ניתן לקבוע אבחנת הפרעת קשב, אולם בד"כ אין צורך בטיפול תרופתי.
ד. בגיל 4-6  באבחון הפרעה קשה של ODD + ADHD, יש לשקול טיפול תרופתי.
ה. בגיל 5-6 בגן חובה, עם ADHD ופגיעה תפקודית קשה, ניתן לשקול טיפול תרופתי.
ו. לטפל עם מתילפנדאט, ריטלין במינון נמוך מפחית תופעות לוואי השכיחות יותר בילדי גן.
ז. להסתפק בטיפול לטווח השפעה עד 8 שעות אלא אם יש בעיית התנהגות קשה בערב בבית.
ח. נדרש מעקב רפואי תדיר על תוצאות הטיפול ותופעות לוואי, וגם זמינות הרופא לשאלות הורים.
ט. תוצאות הטיפול במרבית הפעוטות טובות מאד וחל שינוי ניכר בתפקודם (לעיתים דרמטי).
י. מאז בריאות הנפש עברה לקופות חולים, יש רופאים פסיכיאטרים מחוזיים בקופו"ח שמפקחים ובודקים את הטיפול בילדים עם ADHD ביחוד בפעוטות וילדי גן. יצא לי לשוחח עם שני רופאים מחוזיים של שתי קופו"ח על טיפול ספציפי בילדי גן. קשר כזה בונה ומפרה לכל הצדדים ותורם למתן טיפול איכותי בילדי גן. אני מברך מאד על כך.

 

2 מחשבות על “האם יש אבחון יתר של ADHD בגיל הרך

 1. שלום ד"ר ענתבי,
  שוחחנו לפני חודשים אחדים על מאמר שכתבתי ומטרתו לקדם את הבנה אמפתית לאוכלוסייה המאובחנת כהפרעת הקשב (ADHD). סיכמנו שאכתוב גרסה מקוצרת ואשלח לעיונך. דא עקא, אני נוכח לדעת שהעניין נגרר.
  שולח לך בשלב זה את הגרסה המלאה, בתקווה שתמצא בה טעם, ובהמשך מקווה לשלוח מאמר תמציתי יותר.
  אני עוקב אחרי הפרסומים שלך ומוצא בהם עניין ותועלת רבים, בחלק מדברי אני מתכתב עם רעיונות שלך, חלק גם מפנה אליך. אשמח למשוב שלך.
  בכבוד רב, חיים דיין, עובד סוציאלי קליני בכיר ומומחה בתחום בריאות נפש

  שלום חיים,
  קראתי את דבריך בסקרנות ובעניין רב, על תפיסתך להבנת המהות של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD).
  הניתוח העמוק והיצירתי שלך, הניבו תוצאה ראויה להערכה, המבטאת היבט מעניין ודי מבוסס הגיונית המנסה בהצלחה מסויימת "לפענח" את התופעה של הפרעת הקשב ונלוותיה.
  כל הכבוד לך, ד"ר שלומי ענתבי.

  • שלום ד"ר שלומי,
   תודה רבה על המילים החמות והמשוב המקצועי.
   רוחב הלב שהבעת ריגש אותי והיה עבורי מתנה מושלמת לחנוכה.
   המשוב מאחד המומחים הגדולים ביותר בתחום – חשוב לי מאוד, במיוחד כשמדובר ברעיון חדשני
   ניסיתי להתקשר כדי להודות לך באופן אישי, אבל לא הצלחנו לדבר.
   אשמח לבחון איתך אפשרויות לשיתופי פעולה, יש לי הרבה עוד ללמוד…
   אם תרצה להיפגש או לשוחח בפון, אשמח מאוד.
   חג אורים שמח,
   בכבוד רב, חיים דיין

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s