טיפול בריספרידון בילדים אוטיסטים עלול לגרום להשמנה ולתסמונת מטבולית

עלייה במשקל והשלכות מטבוליות מטיפול בריספרידון בילדים עם הפרעה ברצף האוטיסטי (ASD)

Weight Gain and Metabolic Consequences of Risperidone in Young Children with Autism Spectrum Disorder Lawrence Scahill , Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2016 Article in Press

מחקר שיפורסם בכתב עת של האקדמיה אמריקאית לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר (JAACAP), בחנו העליה במשקל והשלכות מטבוליות מטיפול בריספרידון בילדים ברצף האוטיסטי (ASD).
מחקר אקראי רב-מרכזי, על טיפול בריספרידון, שנועד להפחית סימפטומים של בעית התנהגות חמורה, בילדים עם הפרעה בספקטרום האוטיסטי (ASD). במחקר נכללו 124 ילדים (גיל ממוצע 6.9 שנים; 105 בנים, 19 בנות) עם ASD ובעיות התנהגות קשות. בוצע להם מעקב גובה, משקל, היקף מותניים, ותופעות לוואי בתקופת הטיפול. דגימות דם בצום נלקחו לפני התחלת טיפול ולאחר שבוע 16.
תוצאות המחקר הראו שב- 97 ילדים הטיפול בריספרידון, גרם לעלייה במשקל של 8.8 ק"ג לאחר טיפול של 24 שבועות; היקף מותניים עלה בעשרה אחוזים, בממוצע 6.1 ס"מ. בתחילת המחקר 60.8% (59 מתוך 97) מהילדים סווגו כבעלי משקל תקין, בעוד לאחר 24 שבועות, רק 29.4% (25 מתוך 85) נותרו בקבוצה זו. נצפה גם שינוי משמעותי באינדקס מסת גוף (BMI). השפעה זו הייתה גדולה יותר משמעותית בילדים עם תיאבון מוגבר שדווחו ב- 8 שבועות ראשונים. בשבוע 16 נצפו עליות משמעותיות של: גלוקוז, המוגלובין A1c, אינסולין, HOMA-IR אלאנין אמינוטרנספראז, ולפטין. אדיפונקטין ירד.
בתחילת המחקר 7 ילדים ענו לקריטריונים מקובלים לתסמונת מטבולית. ואילו לאחר 16 ימי טיפול, 12 ילדים חדשים נוספו לסווג זה. עלייה במשקל בטיפול עם ריספרידון משפיעה על מדדים ביוכימיים הקשורים לעמידות לאינסולין ולתסמונת מטבולית. לפיכך, מתחייב ניטור מתמיד על תיאבון, משקל, היקף מותניים, תפקודי כבד, שומנים בדם, וגלוקוז בילדים הנמצאים ברצף האוטיסטי (ASD) ושמטופלים עם ריספרידון.
זהו מחקר פרוספקטיבי הגדול ביותר שנעשה עד כה, המוכיח שהגברת תיאבון מוקדמת בטיפול עם ריספרדון, מובילה לעלייה מהירה במשקל אצל ילדים עם ASDמדידות חוזרות לתיאבון ומשקל מספקות ראיות מוצקות לכך שככל שגדל תיאבון חלה עלייה במשקל. 60% מהמדגם במחקר סווגו במשקל תקין בתחילת המחקר, לעומת 29.4% בסיום. חלה עלייה משמעותית בהיקף מותנים לאורך כל 24 שבועות מ- 60.7 ס"מ ל- 66.8 ס"מ, שמצביע על עלייה ברקמת שומן. ששה עשר שבועות של חשיפה ל- Risperidone היה קשור גם עם עלייה ברמות גלוקוז, אינסולין, HOMA-IR, hemoglobin A1C, טריגליצרידים, לפטין, וטריגליצרידים יחסית ל-HDL, כמו כן ירידה בכולסטרול HDL ואדיפונקטין. בשימוש בקריטריונים מקובלים זוהו מלכתחילה בתסמונת מטבולית 7 (8.4%) ילדים משתתפים ואילו 12 מקרים חדשים נוספו בשבוע 16. הירידה של 32%, באחוז הילדים בקטגוריית משקל תקינה והעלייה במספר הילדים שענו על קריטריונים עבור תסמונת מטבולית, היא גדולה יותר מאשר במחקר קודם (ארנגו) שלאחר 6 חודשים של טיפול 82 ילדים עם ריספרידון, חלה ירידה של 22% בשיעור הילדים עם משקל תקין, ונוסף רק מקרה אחד חדש של תסמונת מטבולית. (במחקר קודם לא כללו חולים עם ASD). במחקר נוכחי, 19 משתתפים שענו על הקריטריונים לתסמונת מטבולית משמעותית, עם רמת גבוהה של טריגליצרידים יחסית ל- HDL, והיקף מותניים גדול מאצל אלו שלא פיתחו תסמונת מטבולית.
היתרונות של ריספרידון להפחתת בעיות התנהגות קשה אצל ילדים עם ASD הנם מבוססים. יתרונות אלה צריכים להילקח בחשבון בהתחשב בריאותיים מתועדים.
Aripiprazole, שאושרה גם לטיפול בעצבנות, כמו התפרצויות זעם ותוקפנות, בילדים עם ASD, קשורה גם לעלייה במשקל בילדים עם ASD. תוצאות מחקר פיילוט ראשוני עולה כי N-acetylcysteine  עשויה להיות יעילה להפחתת עצבנות בילדים עם ASD. טיפול פסיכולוגי התנהגותי, הוכח כיעיל לניהול התפרצויות, תוקפנות, ופגיעה עצמית בילדים אוטיסטים. מחקר ניסויי רב מרכזי של Bearss על 180 ילדים עם ASD, הראה שאימון הורה הינו עדיף על חינוך הורים, כדי להשיג הפחתת התנהגות קשה, דבר המצביע על כך שהתערבות מוקדמת עשויה למנוע את הצורך בתרופות.

שני מחקרים על הפסקת ריספרידון באופן מבוקר (מול פלצבו), דיווחו על החזר מהיר של בעיות התנהגות קשות בעקבות הורדת מינון הדרגתית. לכן, קלינאים והורים עשויים להימנע מלהפסיק את הטיפול עם ריספרידון. ואכן, רק שני ילדים משתתפים הפסיקו טיפול בשל עלייה במשקל. תכנית הכשרת הורה אינה מתמקדת בניהול המשקל, ולא נצפו הבדלים במשקל בין טיפול משולב לבין טיפול תרופתי בלבד. בהתחשב בכך, שעלייה בתיאבון הביאה לעלייה גבוהה יותר במשקל, הדרכה לניהול דיאטה מוקדמת ותזונה נכונה עשויים להיות יעילים להגבלת עלייה במשקל.
חסרונות המדגם: לא כלל מספר מספק, של בנות ולא ילדים מקבוצות מיעוטים, על מנת שיוכל לבחון השפעות מטבוליות של ריספרידון בתת קבוצות אלה. המחקר לא כלל איסוף שיטתי של נתוני השמנה בתולדות המשפחה. הנתונים מוגבלים עד 6 חודשים של חשיפה.
לסיכום, המחקר מספק מידע חדש על השפעות מטבוליות של ריספרידון בילדים עם ASD ובעיות התנהגות קשות. השינויים שנצפו באינסולין, לפטין, אדיפונקטין מספקים תובנה לפוטנציאל השפעות מטבוליות של ריספרידון. תוצאות הבדיקות, צריכות להתפרש ע"י רופא קלינאי, לפרט הן קשות לפרוש. הורים צריכים להתחנך על סיכון בהשמנה מהירה בתחילת הטיפול, עם הדרכה לבחירת מזון ומשקאות.
הערותיי: עוד מחקר חשוב, שעלינו לשים לב אליו, על תופעות לוואי מתרופות, במקרה זה מריספרידון בילדים עם הפרעה ברצף האוטיסטי (ASD). המחקר רציני ומקיף שיפורסם בחודש הבא בכתב עת רפואי נחשב ומוביל (JAACAP). המחקר ראוי לתשומת לב מיוחדת, בשל העובדה שבתרופת ריספרידון (אנטי פסיכוטית) נעשה בשנים האחרונות שימוש נרחב בילדים (כולל פעוטות בני 3-2 שנים!), עם הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD), בילדים אוטיסטים (ASD), ועם בעיות התנהגות. בילדים כאלה, חובה להתחיל בטיפול פסיכולוגי התנהגותי, ואם אין שיפור בהתנהגות, ממליץ לנסות טיפול עם סטימולנטים (ריטלין ודומיו עם טווח השפעה ארוך 12 שע'), שאצל חלק מהילדים משפר התנהגותם ואפשר להמשיך איתם. רק במידה ויש בעיית התנהגות חמורה, היכולה גם להתלוות לילדים עם ASD ו/או עם ADHD , ואין ברירה, אז לטפל עם ריספרידון במינון הדרגתי תוך מעקב צמוד רציף קפדני וממושך, על השפעת התרופה בילד, יעילותה לילד ועל תופעות לוואי צפויות.

מחשבה אחת על “טיפול בריספרידון בילדים אוטיסטים עלול לגרום להשמנה ולתסמונת מטבולית

 1. Gideon Koren
  date: Sun, Mar 27, 2016 at 10:10 AM
  מחקרים חדשים: מדוע יותר בנים מבנות לוקים באוטיזם? על תופעות לוואי מתרופות להפרעת קשב, ולאוטיזם.
  "תודה שלומי,
  חומר מאלף, ואתר מצויין.
  גידי קורן."

  תגובת שלומי ענתבי, גידי שלום,
  חן חן לך, על תגובתך המרנינה והמשוב הנעים שהעברת לי.
  שמחתי מאד שאיש רב פעלים כמוך,
  רופא ילדים, פארמקולוג קליני וטוקסיקולוג, מדען וחוקר, פרופסור באוניברסיטת טורונטו ובאונטאריו; מייסד ומנהל תכנית "סיכון אם" (motherisk) בבית-חולים לילדים של טורונטו; (אשר במעבדה שלך השתלמו רופאים מארבעים מדינות, ביניהם כעשרים רופאים ישראליים, ומעל ל 100 סטודנטים לתואר שני ולדוקטוראט).
  ו…גם מלחין, פזמונאי, מעבד מוזיקאלי, מחזאי, סופר ועיתונאי,
  מגלה עניין, מקנדה הרחוקה, באתרי ובחומר הרפואי שאני מציג בו בנושא "הפרעות קשב ונלוותיה".
  ניפגש בשמחות, שלומי ענתבי.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s