האם יש הצלחה בטיפול בפעוטות עם ADHD? האם טיפול הבחירה הראשון עבורם פועל?

מחקר חדש: יצירת הוכחות לטיפול בפעוטות בגיל הרך עם ADHD במציאות החיים
Building the Evidence to Treat Preschoolers with ADHD in Real-Life Settings, Guilherme V. Polanczyk, J. Am Ac Child & Adolescent Psychiatry 01-08-2018

שפע ראיות מצביעות על כך שהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) שורשיה בשלבים מוקדמים של ההתפתחות. לסיכון הגנטי יש השפעה גדולה הקשורה בהדדיות עם מגוון חשיפות סביבתיות בדרכים דינאמיות מורכבות, מה שמוביל לתהליכים נוירוביולוגיים הטרוגניים שבסופו של דבר מופיעים באופן קליני. הטרוגניות המנגנונים האטיולוגיים, משתקפת במערך קליני הטרוגני של סימפטומים והפרעות נלוות. מסלול התפתחות האחיד של ADHD הוא הופעת ההפרעה במהלך גיל הגן, עם יציבות להמשכיות ההפרעה בכ 90% מהמקרים לגיל בי"ס, לפי מדגמים קליניים.
תיאורטית, להתערבויות המיושמות מיד עם הופעת ADHD יש יתרונות גדולים יותר מאשר כאשר הן מיושמות מאוחר יותר, והם עם פוטנציאל למנוע את מפל התסמינים השליליים בעקבות הפרעת ADHD. עם זאת, ללא קשר להשפעות פוטנציאליות ארוכות טווח של הטיפול, ADHD בגיל הרך הוא מצב קליני הקשור למגוון של תוצאות שליליות בו זמנית המחייבות התערבות. תרופות סטימולנטים (ממריצים) יעילים לגיל הגן אך סביר להניח שיניבו פחות תועלת ועם תופעות לוואי שליליות יותר מאשר אצל ילדים ובני נוער בוגרים יותר. ישנם גם חששות וחוסר ראיות באשר להשפעות ארוכות הטווח שלהן. נראה כי תוכניות הורה-התנהגות (BPT) לא היו יעילות בהפחתת הסימפטומים הבסיסיים של ADHD, כאשר נמדדו על ידי אנשים בלתי תלויים סמויים למצבי הטיפול, אך היו להם השפעות חיוביות מדיווחי ההורים, ויש גם השפעות על הפחתת סימפטומים התנהגותיים, שיפור התפקוד החברתי, הלימודי, והגברת הורות חיובית והפחתת הורות שלילית. אולם עד כה, אין כל עדות לכך שההשפעות של תכניות טיפול הורה-התנהגות (BPT) הן עדיפות בילדי-גן או שיש ירידה בסיכונים ארוכי טווח הקשורים ל- ADHD. הנחיות הטיפול הנוכחיות מציעות שתוכניות BPT צריכות להיות טיפול קו ראשון לפעוטות בגיל-גן עם ADHD. אם יש סימפטומים מתמשכים ופגיעה שגורמת נזק, הפעוטות צריכים להיות מופנים לרופאים מומחים, לשקול טיפול תרופתי בממריצים.
בנוסף לבחינת נתוני היעילות והאפקטיביות, אשר ניתן להסיק מהם על הטיפול המומלץ, חשוב גם לבחון את כדאיות יישום הטיפול השוטף ובזמינות השירותים. קיימים חסמים ליישום תכניות BPT כתהליך טיפול שגרתי, כגון קבלה של תוכניות על ידי בעלי העניין המעורבים, הצורך בהסתגלות תרבותית, קריטריוני זכאות שמגבילים, זמינות, הדרכה והכשרה של תרפיסטים (מטפלים), דבקות המטפלים בפרוטוקולים, דבקות משפחתית בטיפול, ועלויות. מחסומים אלה עלולים למנוע מקליטת תוכניות הטיפול כשגרה ולהעמידן לרשות המשפחות, בנוסף, יעילותן כפי שמראים ניסויים אקראיים מבוקרים אחנה ניכרת במצבי החיים האמיתיים.
למרות הרלוונטיות של ADHD, ההשפעה המונעת האפשרית של טיפול בילדים עם ADHD בגיל הגן, והמלצות הטיפול הנוכחי, מעט מאוד ידוע על יישום של תוכניות BPT וכיצד הן פועלות בשלוב מערכות הבריאות. במובן זה, המחקר של Lange ועמיתיו 10 הוא תרומה מבורכת לתחום, שכן הוא מקדם את הבנתנו כיצד פועלת תכנית BPT מבוססת ראיות בחיים האמיתיים.

החוקרים העריכו את יעילות תכנית ההורות החדשה (NFPP – New Forest Parenting Program) בהשוואה לטיפול רגיל (TAU- treatment as usual) לפעוטות בגיל הרך עם ADHD בשלוש מרפאות מומחים שגרתיות בדנמרק. פרוטוקול NFPP המקורי מורכב משמונה מפגשים מועברים אישית להורים בביתו של הילד, כאשר הילד משתתף בשלושה מפגשים. כדי לשפר את קבלת והיתכנות של NFPP למרפאות דנית, הפרוטוקול שונה ל-6 מפגשים במרפאה ושני מפגשים בבית. תוכנית טיפול רגיל (TAU- treatment as usual) כללה חבילה סטנדרטית של פסיכו-חינוך, שנמסרה באופן פרטני או קבוצתי.
במחקר נכללו 164 ילדים עם ADHD בגילאי 3 עד 7 שנים; 57% היו בני 5 שנים או פחות; 73% היו בנים. ההפרעות הנלוות הנפוצות ביותר היו הפרעות נוירו-התפתחותיות אחרות (28%) והפרעה מתנגדת מתריסה (7%). בסך הכל, 88 ילדים והוריהם חולקו באופן אקראי לטיפול עם NFPP ו -83 ילדים סיימו את כל 8 המפגשים, עם מספר שעות ממוצע למשפחה של כ-12. סה"כ 76 ילדים והוריהם חולקו באקראי לטיפול TAU, ו-20 לא קיבלו טיפול.מבין המשפחות, 46 השתתפו בקבוצות הורים ו-32 משפחות השתתפו במפגשים פרטניים או נוסף לפגישות קבוצתיות, בממוצע 9 שעות  למשפחה.
יתרון של NFPP על TAU זוהה ביחס לשיפור סימפטומים של ADHD שדווחו ע"י הורים (התוצאה העיקרית). ההבדל בשיפור סימפטומים של ADHD לטובת NFPP מתחילת המחקר ועד 12 שבועות היה -2.84 (95% CI = -4.96, -0.73, p = .009) ומ- baseline ל- 48 שבועות היה -2.35 (95% CI = -4.48, -0.21; p = .031), דבר המייצג את גודל האפקט (ES) של 0.3 ו -0.25, בהתאמה. באשר לתוצאות המשניות, ל-NFPP הייתה השפעה חיובית על רמות הסטרס בהקשר של אורח החיים עם ילד ADHD ועל תחושת ההורות של יעילות סמכותית.
על פי דווח המורים לא נמצאו השפעות לשיפור הסימפטומים של ADHD , ועל שיפור התנהגויות לפי הורים ומורים., לתחושת הורות של שביעות רצון, והתבוננות ישירה באינטראקציה בין הורים לילד, ותצפית ישירה על תשומת הלב והמעורבות של הילד.
בדיקת ניתוחי אנליזה, שכללו מין של ילד, משפחה חד-הורית, סימפטומים של ADHD אצל הורים והפרעות התנהגות של הילד, לא היו משמעותיים.
המחקר כלל אלמנטים של ניסויים פרגמטיים, כגון גיוס משתתפים אשר ייצגו את אוכלוסיית הילדים בגיל הגן שאובחנו עם ADHD, וגיוס מטפלים בקרב אנשי מקצוע העובדים במרפאות. אלמנטים הקשורים להתערבות ולמסירתה במהלך הניסוי (למשל, ניטור קפדני, פיקוח שבועי עם החוקר הראשי) דומות לניסויי הסברה. דביקות בטיפול היתה גבוהה, וזה מדד חשוב לקבלת הטיפול על ידי המשפחות.
ההשפעה החיובית על תסמיני הפרעות קשב וריכוז (ADHD) על פי דיווחים של ההורים, והיעדר השפעות של הטיפולים, כפי שנמדד על ידי משקיפים סמואים ומורים, עולים בקנה אחד עם הספרות הקיימת. החוקרים הציעו מספר היפותזות אפשריות לממצאים לא הולמים אלו, שהם מדריך מועיל למחקרים עתידיים. עלייה בשביעות רצון הורים וביעילות להפחתת המתח במשפחה תואמת גם את הספרות, דבר המצביע על כך שהתכנית משנה את תפיסת ההורים כנראה יותר משיפור הסימפטומים אצל ילדים. באופן מפתיע, לא היתה השפעה על בעיות התנהגות בילדים, אשר סותר את הספרות.
הנחיות הטיפול נעשות בהקשר לראיות הזמינות, וצריך להיות מעודכן ככל שהתחום מתפתח. למרות ההמלצות הנוכחיות, יש כיום אימוץ צנוע ביותר של תוכניות BPT מבוססות ראיות על ידי מערכות הבריאות, ואין כמעט נתונים על כדאיות היישומית כדי לכוון את המאמצים לעתיד. ל
כן, צפוי כי לרוב הילדים מרחבי העולם בגיל הגן עם ADHD לא תהיה גישה להתערבות כקו ראשון, וכנראה אף טיפול לא מוצע לחלק ניכר מהם. במחקר של Lange ועמיתיו עולה כי בנסיבות המציאות של מערכת הבריאות הדנית, תוכניות BPT עבור ילדים בגיל הגן עם ADHD יעילות השפעתן עשויה להיות דומה לאלו המדווחות בניסויי המחקרים. יש לבדוק במחקרים עתידיים שיתמקדו ביעילות היישום, וכן בניסויים פרגמטיים שיבחנו את יעילות הטיפול בהקשר של מערכות בריאות מקומיות, ע"י שיתוף פעולה ותמיכה של רופאים, ארגוני בריאות, ממשלות וסוכנויות סיוע, מסביב לעולם. רק עם מאמצים משותפים מסוג זה ועם חידושים שיתגלו ויביאו שלכך שכל ילד הזקוק לטיפול ייהנה מטיפולים מבוססי ראיות.
הערותיי: דנתי רבות באתרי בסוגיה חשובה וקשה זו של אבחון וטיפול ב- ADHD בפעוטות וילדי גן (גילאי 3-6 שנים). ציטטתי מחקרים רבים שהוכיחו תועלת רבה בתכניות טיפול להדרכה הורית וטיפול פרטני פסיכולוגי. ואילו מאמר רציני חדש שפורסם בימים אלה באוגוסט 2018 בכתב עת נחשב JAACAP שמסכם את המחקרים העיקריים שפורסמו עד כה מגיע למסקנה שונה בהחלט מהידוע לנו עד כה, וטוען: בטיפול בחירה ראשון המקובל לפעוטות עם ADHD של תכניות טיפול הורה-התנהגויות (BPT)  אין השפעה חיובית על תסמיני הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) המצופה, אלא רק לפי דיווח הורים, והעדר השפעות של הטיפולים כפי שנמדדו ע"י משקיפים סמויים ומורים.
העלייה בשביעות רצון הורים וביעילות להפחתת המתח במשפחה, מצביע על כך שהתכנית משנה את תפיסת ההורים יותר מאשר משפרת את הסימפטומים אצל הילדים. לתכניות טיפוליות אין השפעה על בעיות התנהגותיות בילדים (בניגוד לספרות המוכרת עד כה). כיום, קיים אימוץ צנוע ביותר של תוכניות BPT מבוססות ראיות ע"י מערכות הבריאות, ואין כמעט נתונים על הכדאיות היישומית כדי לכוון את המאמצים לעתיד. לכן, צפוי כי לרוב הילדים מרחבי העולם בגיל הגן עם ADHD לא תהיה גישה להתערבות כקו ראשון, וכנראה אף טיפול לא מוצע לחלק ניכר מהם. מאכזב מאד. ובעית ADHD בפעוטות נותרה ללא פתרון הולם וטוב.

לאור נסיבות אלה ועד שתהיינה הנחיות קליניות עם הוכחות מבוססות ואלגוריתם טיפולי מקובל, וכדי 
להעריך את הצורך בטיפול בפעוטות וילדי גן עם ADHD, לאור ניסיוני אני נוקט בצעדים אלה:
א) בכל קבוצות הגיל, קו בחירה ראשון לטיפול, מגוון טיפולים רגשיים התנהגותיים; הדרכת הורים; טיפולים רב מקצועיים במכונים להתפתחות הילד ; מסגרת גן מתאימה כמו גן שפתי או תקשורתי, גן טיפולי, גן משולב, ושילוב יחידני לסייעת בגן.
ב)  בגיל 2-3 יש לדאוג שהפעוט יקבל את הטיפולים הניתנים במסגרת מכונים להתפתחות הילד.
ג) בגיל 3-4 בגן טרום טרום חובה, ניתן לאבחן ADHD, ואף אם היא מלווה בבעית התנהגות אין צורך בטיפול תרופתי, פרט למקרים קיצוניים ונדירים של הפרעת התנהגות חמורה (CD). 
ד) בגיל 4-5 בגן טרום חובה, באבחון הפרעה קשה ODD + ADHD עם בעית התנהגות חמורה, יש לשקול טיפול תרופתי, לאחר טיפול פסיכולוגי לא עזר. ממליץ תחילה מתילפנידאט ולא ריספרדל.
ה) בגיל 5-6 בגן חובה, עם ADHD בדרגת חמורה ופגיעה תפקודית כללית, בהתנהגות, בחברה ובלימודים (אי מוכנות לעליה לכיתה א') – לשקול תחילה טיפול עם סטימולנטים ולא ריספרדל תחילה.
ו) קוים מנחים לטיפול תרופתי עם מתילפנידאט בילדי גן עם הפרעת ADHD קשה:
..1. מתילפנדאט במינון נמוך מאד, כדי להפחית הסיכון לתופעות לוואי השכיחות יותר בילדי גן.

  2. להסתפק בטיפול להשפעה עד 8 שע' אלא אם יש בעיית התנהגות קשה אחה"צ וערב בבית.
  3. נדרש מעקב רפואי זמין ותדיר על תוצאות הטיפול, תופעות לוואי, זמינות רופא לשאלות הורים.
  4. לאור ניסיוני הרב, תוצאות הטיפול כנ"ל במרבית ילדי הגן טובות מאד וחל שיפור ניכר בתפקודם. 

2 מחשבות על “האם יש הצלחה בטיפול בפעוטות עם ADHD? האם טיפול הבחירה הראשון עבורם פועל?

 1. ד"ר שלומי ענתבי, בוקר טוב ! מה שלומך?
  מאוד נהנית לקרוא כל פעם חדשות ומאמרים, תודה על עבודתך !
  פעם התייעצתי איתך לגבי נכדי, שאובחן אצל אחותך באסף הרופא.
  השאלה שלי: הם הוא בן 5.5 שנים. היה בגן אלו"ט וטופל בבית בשיטת ABA. ילד מתפתח ואני מרוצה ממנו.
  בגלל שכל הסימנים התחילו להתפתח אחרי חיסון MMR , ולמרות זאת שמדברים שאין קשר ורק בגלל הגיל שזהה מתפתח ההורים חושבים שיש קשר. אבל עכשיו הם נוסעים לאיטליה ואני פוחדת לתת חיסון השני.
  מה דעתך? מה קראת? מה אומרת פרופ' צחור? היא עוקבת אחר ילדים גדולים. האם יש עדיין תלונות של הורים אחרי חיסון השני ואם הוא בגיל של 5.5 ש' יכול לעשות רגרסיה?
  אשמח לקבל דעתך?
  רופאת ילדים בכירה מאזור השרון, שפלת החוף

  דוקטורית יקרה, שלום רב,
  תודה על פנייתך. אני שמח לשמוע שהבן טופל היטב בגן אלו"ט והוא מתפתח היטב.
  כולי הבנה להורים שמתלבטים למתן חיסון MMR נוסף, בגלל חששם שהיה קשר בין החיסון הראשון שניתן לבנם והופעת אוטיזם אצלו. אולם אפשר להרגיע אותם שנכון להיום הספרות הרפואית העדכנית עד כה, לא מצאה קשר בין החיסון לאוטיזם (ASD). לפיכך, ניתן להמליץ לקבל את מנת החיסון הנוספת.
  במידה וזה עלול להלחיץ את ההורים ולגרום להם למחשבות חרדתיות, אזי, רצוי לא לדחוק בהם וודאי לא לכפות עליהם, אלא לשוחח איתם במתינות ורוגע וללבן יחד איתם את כל השאלות והתהיות המועלות אצלם, ורק לאחר שיקבלו את ההסברים וישתכנעו יוכלו לחסן את בנם בשלווה מתוך הבנה והסכמה מלאה.
  בהצלחה רבה, ד"ר שלומי ענתבי.

 2. On Wed, Aug 29, 2018 at 9:06 AM
  בוקר טוב! תודה על תשובתך.
  זה עכשיו קשור לנכד ונסיעה ראשונה בשבילם לחופשה, הילד עכשיו בן 5.5 שנים.
  ואני עם פחדים שלי מכניסה אותם ללחץ וחוסר ביטחון גם אצלי וגם אצלם.
  האם לא ממאמרים-אך פרקטי-עם נסיון ענק שלך פגשת תגובות אחרי חיסון שני ורגרסיה? או אחותך אולי שמה לב על זה. יש מאמרים ויש ניסיון אישי-זה קצת שונה.
  אולי תרגיע אותי גם עם מקרים חיוביים מנסיונכם?
  רופאת ילדים.

  ד"ר יקרה,
  גם מניסיוני המעשי לא נתקלתי "בתגובות אחרי חיסון שני, ורגרסיה בילד עם אוטיזם".
  אל תחששי, המליצי לחסן את הילד.
  בהצלחה, ד"ר שלומי ענתבי.

  שלום!
  תודה על תשובה מהירה ובכלל תשומת לב.
  אני מאוד מעריכה את זה.
  נותן לי ביטחון להחלטה.
  תודה. שבת שלום! רופאת ילדים.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s