האם באוטיזם יש יותר דיכאון בבגרות, ומה הקשר לאינטליגנציה ואובדנות?

מחקר פסיכיאטרי מקורי: הקשר בין הפרעות בספקטרום אוטיזם (ASD) עם או ללא מוגבלות אינטלקטואלית, לבין דיכאון בבגרות הצעירה

Association between ASD with or without Intellectual Disability and Depression in Young Adulthood, Dheeraj Rai, Centre for Academic Mental Health, Population Health Sciences, Bristol Medical School, Uni Bristol, United Kingdom,  JAMA Aug 31, 2018

הפרעות ספקטרום אוטיזם (ASD) הם מצבים התפתחותיים עם קשיים באינטראקציה חברתית הדדית והתנהגויות ופעולות מוגבלות המעניינות החוזרות על עצמן. למרות העלייה הדרמטית בהכרה ב-ASD בעשורים האחרונים,עדיין ידוע מעט על השלכות או על צורכי הטיפול של אנשים עם ASD בהגיעם לבגרות. בעיות בריאות הנפש, כמו דיכאון, נחשבות נפוצות אצל אנשים עם ASD. עם זאת,רוב המחקרים עד כה נערכו באוכלוסיות ילדים,לכן קשה להסיק מהממצאים לגיל בגרות, במיוחד בהתחשב במספר מחקרים שמדווחים כי בילדים עם ASD הדיכאון משתפר עם הגיל. מחקרים קודמים בקרב מבוגרים עם ASD היו בעיקר חתך רוחב ובוצעו באוכלוסיות קליניות נבחרות ללא קבוצות השוואה, דווח בהן מגוון רחב של הערכות על שכיחות הדיכאון.
אפשרות של  גנטיקה משותפת בין מצבים פסיכיאטריים שונים הודגשה, ופגיעות גנטית סבירה משותפת בין אוטיזם לבין תחלואה פסיכיאטריות. אוטיזם ודיכאון הם מצבים תורשתיים, ויש שכיחות גבוהה יותר של הפרעות רגשיות בקרב ההורים, במיוחד באימהות, כמו גם אצל אחים של אנשים עם אוטיזם. עם זאת, מחקרים גדולים של Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium Disorder of  לא מצאו עדויות לתמיכה בחפיפה גנטית משותפת חזקה בין אוטיזם ודיכאון. הערכת הסיכונים באחים יכולה לסייע בהבנת בסיס משפחתי אפשרי של אסוציאציות, והשוואה בין אחים יכולה להיות שיטה חזקה להסביר את הגורמים משפחתיים המשותפים (גנטיים וסביבתיים), ומכאן להתמודד בבעיית בלבול הנפוצה במחקרים תצפיתיים.
מחקר זה היחיד המבוסס על אוכלוסייה וקבוצת השוואה כלל 1,507 בוגרים שאובחנו עם ASD ושכיחות של 25% עם דיכאון, המייצג פי שניים יותר את הסיכון לדיכאון ב-ASD.
יש להבדיל בין אוטיזם עם נכות אינטלקטואלית, לבין אנשים עם ASD בעלי יכולות קוגניטיביות גבוהות שעשויים להיות נוטים במיוחד לדיכאון בגלל מודעותם הגדולה יותר על קשייהם. אולם המנגנונים העומדים מאחורי כל סיכון מוגבר לדיכאון אצל אנשים עם ASD אינם מובנים היטב.
 לכן 
שיפור ההבנה על הגברת הדיכאון אצל אנשים עם אוטיזם חשוב משום שהוא יכול להוביל לפגיעות נוספות בתפקוד.
דיכאון עלול להחריף סימפטומים של ליבת אוטיזם (ASD) והוא גורם סיכון גבוה להתאבדות, שהודגשה לאחרונה כסיבה פוטנציאלית חשובה לתמותה בטרם עת אצל אנשים עם אוטיזם בעלי תיפקוד אינטלקטואלי גבוה. דיכאון הוא עם פוטנציאל לטיפול, לכן ניהול אנשים עם ASD מאפשר הזדמנויות להפחתת המצוקה והסכנה ולהוביל לשיפור איכות החיים.

במחקר נכללו קבוצת סטודנטים, מקדב קבוצה גדולה של אוכלוסין במחוז שטוקהולם, שבדיה. המטרות העיקריות היו: לבדוק האם אנשים עם ASD נוטים יותר להיות מאובחנים כבעלי דיכאון בבגרות מאשר באוכלוסייה הכללית ואצל אחיהם הלא-אוטיסטים, ולחקור האם הסיכונים הללו שונים זה מזה בשל קיימות או היעדר מוגבלות אינטלקטואלית. ואכן נקודות המפתח היו: האם אנשים עם הפרעות בספקטרום האוטיזם צפויים להיות בעלי דיכאון בבגרות יותר מאשר באוכלוסייה הכללית, והאם הסיכונים האלה הם עם על רקע משפחתי, והם שונים בקיום או אי קיום מוגבלות אינטלקטואלית?
ממצאי המחקר השוואתי מבוסס אוכלוסייה של 223,842 משתתפים עם השוואה בין אחים. אנשים עם הפרעות בספקטרום האוטיזם במיוחד אלו ללא מוגבלות שכלית, היו בסיכון גבוה יותר לאבחון עם דיכאון בבגרות הצעירה מאשר באוכלוסייה הכללית ובאחיהם הלא-אוטיסטים. המשמעות על פי תוצאות המחקר, שהפרעת דיכאון שכיחה יותר בהפרעות ספקטרום האוטיזם, וסיכון גבוה זה לא יכול להיות מוסבר ע"י אחריות משפחתית משותפת. לעתיד, מחקר שיזהה מסלולים הניתנים לשינוי עשוי לסייע בפיתוח התערבויות מניעתיות.
הדיכאון היא הפרעה נפשית שכיחה, והיא עשויה להיות שכיחה יותר בקרב מבוגרים עם הפרעות בספקטרום האוטיזם (ASD), אך יש מחסור במחקרים מבוססים על אוכלוסייה לאורך זמן שבחנו את הקשר. לא ידוע האם לכל סיכון מוגבר לדיכאון ב-ASD יש בסיס משפחתי משותף והאם הוא שונה כאשר יש נכות אינטלקטואלית. במחקר בחנו האם אנשים עם ASD צפויים יותר להיות מאובחנים כבעלי דיכאון בבגרות מאשר באוכלוסייה הכללית ובאחיהם הלא-אוטיסטים, וחקרו  האם הסיכונים נבדלים עם נכות או היעדר נכות אינטלקטואלית.
קבוצת אוכלוסיית הנוער בשטוקהולם היא קבוצת אוכלוסיית הילדים הכוללת את כל הילדים והצעירים (טווח גיל, 17-0 שנים), שהתגוררו אי פעם במחוז סטוקהולם שבשבדיה, בין ינואר 2001 לדצמבר2011(n=735,096). ניתוח הנתונים נערך בין 5 בינואר ל-30 בנובמבר 2017, בסטוקהולם, שבדיה. אבחון קליני של הפרעות דיכאון זוהה באמצעות מרפאות חוץ לפסיכיאטרי במחוז סטוקהולם, והמרשם הלאומי השוודי למטופלים. מספר המשתתפים היו 223,842 אנשים שהיו במעקב עד גיל 27 שנים בשנת 2011, מתוכם 4,073 אובחנו ASD בגיל ממוצע של 21.5 שנים; 65.9% בנים; 2,927 ללא מוגבלות אינטלקטואלית; 1,466 עם מוגבלות שכלית;
בגיל 27, 19.8% (808) מהאנשים שאובחנו עם ASD אובחנו עם דיכאון בהשוואה ל-6.0% (13,114) מכלל האוכלוסייה. הסיכון לאבחון דיכאון היה גבוה יותר ב-ASD ללא מוגבלות שכלית מאשר ב-ASD עם מוגבלות שכלית. בקרב אחים ובאחים למחצה עם ASD נמצאו סיכוני דיכאון גבוהים יותר מאשר באוּכְלוֹסִיָיה כללית. בהשוואה לאחים לא-אוטיסטים, אנשים עם ASD היו בסיכון גבוה פי 2 לאבחנת דיכאון בבגרות צעירה.
במחקר זה, המבוסס על אוכלוסייה בשבדיה, עם השוואת אחים, האנשים עם אוטיזם היו בסיכון יותר גבוה משמעותית לאבחון דיכאון בבגרות הצעירה מאשר באוכלוסייה הכללית. עלייה זו בסיכון הייתה בולטת יותר מאשר אצל אחיהם הלא-אוטיסטים, אשר עצמם היו בסיכון גבוה יותר לדיכאון מאשר בכלל האוכלוסייה. האסוציאציות עם דיכאון היו חזקות יותר באנשים עם אוטיזם שאין להם מוגבלות שכלית.
מסקנות: לממצאי מחקר זה יש מספר השלכות על מחקר עתידי ועל פרקטיקה קלינית. בעוד מחקר זה ממלא חלל של מחקרים אורכיים בנושא זה, מחקר עתידי יידרש כדי לתפוס באופן מלא את הקשר בין אוטיזם ודיכאון מנקודת מבט של מהלך החיים. הבנה נוספת של הפנומנולוגיה ומדידת הדיכאון אצל אנשים עם אוטיזם חיונית גם לידע רב יותר של האסוציאציות. השוואות בין אחים מציעות אפשרות של נתיבים סביבתיים בקשר בין אוטיזם לדיכאון, ומחקרים שיזהו מסלולים כאלה יוכלו לסייע בפיתוח אסטרטגיות מניעה או התערבויות. יתר על כן, עדיין יש מיעוט בספרות על היעילות של פסיכולוגיה  או פרמקולוגיה בניהול של הדיכאון אצל אנשים עם אוטיזם. שירותי אוטיזם למבוגרים במערב, במיוחד אלו של אנשים בעלי תיפקוד גבוה יותר ללא נכות אינטלקטואלית, מוזמנים לעיתים קרובות לזהות ולאבחון אוטיזם במקום לנהל את הקשיים המשותפים. בגלל הסבירות של ייצוג יתר של דיכאון בקרב אנשים עם ASD, התמקדות רבה יותר בזיהוי וניהול בזמן של הדיכאון חשובה בהתחשב בזה שהיא סיבה אפשרית לטיפול במצוקה, נכות והתנהגויות אובדניות.
הערותיי:
  מחקר חשוב ומלמד. הוכיח ששכיחות דיכאון באוטיזם בבגרות היא 20% לעומת 6% באוכלוסיה כללית, כפי שידוע לנו זה מכבר אותו דבר על הפרעת ADHD שבבגרות שכיחות הדיכאון בה גבוהה יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. מימצא מעניין נוסף שנמצא, כי אנשים עם ASD ויכולות קוגנטיביות גבוהות נוטים במיוחד לדכאון ויותר להתנהגויות אובדניות, מאשר אלה עם אוטיזם ומוגבלות שכלית "בגלל מודעות גדולה יותר לקשייהם." אני מפקפק ב"הסבר" זה, מכיוון שלאור ניסיוני בני נוער ובוגרים עם הפרעה נפשית כמו דיכאון וחרדה הנלוות ל- ADHD, ASD כאשר הם בעלי אינטלגנציה ויכולות קוגנטיביות גבוהות- הדבר מהווה יתרון משמעותי להתמודדות טובה יותר עם ההפרעה הנפשית, בד בבד עם סביבה משפחתית וקרובה תומכת מחזקת ומעודדת תוך קבלת הדרכה וייעוץ מתאימים, אשר תוצאתם עשויה לחסוך בתרופות פסיכיאטריות.
מי שמאבחן ASD, ADHD  פוגש גם את המקרים החמורים שנלווים להם הפרעות נפשיות כמו דיכאון וחרדה (שני קישורים להלן). במקרים כאלה יש להבחין בהפרעה הדומיננטית אם זו ADHD אזי טיפול רפואי משולב פסיכולוגי ותרופתי בתמיכה משפחתית ומעקב רפואי קבוע,יכול לשפר סימפטומים של ADHD ולהקל על דיכאון. רופאי משפחה וילדים המתעניינים ומתעדכנים בתחום, בהכרותם רבת שנים את הילדים/נערים יכולים ליטול תפקיד חשוב ולהוות משענת איתנה להורים במתן תמיכה רגשית, הכוונה ועצה טובה. במקרים הקשים במיוחד הערכה טיפול ומעקב אמורים להיעשות ע"י פסיכיאטרים.
דרגות חומרת ADHD שלומי ענתבי                                       קלסיפקצית שלומי ענתבי ל ADHD

למרפאתי מגיעים לא מעט מקרים שטיפול בהם עקשני ודורש סבלנות רבה אורך רוח והתמדה, ובסוף עשויים לקצור הצלחה. כמו כאלה שהגיעו לאחרונה, שלוש בנות בגיל 12-15שנים (לא קשורות אחת בשניה) לאחר שקיבלו כל תרופות פסיכיאטריות אפשריות וגם שלוש תרופות יחדיו, שתיים מהן אושפזו במחלקה פסיכיאטרית, גם איתן אפשר להצליח בטיפול, תוך הכוונה ותמיכה .

עלייה חדה באבחון ADHD בילדים ( 4-17 שנים) בארה"ב מ-6.1% ל-10.2% בשנת 2016

מחקר עדכני: מגמות בעשרים השנה האחרונות באבחון הפרעות קשב-ריכוז/ היפראקטיביות (ADHD/ADD) בקרב ילדים ומתבגרים בארה"ב, משנת 1997 עד 2016
Twenty-Year Trends in Diagnosed ADHD among US Children and Adolescents, 1997-2016, Guifeng Xu, JAMA, Original Investigation Pediatrics   August 31, 2018

כל העת, נשאלת השאלה המסקרנת מה הן המגמות ארוכות הטווח בשכיחות אבחנת ADD/ADHD בקרב ילדים ומתבגרים בארה"ב במהלך שני העשורים האחרונים?
הפרעת קשב-ריכוז/ היפראקטיביות (ADHD) זו הפרעה נוירו-פסיכיאטרית המתחילה כבר בילדות מוקדמת, ומאופיינת בהימשכות הסימפטומים של אי שימת לב, היפראקטיביות ואימפולסיביות. תסמינים של ADHD לעיתים קרובות נמשכים לבגרות. התחלואה נלוות מוקדמת עם ADHD עשויה לכלול הפרעות: טיקים, חרדה ודיכאון, הפרעה בספקטרום אוטיזם, בתקשורת, בלמידה ספציפית, או הפרעות מוטוריות (כמו ליקויי קריאה, והפרעת קואורדינציה התפתחותית) וליקוי אינטלקטואלי. מחקרים ארוכי טווח מילדות עד בגרות הראו שילדים עם ADHD,בהשוואה לאלו ללא ADHD, נפגעו יותר בתפקוד פסיכו-סוציאלי, חינוכי, נוירו-פסיכולוגי, ונמצאים בסיכון גבוה יותר להפרעות אנטי חברתיות ולהפרעות דיכאון וחרדה, בהיותם אנשים בוגרים.
החברה הפסיכיאטרית האמריקאית קובעת בספר אבחון הפרעות נפשיות, במהדורה החמישית (DSM-5) ש-5% מהילדים סובלים מ-ADHD, בהתבסס על אומדנים בעולם משנים קודמות. שכיחות הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) משתנה בין מדינות שונות, עם שכיחות גבוהה משמעותית בארה"ב יותר מאשר במדינות אירופה. כמו כן, שכיחות ADHD השתנתה עם הזמן.
מספר מחקרים קודמים בארצות הברית הראו עלייה בשכיחות ADHD בשנים אחרונות. ניתוח סקר בריאות הלאומי (NHIS) דיווח על עלייה של 33% בשכיחות ADHD בשנים 1997-1999 שכיחותה היתה 5.7% ועלתה ל- 7.6% בשנים 2006-2008, בקרב ילדים ומתבגרים בגיל 3 עד 17 שנים . אותו דבר, הסקר הארצי לבריאות ילדים הראה עלייה של 42% בין השנים 2003 ל- 2011 בשכיחות ADHD המאובחנת בקרב ילדים ובני נוער בגיל 4 עד 17 שנים.

מידע על השכיחות הנוכחית של ADHD ועל מגמות ארוכות טווח שלה עם שיטות מחקר אוכלוסייה NHIS-סקר בריאות הלאומי המוביל בארצות הברית. NHIS אוסף נתונים על מגוון רחב של נושאי בריאות באמצעות ראיונות פנים מול פנים. הסקר נערך מדי שנה ע"י המרכז הלאומי לסטטיסטיקה לבריאות, במרכזים לבקרת מחלות ומניעתן. NHIS מורכב מסדרה של סקרים בחתכים ארציים מייצגים. עם מדגם גדול ושיעור תגובה גבוה יחסי, ה- NHIS הפך למקור מידע העיקרי לבריאות אוכלוסיית משקי הבית בארצות הברית. הסקר המתודולוגי של NHIS עולה בקנה אחד עם תקני הדיווח של האגודה האמריקנית לחקר דעת קהל. גודל המדגם השנתי של NHIS הוא כ 35,000 משקי בית הכוללים כ 87,500 אנשים. ב NHIS 1997-2016, שיעור התגובה של כל משק בית נע בין 67.9% – 91.8%, ושיעור התגובה המותנה למרכיב מדגם הילדים  נע בין 85.6% – 93.3%.
בין השנים 1997 עד 2016 נשאלו הנשאלים "האם רופא או איש מקצוע בתחום הבריאות אמר לך אי פעם כי לילד במדגם יש הפרעת קשב והיפראקטיביות- ADHD או הפרעת קשב וריכוז -ADD   99.8%משתתפים הגיבו לשאלה זו. המרואיינים בסקר בשנת 2016 נשאלו עוד "האם יש להם כיום הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) או הפרעת קשב וריכוז (ADD)?" נאספו נתונים דמוגרפיים, כגון גיל, מין, גזע/ מוצא אתני, הכנסה משפחתית ואזור גיאוגרפי. ניתוח נתונים בוצע בינואר 2018.
ניתחו נתונים מייצגים ארצית כדי להעריך את השכיחות העדכנית ביותר של אבחון ADHD בקרב ילדים ומתבגרים בארה"ב ומגמות בעשרים שנים מ- 1997 עד 2016.
ממצאי המחקר מנתונים של 186,457 ילדים ומתבגרים בגיל 4 עד 17 שנים, שנלקחו מסקר ה- National Health Interview Survey, מבוסס אוכלוסיות, שנערך מדי שנה,במשך 20 שנה, בין השנים 1997 ל-2016. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות ביתיים עם הורה או אפוטרופוס. ניתוח הנתונים בוצע בינואר 2018. הפרעת קשב-וריכוז והיפראקטיביות מאובחנת ע"י רופא או מטפל רפואי אחר. בניתוח סטטיסטי, כל הילדים והמתבגרים בגילאי 4 עד 17 שהשתתפו ב- NHIS נכללו במחקר זה. רק 0.2% מהמשתתפים החמיצו מידע על אבחון ADHD ולכן הוצאו מהמחקר. טווח הגילאים הוגבל ל-4 עד 17 שנים, משום שהקווים המנחים הקליניים של האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים
המליצו ליזום הערכה ואבחון ADHD בקרב ילדים בני 4 שנים ומעלה.
נמצאה שכיחות משוערת של אבחנות הפרעות קשב-ריכוז והיפראקטיביות(ADHD) בקרב ילדים ובני נוער בארה"ב שגדלה מ-6.1% בשנים 1997-1998 ל-10.2% בשנת 2016. כלומר בקרב ילדים ובני נוער בארה"ב, שכיחות האבחנה של הפרעות קשב-ריכוז והיפראקטיביות עלתה משמעותית בין השנים 1997 ל-2016 . לפיכך, יש חשיבות להבין את משמעות שכיחותה של ADHD ואת המגמות ארוכות הטווח שלה בעשורים האחרונים.
תוצאות של 186,457 ילדים ומתבגרים: 96,017 בנים [51.5%], 51,350 היספנים [27.5%], 91,374 לבן לא היספני [49.0%], 28,808 לא היספני שחור [15.5%], 14,925 גזע אחר (8.0%). מתוכם דווחו אי-פעם עם i 14,704 ,ADHD  ילדים ומתבגרים (7.9%), 10,536 בנים [71.7%], 2,497 היספני [17.0%], 9,010 לבן לא היספני [61.3%], 2,328 לא היספני שחור [15.8%] ו-869 גזע אחר שאינו היספני [5.9%]. שכיחות משוקללת מאובחנים עם ADHD היתה 10.2% (95% ,CL -9.6% 10.8%) בשנת 2015-2016. היו הבדלים משמעותיים בין מין וגזע / אתני בשכיחות ADHD.
השכיחות אצל בנים הייתה 14.0% ואצל בנות 6.3%, 6.1% אצל היספאנים יחידים, 12.0% אצל אנשים לבנים שאינם היספנים ו-12.8% אצל שחורים שאינם היספנים. במהלך 20 השנים, השכיחות המשוערת של ADHD מאובחנים בקרב ילדים ובני נוער בארה"ב עלתה מ-6.1% בשנים 1997-98 ל-10.2% בשנים 2015-16. כל קבוצות המשנה לפי גיל, מין, גזע, מוצא אתני, הכנסה משפחתית ואזורים גיאוגרפיים הראו עלייה משמעותית בשכיחות בשנים מ-1997-1998 עד 2015-2016. ממצאי המחקר מראים כי בקרב ילדים ומתבגרים בארה"ב, השכיחות המשוערת של ADHD המאובחנת עלתה משמעותית בין השנים 1997-1998 לשנת 2015-2016. מחקר זה מצביע על כך שיש צורך במחקר נוסף כדי להבין טוב יותר את הסיבה לעלייה ניכרת זו בשכיחות.
מסקנות המחקר מאוכלוסייה מייצגת ארצית, נמצא כי שכיחות ADHD המאובחנת בקרב ילדים ומתבגרים בארה"ב הייתה 10.2% בשנת 2016. השכיחות נבדלה באופן משמעותי לפי גיל, מין, גזע / מוצא אתני, הכנסה משפחתית ואזור גיאוגרפי. בדומה לממצאים כאן, כמה מחקרים קודמים דיווחו גם על מין ועל הבדלים גזעיים / אתניים  בשכיחות ADHD. במהלך 20 השנים שבין 1997 ל 2016, נמצאה עלייה משמעותית בשכיחות של ADHD בין השנים 1997-1998 עד 2015-2016. נמצאה מגמת עלייה עקבית בין קבוצות משנה לפי גיל, מין, גזע, מוצא אתני, הכנסה משפחתית ואזורים גיאוגרפיים. ביחס למין, יותר בנים (14.0%) מאשר בנות (6.3%) אובחנו עם ADHD. בהבדלים בין גזע ומוצא אתני, ADHD אובחן יותר בקרב בני נוער לבנים שאינם היספנים (12.0%) ובני נוער שחורים שאינם היספנים (12.8%) מאשר בקרב בני נוער היספנים (6.1%). בהתייחס להכנסה משפחתית, באופן משמעותי  אלה שהכנסתם המשפחתית נמוכה מרמת העוני הפדרלית אובחנו יותר 12.9%. cהכנסה משפחתית ביחס לעוני אובחנו 9.4%-10.2%. ביחס לאזורים גיאוגרפיים, במערב ארה"ב היה השיעור הנמוך ביותר – 7.0%, במערב התיכוני היה הגבוה ביותר- 12.2%, ואילו בצפון-מזרח- 10.3% ובדרום- 11.1%.
המגמות במחקר זה היו עקביות עם מגמות שפורסמו בעבר על שכיחות ADHD בילדים ובני נוער בארה"ב בשנים קודמות. ויחד עם ממצאים אלה מצביע על עלייה מתמשכת בשכיחות ADHD המאובחנת בילדים ומתבגרים בארה"ב. מחקרים קודמים שנערכו בבריטניה הראו גם עלייה משמעותית בשכיחות ADHD, אם כי אומדני השכיחות היו נמוכים משמעותית מאלו שבארה"ב.
גורמים לא-אטיולוגיים עשויים להסביר חלקית הגידול הנראה בשכיחות אבחון ADHD:
במהלך 20 השנים האחרונות, חלה הרחבת מאמצי החינוך הרפואי בנושא ADHD, אשר שיפרה את רגישות הרופאים לאבחון ADHD. שינויים בקריטריונים לאבחנה עשויים גם הם לתרום למספרם הגבוה של ילדים שאובחנו עם ADHD. השינויים במדד האבחנה גרמו לאבחון משמעותי אצל בנות, שלעיתים קרובות אינן מראות סימפטומים היפראקטיביים קלאסיים. בנוסף, הגברת המודעות הציבורית; שיפור הגישה לשירותי בריאות; שיפור הפניות מהטיפול הראשוני בקהילה לשירותי בריאות הנפש המיוחדים-עשוי להגביר את הסיכוי ש-ADHD יהיה מזוהה בסריקה ובאבחנה. שיעור מוגבר של אבחון ADHD בקרב צעירים שחורים והיספאנים עשוי לשקף גישה מוגברת לטיפול וסטיגמה קטנה בקהילות אלה לקבלת אבחנה של ADHD. ביצוע של חוק לטיפול במחיר סביר עשוי גם לקבל גישה מוגברת לטיפול במעמד סוציו-אקונומי נמוך וקבוצות מיעוט.
קיימת תפיסה שכיחה כי ADHD מאובחנת יותר מדי בארה"ב, אך תפיסה זו אינה נתמכת על ידי ראיות מדעיות בהתבסס מסקירות מחקרים על שכיחות ועל תהליך אבחון ADHD.
עדיין נותר להבין כמה מהעלייה הנראית לעין באבחון ADHD יוחסה לגורמים אטיולוגיים. ל- ADHD יש מרכיב גנטי בעל יכולת תורשתית מוערכת של 70% עד 80%.  מאמינים כי בנוסף לגורמי הסיכון הגנטיים,  גורמי הסיכון הסביבתיים תורמים להתפתחות ADHD. גורמי סיכון טרום לידתיים ופרינטאליים, כולל לידה מוקדמת, משקל לידה נמוך, עישון סיגריות אימהית ושימוש אימהי בתרופות מסוימות או בחומרים ממכרים במהלך ההיריון, נקשרו לסיכון ADHD.  גורמים הקשורים לינקות מוקדמת נקשרו גם הם עם ADHD בילדות, כגון זיהום, חומרי הדברה אורגנו-פוספטיים וחשיפה של פולי-כלוריד ביפניל, במהלך תקופות הטרום לידה ו / או לאחר הלידה הוא גורם סיכון אפשרי ל-ADHD. בנוסף, חסרים תזונתיים (כגון אבץ, מגנזיום וחומצות שומן בלתי רוויות) עשויים להיות גם הם מעורבים בהתפתחות ADHD. התרומות של גורמי סיכון אלה הלא גנטיים והגנטיים לאטיולוגיה של ADHD, הן בנפרד והן במשותף, מצדיקות  מחקרים נוספים.
ל
מחקר זה יש מספר עוצמות: ראשית, המחקר התבסס על מדגם מייצג ארצי של אוכלוסיית ארה"ב, אשר מאפשר את הכללת הממצאים לאוכלוסייה רחבה יותר. שנית, מדגם גדול עם אוכלוסייה מגוונת רב-גזעית, אתנית היה זמין, אשר אפשר להעריך את הפערים בשכיחות ADHD לפי מאפייני האוכלוסייה. שלישית, עם סדרת סקרים בין-ארציים המבוססים על אוכלוסיות כלל ארציות, הצליחו להעריך את המגמות הארציות בשכיחות ADHD במשך תקופה של עד 20 שנים.
מאידך, למחקר זה יש מגבלות מסוימות: ראשית, ADHD נקבע ע"י אבחון של רופאים לפי דווח של ההורים, שעשוי להיות כפוף לזיהוי שגוי ולהטיה. שנית, לא ידוע אם הילדים והמתבגרים עם אבחנה של ADHD עדיין סבלו מ-ADHD בזמן הסקר ולאורך שנות הסקר, למעט ב- NHIS 2016. מחקרים קודמים הראו שתסמיני הליבה של ADHD נוטים להפחתה עם הגיל, אך נראה כי 85% מהילדים והמתבגרים עם היסטוריה של אבחנת ADHD דווחו כעת עם ADHD, אשר דומים לדווח הקודם.
מסקנות המחקר: בקרב ילדים ובני נוער בארה"ב בגילאי 4 עד 17 שנים, השכיחות המשוערת של אבחון ADHD  הייתה 10.2% בשנת 2015-2016, מה שמייצג גידול משמעותי בשכיחות משנים 1997-1998. השכיחות אצל בנים הייתה 14.0% ואצל בנות-6.3%. מגמת העלייה המתמשכת ב-ADHD שמאובחנת בילדים ומתבגרים מצביעה על הצורך להבין טוב יותר את גורמי הסיכון הסביבתיים הניתנים לשינוי, וכן לספק לעתיד משאבים הולמים לאבחון ולטיפול .
הערותיי: מחקר חשוב שהוכיח כי שכיחות אבחון ADHD בקרב ילדים ובני נוער בארה"ב בגילאי 4 עד 17 שנים הייתה 10.2% בשנת 2015-2016, ולא 5% עד 6% כפי שמציינים בדברי רקע מחקרים רבים בארה"ב. מעבר לזה, חלפו שלוש שנים (2015/6-2018) מאז אספו את הנתונים במחקר, כך שכנראה שכיחות אבחון ADHD עלתה בארה"ב בשלוש שנים אחרונות ולא אופתע אם כיום בשנת 2018 היא עומדת על 12%-13%. להערכתי, אנו בארץ במצב שכיחות אבחון ADHD  הזהה לארה"ב, כמדינה היחידה בעולם.
דנתי רבות באתרי על הסיבות לעליה התלולה בשכיחות אבחון ADHD לעומת יתר מדינות העולם כולל מערב אירופה וסקנדינביה בהן שכיחות אבחון ADHD בילדים נע בין 3% עד 5%. גורמים סביבתיים כאלה ואחרים אינם משפיעים על התפתחות ADHD. אציין במבזק את הסיבות העיקריות לאבחון יתר של ADHD שנובע: מאבחונים שגויים;  להערכתי רק כשליש מאובחני ADHD בילדים בארץ הם אכן עם הפרעה האמיתית המהותית שנלוות לה הפרעת התנהגות, חרדה, דיכאון, טיקים ועוד; מאבחוני מחשב פסולים; מחוסר אבחון לקויות למידה (הגורמים לסמנים של קשיי קשב, חולמנות ועוד);  מחוסר ידע משווע וטיפול לוקה של מערכות החינוך בארץ; מהפיכת התחום לאינטרס כלכלי עליון ולכן צצים (כפטריות לאחר הגשם) מכוני אבחון מסחריים; ומחוסר הכוונה הנחיה ופיקוח ראויים של מערכות הבריאות האחראיות בארץ ובראשן משרד הבריאות.

הסיבות לגידול בשכיחות ADHD בילדים

האם רצוי או לא, לעשות הפסקות בטיפול תרופתי בילדים עם ADHD?

 הסיבות מדוע ילדים ובני נוער עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) מפסיקים לקחת תרופות ומחדשים נטילת תרופות
Reasons why Children and Adolescents with ADHD Stop and Restart Taking Medicine William B. Brinkman Dep Pediatrics, Cincinnati Children's Hospital, Cincinnati, Ohio

המחקר נועד כדי לתאר את הסיבות לכך שילדים ומתבגרים מפסיקים ומחדשים את התרופות להפרעת קשב וריכוז/היפראקטיביות (ADHD) והאם קיימת פגיעה תפקודית לאחר הפסקת טיפול תרופתי. נעשה שימוש בנתוני מחקר אורך פרוספקטיבי על טיפול רב-תכליתי בחקר ילדים עם ADHD. במעקב של 12 שנים, כאשר המשתתפים היו בגיל ממוצע של 21.1 שנים, 372 משתתפים (76% גברים, 64% לבנים) דיווחו על נטילת תרופות ADHD. המשתתפים דווחו על הגיל שבו  הפסיקו לאחרונה ו/או חידשו הטיפול ב-ADHD וגם אישרו את הסיבות להפסקה ולחידוש הטיפול.
התוצאות  הראו כי שבעים ושבעה אחוזים (286 מתוך 372) דיווחו על הפסקת התרופה למשך חודש או יותר בזמן כלשהו בילדות או בגיל ההתבגרות. המשתתפים היו בגיל ממוצע של 13.3 שנים כאשר הם הפסיקו לאחרונה תרופות. הסיבות הנפוצות ביותר להפסקת הטיפול בתרופות קשורות ל: תרופות שאינן נחוצות או לא מסייעות; תופעות לוואי; חסמים לוגיסטיים של קבלת תרופות או נטילת תרופות; חששות חברתיים או סטיגמה. שבעה עשר אחוזים (64 מתוך 372) דיווחו על חידוש התרופה לאחר הפסקה של חודש או יותר. הסיבות שנמסרו בדרך כלל לחידוש נטילת התרופות: לצורך הרפואי ולעזרה רפואית; נפתרו המחסומים הלוגיסטיים להשגת התרופות או לקיחתן. הן עבור הפסקה והן לחידוש, הסיבות שונות על פי טווח הגילים, כאשר התבנית הכללית הצביעה על כך שמעורבות ההורים בהחלטות ירדה עם הגיל. כמעט כל המשתתפים סבלו מפגיעה בהערכה לאחר הפסקת הטיפול, ללא התחשבות לחידוש תרופות. סיבות שונות להפסקת ו/ או חידוש תרופות רלוונטיות לזמנים שונים וגיל בני הנוער. אסטרטגיות מותאמות אישיות עשויות לעזור כאשר בני הנוער שותפים מלאים בתוכנית הטיפול שלהם.
הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) זה מצב נפשי השכיח ביותר לבריאות הנפש בילדים, אשר פוגע ב-6.4 מיליון ילדים בגילאי 4 עד 17 שנים בארה"ב. הילדים עם ADHD חווים ליקויים במגוון רחב של תחומי תפקוד, כולל תפקודים אקדמאים, קשיים חברתיים ותפקוד לקוי במשפחה. למרבה המזל, קיימים טיפולים יעילים ל-ADHD. תרופות ממריצות (סטימולנטים) לבד או בשילוב עם טיפול התנהגותי, אשר מפחיתות ביעילות סימפטומים של ADHD וחלק מתחומי ליקוי התפקוד ומומלצים כטיפול קו ראשון בקווים המנחים הקליניים. השימוש בתרופות שכיח בקרב ילדים עם ADHD, אך אין התמדה בהמשכיות התרופות היא ירודה, מאחר שילדים לעיתים קרובות מפסיקים ומתחילים מחדש את התרופות בשנה הראשונה של הטיפול. יתר על כן, בלקיחת התרופות חלה ירידה ניכרת לאחר גיל 11,2 שנה  למרות שבני נוער ממשיכים להפגין סימפטומים של ADHD עם ליקויי תפקודי. בני נוער הממשיכים לקחת תרופות, לוקחים את התרופות שלהם באופן לא עקבי (כלומר, לוקחים תרופות רק 50% מהימים). למרבה הצער, בד בבד עם כך שהתמדה בתרופות יורדת, התוצאות של ADHD הופכות יותר ויותר משמעותיות. לדוגמה, מתבגרים עם ADHD, בהשוואה לעמיתיהם שאינם ADHD, נוטים יותר לעזוב את בית הספר, להשתמש בטבק וסמים אסורים, לקיים אינטראקציה עם מערכת המשפט לנוער, להיות מטופלים עבור זיהומים המועברים במגע מיני, ויש תאונות רכב, וכניסה להריונות. בעוד למתן תרופות יש השפעות רבות על תפקוד מתבגרים במגוון תחומים (למשל, משימות אקדמיות, קשרים חברתיים, ביצועי נהיגה), לכן אי התמדה בנטילת תרופות מייצגת בעיה משמעותית בבריאות הציבור.
מחקר איכותי הבהיר כמה סיבות מדוע ילדים ומתבגרים עם ADHD מפסיקים לקחת תרופות. לדוגמה, חלק לא מאמינים שתרופות עוזרות. אחרים לא אוהבים את הדרך שבה התרופה גורמת להם להרגיש. עם זאת, למיטב הידיעה, לא פורסמו דיווחים שהעריכו את מידת תופעות אלה בקרב קבוצות גדולות עם ADHD. ניסינו לתאר את שכיחות הסיבות מדוע ילדים ובני נוער עוצרים ומפעילים מחדש את התרופה של ADHD, בין אם הפגיעה הפונקציונלית קיימת לאחר הפסקת התרופה ובין אם ההורה והמתבגר מעריכים שונה את ליקויי התפקוד. מידע זה נחוץ כדי לפתח אסטרטגיות לקידום המשכיות התרופות.
מסקנות המחקר הנוכחי: הפסקה ו/או חידוש תרופה ל-ADHD הינה שכיחה בקרב ילדים ומתבגרים עם ADHD. המתבגרים מפעילים שליטה רבה יותר בבחירתם, אך רובם המכריע נותרים עם לקויים. לאור התוצאות הגרועות שחוו מתבגרים רבים עם ADHD, ייתכן שתידרש תמיכה נוספת במהלך המעבר מהמשפחה לניהול העצמי של ADHD. ניסויים מבוצעים על-ידי רופאים להפסקה ו/או חידוש תרופות עשויים לעזור לבני נוער סקרנים להעריך באופן אובייקטיבי את ביצועיהם. בין אלו הנהנים מתרופות, ייתכן שיהיה צורך בגישות מותאמות כדי לתמוך בהתמדה בטיפול התרופתי.
הערותיי: אני מקבל את מסקנות החוקרים במחקר זה שטוענים כי להפסקות בטיפול תרופתי לילדים ולמתבגרים עם ADHD, עלולות להיות השלכות גרועות בתפקודם הכללי, אולם אך ורק כשמדובר בבני נוער שאובחנו עם ADHD קשה/חמורה שנלוות לה הפרעות נפשיות נוספות, כמו מרדנות מתריסה קשה, הפרעת התנהגות, חרדה/דכאון ועוד. מקרים קשים אלה בישראל מהווים רק 3% עד 5% מתוך 15% עד 20% המאובחנים בארץ עם ADHD ומטופלים עם תרופות (כלומר רק 20% עד 25% מכלל מאובחנים ומטופלים).
יתר 12% עד 15% מהמאובחנים בארץ עם ADHD ומטופלים בתרופות יש להם מקסימום קשיי קשב קלים אשר נובעים מלקויות למידה, והטיפול התרופתי ניתן לקבוצה גדולה זו ביחוד לצורכי לימודים. לפיכך, בהחלט ברוב מקרי ADHD המטופלים בתרופות ניתן לעשות הפסקות בטיפול בהתאמה לצורכי כל ילד אישית. שוב, אני מדגיש את החשיבות הרבה שבמחקרים יסווגו המשתתפים על פי דרגות חומרת הפרעתם, כי רק כך השלכות המחקרים תהיינה אמינות וקרובות לעולם המציאות.
אמנם במקרי ADHD הקשים רצוי שתהיה המשכיות והתמדה בטיפול הרפואי המשולב תרופתי ופסיכולוגי, אולם אפשר ורצוי לנסות ולעשות הפסקות קלות בטיפול תוך מעקב רפואי קבוע ורציף. 

 

האם אימון הורים ל-ADHD בגיל הרך – משפר סימפטומים?

הדרכה הכשרה ואימון הורים ל- ADHD בגיל הרך, טיפול מומחה: ניסוי אקראי מבוקר
Parent Training for Preschool ADHD in Routine, Specialist Care: A Randomized Controlled Trial, Anne-Mette Lange , JAACAP, 01-08-2018, Volume 57, Issue 8  

הדרכת הורים מומלצת להפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) בילדי גן. התערבויות מבוססות על ראיות הן חשובות, רק אם הן מניבות תוצאות טובות יותר מהטיפול הרגיל. החוקרים ביצעו מחקר רב-מרכזי משולב אקראי, מרובה משתתפים, בעל שתי זרועות מקבילות, במרפאות ADHD שגרתיות בדנמרק לילדים, ושרותי בריאות הנפש למתבגרים . 164 ילדים (בגיל 3-7 שנים) עם ADHD. קיבלו תכנית הכשרה מבוססת הורים-New Parenting Program) 88), או טיפול הרגיל- treatment as usual)  76). התוצאה הראשונית הייתה דירוג הורה לתסמינים של ADHD. תוצאות משניות כללו דירוגי מורים ותצפיות ישירות על תסמינים של ADHD. התוצאות נמדדו בתחילת המחקר, לאחר טיפול, ובמהלך המעקב (לאחר 36 שבועות). ייצוגיות המשתתפים הוערכה כנגד כלל האוכלוסייה הלאומית (N=1,378 , גיל 3-7 שנים) שאובחנו עם ADHD במהלך אותה תקופה באמצעות מערכת הרישום האזרחית הדנית. לניתוח סטטיסטי השתמשו במודל מדידה חוזר.
לאחר הטיפול 'תכנית הכשרה מבוססת הורים' היתה עדיפה על 'טיפול הרגיל' לשיפור סימפטומים של ADHD על פי דירוג הורה, ליעילות עצמית של הורות ועל לחץ משפחתי. ההשפעות נמשכו 36 שבועות לאחר הטיפול. לא היו השפעות על סימפטומים של ADHD  לפי דירוגי מורה או מתצפיות ישירות, או על דירוגי בעיות התנהגות או הורות. המדגם הקליני היה דומה לקבוצת המחקר הלאומ של ילדים צעירים עם ADHD.

מסקנות: להכשרה מוכחת מבוססת הורים יש ערך כהתערבות עבור ADHD בגיל הרך במסגרת קלינית שגרתית. כמו בניסויים קודמים, ההשפעות הוגבלו לתוצאות של ההורים. באופן מפתיע, להכשרת הורים לא היתה השפעה על בעיות התנהגות הילד. טיפולים יעילים נדרשים עבור ילדים צעירים עם ADHD.ממצאי המחקר הראו כי הדרכת הורים עדיפה על 'טיפול רגיל' בהפחתת תסמיני ADHD כפי שבאו לידי ביטוי בדרוג הורים, כמו כן הגדלת שביעות הרצון ויעילות ההורים, והפחתת מתח בתוך המשפחה. תוצאות אלה עולות בקנה אחד עם ניסויים קודמים של הדרכת הורים (PT).  ההשפעות הללו לא נראו בדירוגי מורה ובתצפיות הישירות. לא הייתה השפעה על בעיות התנהגות הילדים. מחקר נוסף נדרש כדי להבין את המשמעות של דירוגי הורים בהערכת PT. גישה ל- PT מבוסס ראיות יכולה לתרום לשיפור התוצאות של ילדים צעירים עם ADHD ולהוריהם.
הערותיי: עדיין ארוכה הדרך ורבה העבודה הקלינית והמחקרית על מנת לשפר את תוצאות הדרכת/הכשרת הורים לשיפור הסימפטומים של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) בילדים בגיל הרך וצעירים (3-7 שנים). התוצאות הקליניות בעולם המציאות כיום אינן קוצרות הצלחה במקרים הקשים והחמורים של ADHD בגיל הרך, ולצערנו צריך להוסיף טיפול תרופתי.