ASD עם ADHD פוגע בהתנהגות עצמאית, במיומנות תקשורתית, בתשומת לב, ובכישורים חברתיים

סימפטומים של ADHD בילדים עם אוטיזם קשורים בפחות מיומנות להתנהגות אדפטיבית
Benjamin E. Yerys. ADHD Symptoms Are Associated with lower Adaptive Behavior Skills in Children with Autism. JAACAP , 2019

ילדים עם אוטיזם וסימפטומים של ADHD – פיגור במדד מרכזי של אי תלות ועצמאות
Children with autism, co-occurring ADHD symptoms lag in key measures of independence. B. Yerys, Child and Adolescent Psychiatry and Behavioral Sciences, R. Schultz, Center for Autism Research, Children's Hospital Philadelphia. 19 Feb 2019

שני מחקרים חדשים סיפקו תובנה חדשה בקשר לאתגרים העומדים בפני ילדים הנמצאים על ספקטרום האוטיזם, שגם מציגים סימפטומים של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD). על פי ממצאי החוקרים מבית החולים לילדים של פילדלפיה (CHOP), לילדים אלה יש קשיים בהתאמה והסתגלות התנהגותית, שזה מדד מרכזי לעצמאות. בנוסף, החוקרים זיהו חיבורים תפקודיים חלשים יותר בשתי רשתות מוח גדולות אצל ילדים על הספקטרום האוטיסטי, אשר יש להם גם סימפטומים של ADHD.
מחקר ראשון, שפורסם בכתב העת של האקדמיה האמריקנית לפסיכיאטריה לילד ומתבגר (JAACAP), ניתח את ההסתגלות ההתנהגותית, המהווה מדד מרכזי לאופן שבו אדם מסוגל לתפקד באופן עצמאי בבית, בבית-ספר ובקהילה. מיומנויות תקשורת, מיומנויות של תשומת לב עצמית וכישורים חברתיים הן דוגמאות להתנהגות הסתגלותית (אדפטיבית). רבים משטחי מיומנות הללו נפגעים לעיתים קרובות בילדים על הספקטרום האוטיסטי, והפער בין ילדים אוטיסטים לבין ילדים  עם התפתחות רגילה, בדרך כלל מתרחב במהלך ההתבגרות. הבנת הגורמים התורמים לליקויים בהתנהגות אדפטיבית עשויה לחשוף נקודות קריטיות להתערבות טיפולית.
מחקרים קודמים הראו שלילדים אוטיסטיים יחד עם אבחנת ADHD, מציגים קשיי התנהגות קשה יותר בהשוואה לילדי ASD ללא ADHD. עם זאת, ישנם ילדים רבים על הספקטרום האוטיזם שאינם מאובחנים גם עם ADHD, אבל יש להם גם כמה סימפטומים התנהגותיים של ADHD. לפיכך, חשדו החוקרים באפשרות שנוכחות התנהגויות אלו עלולה להשפיע על תפקוד הילד הן בבית ובבי"ס. 
החוקרים בדקו באמצעות מחקר בקרת מקרים, בקשו לדעת האם סימפטומים של ADHD קשורים להתנהגות אדפטיבית, ללא קשר לשאלה האם ילדים על הספקטרום האוטיסטי יש או אין להם אבחנת ADHD. בנוסף, זה מחקר ראשון שחקר האם הקשר בין סימפטומים של ADHD והתנהגות אדפטיבית נוכח גם בסביבה של בית הספר. ולהיווכח אם קשר זה ביותר מסביבה אחת הוא קריטי להוכחת ההשפעות מרחיקות הלכת של תסמיני ADHD על תפקוד הילד .
החוקרים מצאו שסימפטומים של ADHD יכולים לנבות תוצאות התנהגות מותאמת בקרב ילדים על הספקטרום האוטיסטי, גם לאחר התחשבות בגורמים חשובים אחרים כגון גיל, מין, IQ, ותסמינים של אוטיזם. המחקר הראה כי הקשר הזה היה קיים בבית ובבית-ספר. בנוסף המחקר מצא כי הקשר בין סימפטומים של ADHD והתנהגות אדפטיבית קיים, גם אם הילד אובחן על הספקטרום, אך לא קיבל אבחנה של ADHD. החוקרים מציינים כי זהו ממצא חשוב כי תסמינים של ADHD עשויים להיות בעדיפות נמוכה כמטרה טיפולית בילדים על ספקטרום האוטיזם, אם הם אינם עומדים בקריטריונים קליניים לאבחנה של ADHD. מחקר זה מראה כי ילדים בספקטרום האוטיסטי שתסמיני הפרעות קשב וריכוז שלהם אינם עומדים בקריטריונים מלאים לאבחון מסורתי של ADHD עשויים עדיין להפיק תועלת מטיפולים של ADHD.
במחקר נפרד שפורסם בפסיכיאטריה הביולוגית: מדעי המוח והדמיה העצבית הקוגניטיביים, מצאו יריס ועמיתיו ראיות חדשות לכך שקשרים חלשים יותר בשתי רשתות מוחיות קריטיות לחשיבה ולנימוקים ברמה גבוהה יותר, מצויות ברשתות הקדמיות והפרונטו-פריטאליות, קשורות לסימפטומים של ADHD בילדים אוטיסטים. זה המחקר הראשון שקשר סימפטומים של ADHD ברשתות מוח של ילדים עם אבחנה של אוטיזם, ומבוסס על מחקרים קודמים על רשתות עצביות אצל ילדים עם סימפטומים של אוטיזם ושל ADHD.
כדי לקדם את המחקר, צריך להגדיר פרופילים מוחיים והתנהגותיים הקשורים לשליטה קוגניטיבית ולתהליכים מרכזיים אחרים במוח המונחים ביסוד הסימפטומים של ADHD בהקשר עם אוטיזם. על ידי כך יכולים ליצור טיפולים או חבילות טיפול שונות לפרופילים שונים של ADHD באוכלוסיית האוטיזם. התקוות בתחום זה שגישה מותאמת אישית לטיפול תגדיל את הפוטנציאל של תוצאות טובות יותר לטווח ארוך ולאיכות החיים, עם חבילות טיפול פוטנציאל כולל תרופות וטיפולים התנהגותיים.
הערותיי:
 דנתי רבות באתר בסוגית הקשר בין אוטיזם להפרעת קשב והיפרארקטיביות. תוכלי לקרוא על כך בפתיחת הקישור הזה   האם זה ADHD או ASD
וקישורים המצויים בתחתית מאמר זה. שני קטעים קצרים רצ"ב להלן:
רב המשותף מהמפריד בין ADHD ל-ASD (הפרעות בספקטרום האוטיזם). אכן ב-DSM5 שינו את 'אספרגר' ובמקומו סיווגו ASD לפי דרגות חומרה, כאשר אספרגר זה מצב אוטיזם קל. כ-20% מהילדים המאובחנים ASD יש הפרעה קשה, אצל חלקם ביטויה: בעיות דיבור קשות, קשיי תקשורת חמורים, מנת משכל כללית נמוכה, בעיות התנהגות קשות. ואילו ב-80% המאובחנים עם ASD קשיי דיבור ותקשורת משתפרים מאד (בעזרת גן טיפולי תקשורתי) ונותרים עם סימפטומים אופיינים ל-ADHD הפרעות קשב והיפראקטיביות שעיקרם: היפראקטיביות, אימפולסיביות, מרדנות מתריסה, אי שליטה על רגשות, חוסר קשב וריכוז, וקשיים חברתיים – כלומר רוב מקרי ASD (פרט למקרים הקשים והחמורים) חופפים ל-ADHD וטיפול בשתיהן דומה/זהה מכוון בעיקרו להתנהגות. במרבית המקרים נותרים שרידים זניחים מאד של מאפייני אוטיזם. לפיכך, דווקא אני נתקל בהרבה ילדים שמאובחנים "ביד קלה על ההדק" עם ASD כדי לקבל הטבות המיועדות לזה, וחבל שכך.
מניסיוני הקליני, מאפיניי הפרעות בספקטרום האוטיזם (ASD) בילדים, אינן מתבטאות בהפרעות התנהגותיות של אלימות, אלא אם נלוות ל-ASD הפרעת קשב היפראקטיביות (ADHD) קשה, ו/או הפרעת התנהגות (CD).
לאחרונה "התבשרנו" מנתוני משרד הרווחה ש"בישראל ב-4 שנים אחרונות חלה עלייה ביותר מ-50% במספר ישראלים המאובחנים אוטיסטים, ועלייה של 11% במספר אוטיסטים בשנת 2017." מסבירים העלייה באוטיזם ב"יכולות אבחון גבוהות יותר". להערכתי בשנים אחרונות, האצבע קלה מאד על ההדק באבחון אוטיזם. רבים מאד הילדים המאובחנים אוטיסטים, בעוד יש להם תסמינים קלים מאד של אוטיזם כמו בקשר עיין, תקשורת וחזרתיות, כאשר בגן טיפולי בעזרת טיפולים מתאימים סימפטומים אלה נעלמים ולכן לא נכון עוד לאבחנם כאוטיסטים, אלא מופיעים סימפטומים שמתאימים יותר לאבחנת ADHD, אולם ממשיכים לשאת איתם אבחנת אוטיזם בלתי נכונה. 
מחקר לוקה במגרעת רצינית בכך שלא הגדיר לאיזה דרגות חומרה של אוטיזם והפרעת קשב הוא מתכוון. אם כוונתו כפי שצויין במחקר, לחסרים בקשב, ריכוז, ובתשומת לב, וכן סימפטומים קלים אחרים של שתי הפרעות אלה (ASD+ADHD), אזי טיפול בתרופות של ADHD (לאור ניסיוני הרב בטיפול בילדים אלה) יכול כן לשפר סימפטומים בילדים עם ASD ו-ADHD. זאת בניגוד מוחלט לנטען ע"י החוקרים במחקר: "מאחר ותרופות לטיפול ב- ADHD יעילות פחות אצל ילדים עם שתי ההפרעות (ASD+ADHD) בהשוואה לאלו עם ADHD בלבד, החוקרים מחפשים טיפולים חלופיים".
לאור ניסיוני הקליני רב שנים, התרופות המיועדות להפרעות קשב כן מועילות  לטיפול בילדים הלוקים באוטיזם יחד עם הפרעת קשב וריכוז. מדובר על 80% מהילדים שאובחנו תחילה ASD, אולם בהמשך הסימפטומים שלהם זהים לחלוטין לאלה  של הפרעת קשב ולכן הגדרתם יותר ADHD. בכך איני מתכוון ל-20% מקרי אוטיזם הקשים הלוקים בהפרעה  חמורה בדיבור, בתקשורת ועם מנת משכל (IQ) נמוכה, הנזקקים לטיפול ספציפי.  

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s