נחוצה הכשרת רופאי ילדים ראשוניים להערכה, זיהוי וטיפול בדיכאון בבני נוער

על הרפואה ראשונית להכיר ולקדם את צורכי בריאות הנפש של מתבגרים עם דיכאון

Primary Care: Meeting the Mental Health Care Needs of Adolescents With Depression
Laura Mufson PhD and Moira A. Rynn MD, JAACAP, 01/04/2019

ישנן עדויות חשובות המוכיחות את ההשפעה השלילית של דיכאון המתבגר על תפקודי הנוער, כגון ביצועים ירודים בבית ספר,בדידות חברתית, ושימוש בחומרים ממכרים וסמים, חוסר תעסוקה, ועיקר הדאגה בנוגע להתפתחות התנהגויות אובדניות. כיום, מערכת הבריאות אינה יכולה לענות על הצרכים של בני נוער עם דיכאון בשל חוסר נגישות, מחסור של רופאים מיומנים, וחוסר יכולת לספק באופן עקבי טיפול מבוסס ראיות, במיוחד בקהילות סוציו-כלכליות חלשות. כדי לטפל בבעיה זו, הפסיכיאטרים מפנים אל מטפלי בריאות אחרים, ובמיוחד לרופאים ראשוניים, כדי לסייע בטיפול יעיל בדיכאון בגיל ההתבגרות ובמצבי בריאות נפש אחרים.
לאור הצורך החיוני להנגשת אפשרויות טיפול עבור בני נוער עם דיכאון, פיתח פאנל מומחים "קווים מנחים לדיכאון בגיל התבגרות ברפואה ראשונית"- Guidelines for Adolescent Depression in Primary Care  (GLAD-PC  כדי לקדם זיהוי יעיל וניהול של דיכאון בגיל ההתבגרות במסגרות טיפול ראשוניות של רופאי ילדים,שעודכן לאחרונה ואושר ע"י האקדמיה לרפואת ילדים. ההנחיות נגזרו ממספר מצומצם של ניסויים קליניים אקראיים של פסיכותרפיה וטיפול תרופתי לבני נוער עם דיכאון וממחקרים משותפים שנערכו לאחרונה במרפאות ראשוניות לרפואת ילדים. למרות שהקווים המנחים (GLAD-PC) השתמשו בראיות זמינות, נותר פער משמעותי בנתונים הזמינים כדי לתמוך בהנחיות. זו הזדמנות לפסיכיאטריה ולפסיכולוגיה של הילד להראות מנהיגות בפיתוח מחקר וסדר יום ציבורי, שיסייעו ברכישת ראיות נוספות לתבניות טיפול ויישום שמתאימות בצורה הטובה ביותר למגוון רחב של טיפולים ברפואה הראשונית המוצעים כטיפול לבני נוער עם דיכאון.
ה- GLAD-PC כולל המלצות למיון, זיהוי, הערכה וניהול של דיכאון בגיל התבגרות. למרות שרבות מההמלצות הן ראויות לשבח ומבוססות על ראיות, אסטרטגיות רבות המומלצות בחום הן בעלות עדויות מחקריות מצומצמות על פי מרכז אוקספורד לרפואה המבוססת על ראיות שניתנו ע"י חברי ועדת ההיגוי:
1. רופאי ילדים ראשוניים (PCCs) צריכים לקבל הכשרה בהערכת דיכאון, זיהוי וטיפול בו.
2. במקרים מאתגרים, PCCs צריכים להמשיך להתייעץ עד שהם ירכשו ביטחון ומיומנויות.
3. PCCs צריכים להדריך ולייעץ למטופליהם על דיכאון ואפשרויות טיפול ומגבלות  סודיות רפואית.
4. לאחר הכשרה מתאימה PCCs יוכלו להכין תכנית להגדרת מטרות הטיפול לחולים ומשפחותיהם
5. PCCs צריכים לעבוד עם ספקי שרותי רפואה (קופות חולים) כדי לארגן את המערך הקליני שלהם שישקף את שיטות העבודה המומלצות בטיפול משולב ו/או טיפול שיתופי.
6. למתבגרים עם דיכאון בינוני או חמור או עם הפרעה נלווית, PCCs צריכים להתייעץ עם מומחה לבריאות הנפש, ולקבוע את תפקידם לניהול משותף מתמשך עם קליניקה לבריאות הנפש.
7. אבחון וטיפול ראשוני צריך להעריך מחדש אם לא נצפה שיפור לאחר שישה עד שמונה שבועות של טיפול, ולאחר מכן יש לשקול ייעוץ עם בריאות הנפש.
ילדים ומתבגרים, במיוחד מתבגרים עם דיכאון, זקוקים לגישה לשירותי בריאות הנפש. למרבה המזל, רופאים  ראשונים (PCCs) מוכנים לעזור להגביר את הגישה לטיפול. כדי לתמוך במאמצים אלה, פסיכיאטרים לילדים ופסיכולוגים קליניים יכולים למלא תפקידי מפתח. באופן ספציפי, פסיכיאטרים לילדים ופסיכולוגים קליניים חייבים להיות משולבים באופן פעיל בתוכניות ההתמחות לילדים כדי לספק הדרכה על זיהוי וטיפול בדיכאון בגיל ההתבגרות והפרעות נפשיות שכיחות אחרות של ילדים לפני שרופאי הילדים יחלו בקריירת עבודתם. באותה הזדמנות של הכשרתם בהתמחות לרפואת ילדים ילמדו טיפול בהפרעות פסיכיאטריות נפוצות. זה עשוי להוביל להפחתת התייעצויות שוטפות של מומחים לבריאות הנפש במקרים לא מסובכים.
צריכים לשקול מודלים חדשים של טיפול, שבו בריאות התנהגות תהיה חלק בלתי נפרד לטיפול רפואי בילדים ומתבגרים, וכתוצאה מכך כל ספקי השרות ייקחו חלק באותו צוות כדי להבטיח בריאותו הנפשית של המטופל. על מומחי בריאות התנהגות, לפתח תכנית לימודים ומודלים כדי לקדם את ההכשרה של פסיכולוגים ופסיכיאטרים ילדים במיומנויות הדרושות לעבודה במסגרות  משולבות לגמרי. מחקרים הראו שחולים המטופלים בסוג זה של הגדרה מראים תוצאות משופרות לטווח הארוך.

המטרה לעזור לדור הבא של ספקי רפואה רב-תחומיים וקובעי מדיניות בריאות לזהות את הצורך והיתרונות לשילוב טיפול התנהגותי בתוך המערכת הרפואה הראשונית. לשם כך יש לפתח סביבה תומכת בטיפול שווה להפרעות בריאות הנפש ע"י יצירת צוותים רב-תכליתיים שמשלבים יחדיו מומחים לבריאות התנהגות במרפאות הרפואה הראשוניות (PCC), אשר עדיפים על עבודה מקבילה בעולמות נפרדים כפי שקורה כיום.
מאמר זה הוא חלק מסדרה מיוחדת המוקדשת לנושא דיכאון, כיוזמה ראשונית של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר (AACAP) בראשות הנשיאה Karen Dineen Wagner. הסדרה מכסה נושאים עכשוויים בדיכאון, תוכניות שיזמו בדיקות לדיכאון בבני נוער, תהליכים שבהם בני נוער שמוינו חיובית עם דיכאון יקבלו טיפול, וכן זיהוי וטיפול בדיכאון במרפאות רפואה ראשונית.
תגובתי: בארץ, מערכת בריאות הנפש נמצאת בתקופת משבר לא פשוט בגלל מחסור כרוני חמור במשאבים חסר בתקציבים כספיים, גרע בכוח אדם רפואי, פסיכולוגי, סעודי ומטפלים אחרים. קיימות בעיות קשות לנזקקים,בנגישות וזמינות לקבלת טיפול רפואי נפשי, ובתנאים קשים באשפוז. לפיכך מאמר זה חשוב מאד: לספקי שרותי הרפואה בארץ (קופות החולים) לתכנון וארגון שרותי בריאות הנפש ולשילובם ברפואה ראשונית, להסתדרות הרפואית האחראית על תוכניות התמחות, לרופאים הראשוניים המטפלים בקהילה, ולאחריות הכוללנית והפיקוח של משרד הבריאות.
כבר לפני עשר שנים הצגתי ופרסמתי עבודתי ברוח המאמר הנוכחי, לתכנית הפעלת מרפאות ראשוניות בקהילה משולבות עם פסיכיאטרים.   רצ"ב הקישור לפתיחת העבודה –> 
תוכנית אסטרטגית למודל מיטבי להיערכות הפרעת קשב וריכוז בישראל
המחקר חשוב ביותר בייחוד לרופאים המטפלים בהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD), ועליהם לקחת זאת לתשומת לב רבה כדי להימנע מלהיכשל. אל להם להמתין עד לרה-ארגון בשילוב רופאי ילדים הראשוניים על מנת להכיר ולקדם את צורכי בריאות הנפש של מתבגרים עם דיכאון. מכיוון שלהפרעת קשב (ADHD) בילדים ומתבגרים נלווה בשכיחות גדולה דיכאון, ויש מקרים רבים שהבעיה העיקרית של בני נוער היא דיכאון שגורם לסימפטומים של ADHD ועלולים לטעות ולטפל בהפרעת קשב, בעוד יש לשקול ולהעריך אם הבעיה הדומיננטית היא דיכאון ולטפל בה תחילה. מטופלים רבים כאלה מגיעים אליי להתייעצות שנייה-שלישית.לכן יש ללמוד לדעת לזהות ולאבחן כדי לכוון את הטיפול אצל כל אחד בהתאם לנדרש רפואית. הדגשתי זאת פעמים רבות באתרי.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s