סימפטומים של ADHD גם תת-קליניים מנבאים הסתגלות התנהגותית נמוכה בילדים אוטיסטים

הפרעת קשב (ADHD) קשורה עם מיומנות הסתגלות התנהגותית נמוכה יותר בילדים עם אוטיזם

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms Are Associated With Lower Adaptive Behavior Skills in Children with Autism, Benjamin E. Yerys, JAACAP May 2019

מטרת המחקר הייתה לחקור את כוח הניבוי של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) הנלוות להפרעה בספקטרום האוטיזם (ASD) על מיומנויות הסתגלות התנהגותיות.
למחקר גויסו 347 ילדים ממרפאות ספציפיות, ממרפאות ראשוניות ומהקהילה. רגרסיה לינארית שימשה לבדיקת עם סולם ADHD Rating, האם ילדים אוטיסטים (ASD) קשורים עם ציונים נמוכים יותר של התנהגות אדפטיבית, לאחר בקרה על השפעות של גיל, אינטליגנציה, מין, וחומרת סימפטומים של ASD. התנהגויות אדפטיביות נמדדו עם סולמות התנהגות של Vineland. נבדק קשר זה בתת קבוצת מדגם ASD עם סימפטומים של ADHD תת-קליניים (n=179), ואחר עם דירוג מורה (n=153).
סימפטומים של ADHD ניבאו הסתגלות התנהגותית נמוכה יותר עבור ילדים אוטיסטים בכל הקבוצות בקבוצת ASD מלא, וגם בתת-קבוצת ילדים עם תסמינים תת-קליניים של ADHD לאחר בקרה של גורמים משפיעים. הגיל ביחס שלילי עם סימפטומים של ADHD והתנהגות אדפטיבית בקבוצת ASD מלא. הגיל לא מיתן את השפעת תסמיני ADHD על הסתגלות התנהגות. הממצאים תומכים במסגרת תחום המחקר, לפיה קיימים ליקויים התנהגותיים גם במדדים לתפקוד פונקציונלי לאורך רצף.
המחקר הנוכחי מספק הערכה ממדית ראשונה על הקשר בין סימפטומים של ADHD והתנהגות הסתגלותית בקרב ילדים אוטיסטים. במדגם גדול של ילדים עם  ASD ללא סימפטומים ועד סימפטומים חמורים של ADHD, התוצאות מצביעות על כך שסימפטומים של ADHD קשורים להתנהגות אדפטיבית נמוכה יותר – ממצא זה נצפה בכול הקבוצות ואפילו גם לאחר בקרה של גורמים משפיעים כמו גיל, אינטליגנציה, מין, וחומרת סימפטום של ASD . גישה מימדית זו מראה כי הקשר של תסמיני ADHD והסתגלות התנהגויות קורה גם בילדים עם סימפטומים תת-קליניים של ADHD. ניתוחי מתאם בקבוצת ASD כולה הראה כי התנהגויות אדפטיביות ותסמיני ADHD פחתו עם הגיל.
ממצאי המחקר הראו כי לקשר בין סימפטומים של ADHD והתנהגות מסתגלת משתרע על אלו עם אבחנה של ASD ותסמינים תת-קליניים של ADHD בסביבת הבית ובבית ספר, יש חשיבות מדעית וקלינית. מבחינה מדעית, ממצא זה מתיישב עם הגישה של קריטריוני תחום המחקר, המצביעים על כך שהפסיכופתולוגיה מתקיימת לאורך רצף קטגוריות טיפוסיות ולא טיפוסיות, ולא כקטגוריות נפרדות של הפרעות נפשיות. מבחינה קלינית, ממצא זה מדאיג במיוחד משום שסימפטומים של ADHD עשויים להיות מדורגים כמטרה טיפולית בילדים אוטיסטים, אם הם אינם מופיעים כאבחנה משותפת של ADHD. לכן, ייתכן שמטפלים ישקלו תוכניות טיפול מוגברות לסימפטומים תת-קליניים של ADHD אם התסמינים המעטים נצפו ע"י מטפלים או מורים כבעלי השפעה משמעותית על תפקוד אדפטיבי. ילדים אלו עם תסמינים קלים של ADHD, אך מחלישים, עשויים לעמוד בקריטריונים האבחוניים עבור ADHD מוגדר (או לא מוגדר) במערכות סיווג האבחון הנוכחיות. מחקר זה מראה לראשונה כי תסמינים של ADHD ממשיכים לקשר עם התנהגויות אדפטיביות, גם לאחר שליטה בחומרת סימפטום של ASD. רק אחד מהמחקרים הקודמים בקרב ילדים בגיל בית ספר התאים לחומרת סימפטומים של ASD, בין ASD בלבד ל-ASD עם ADHD; הגישה הממדית של המחקר הנוכחי אפשרה לנקוט בצעד נוסף לזיהוי שונות ייחודית שנוספה ע"י תסמינים של ADHD מעבר לסימפטומים של ASD. מחקר זה הוא הראשון שהוכיח כי למרות שהסימפטומים של ADHD פוחתים במתינות עם הגיל אצל ילדים אוטיסטים, הקשר בין סימפטומים של ADHD להתנהגות הסתגלותית לא פחת עם הגיל בשני המצבים. זוהי נקודה קריטית כי ההתבגרות, והמעבר בסופו של דבר לבגרות, היא תקופה שבה הפער בהתנהגות הסתגלות בין אלה ללא או עם ספקטרום אוטיזם. לפיכך, המחקר הנוכחי מעיד על מידת הסימפטומים הנלווים של ADHD תורמים להתנהגות אדפטיבית שלילית במהלך תקופת התפתחות קריטית זו.
החוזקות העיקריות של המחקר הן מדגם ASD גדול של ילדים בגיל בית ספר עם ASD ללא נכות אינטלקטואלית, הערכת התסמינים של ADHD עם מדד שלוכד את כל הסימפטומים הרלוונטיים, על פני שתי הגדרות חשובות, שליטה על חומרת הסימפטומים של ASD בכל אנליזות, והערכת הקשר של סימפטומים ADHD להתנהגויות הסתגלות אצל אלו עם תסמינים של ADHD תת-קליניים. מגבלה עיקרית של המחקר היא כי הוא מסתמך על דוח מתצפית ישירה או מדדים בראיונות על התנהגות אדפטיבית ו- ADHD. עם זאת, עד כה, זהו המצב המדעי כי מדדים ישירים אינם קיימים עבור התנהגות אדפטיבית ו- ADHD מוגדרים התנהגותית.
תגובתי: דנתי רבות באתר בסוגית הקשר בין אוטיזם להפרעת קשב והיפרארקטיביות. תוכלו לקרוא על כך בפתיחת הקישור הזה   האם זה ADHD או ASD
וקישורים המצויים בתחתית מאמר זה. שני קטעים קצרים רצ"ב להלן:
רב המשותף מהמפריד בין ADHD ל-ASD (הפרעות בספקטרום האוטיזם). אכן ב-DSM5 שינו את 'אספרגר' ובמקומו סיווגו ASD לפי דרגות חומרה, כאשר אספרגר זה מצב אוטיזם קל. כ-20% מהילדים המאובחנים ASD יש הפרעה קשה, אצל חלקם ביטויה: בעיות דיבור קשות, קשיי תקשורת חמורים, מנת משכל כללית נמוכה, בעיות התנהגות קשות. ואילו ב-80% המאובחנים עם ASD קשיי דיבור ותקשורת משתפרים מאד (בעזרת גן טיפולי תקשורתי) ונותרים עם סימפטומים אופיינים ל-ADHD הפרעות קשב והיפראקטיביות שעיקרם: היפראקטיביות, אימפולסיביות, מרדנות מתריסה, אי שליטה על רגשות, חוסר קשב וריכוז, וקשיים חברתיים – כלומר רוב מקרי ASD (פרט למקרים הקשים והחמורים) חופפים ל-ADHD וטיפול בשתיהן דומה/זהה מכוון בעיקרו להתנהגות. במרבית המקרים נותרים שרידים זניחים מאד של מאפייני אוטיזם. לפיכך, דווקא אני נתקל בהרבה ילדים שמאובחנים "ביד קלה על ההדק" עם ASD כדי לקבל הטבות המיועדות לזה, וחבל שכך.
מניסיוני הקליני, מאפיניי הפרעות בספקטרום האוטיזם (ASD) בילדים, אינן מתבטאות בהפרעות התנהגותיות של אלימות, אלא אם נלוות ל-ASD הפרעת קשב היפראקטיביות (ADHD) קשה, ו/או הפרעת התנהגות (CD).
לאחרונה "התבשרנו" מנתוני משרד הרווחה ש"בישראל ב-4 שנים אחרונות חלה עלייה ביותר מ-50% במספר ישראלים המאובחנים אוטיסטים, ועלייה של 11% במספר אוטיסטים בשנת 2017." מסבירים העלייה באוטיזם ב"יכולות אבחון גבוהות יותר". להערכתי בשנים אחרונות, האצבע קלה מאד על ההדק באבחון אוטיזם. רבים מאד הילדים המאובחנים אוטיסטים, בעוד יש להם תסמינים קלים מאד של אוטיזם כמו בקשר עיין, תקשורת וחזרתיות, כאשר בגן טיפולי בעזרת טיפולים מתאימים סימפטומים אלה נעלמים ולכן לא נכון עוד לאבחנם כאוטיסטים, אלא מופיעים סימפטומים שמתאימים יותר לאבחנת ADHD, אולם ממשיכים לשאת איתם אבחנת אוטיזם בלתי נכונה. 
מחקר לוקה במגרעת רצינית בכך שלא הגדיר לאיזה דרגות חומרה של אוטיזם והפרעת קשב הוא מתכוון. אם כוונתו כפי שצויין במחקר, לחסרים בקשב, ריכוז, ובתשומת לב, וכן סימפטומים קלים אחרים של שתי הפרעות אלה (ASD+ADHD), אזי טיפול בתרופות של ADHD (לאור ניסיוני הרב בטיפול בילדים אלה) יכול כן לשפר סימפטומים בילדים עם ASD ו-ADHD. זאת בניגוד מוחלט לנטען ע"י החוקרים במחקר: "מאחר ותרופות לטיפול ב- ADHD יעילות פחות אצל ילדים עם שתי ההפרעות (ASD+ADHD) בהשוואה לאלו עם ADHD בלבד, החוקרים מחפשים טיפולים חלופיים".
לאור ניסיוני הקליני רב שנים, התרופות המיועדות להפרעות קשב כן מועילות  לטיפול בילדים הלוקים באוטיזם יחד עם הפרעת קשב וריכוז. מדובר על 80% מהילדים שאובחנו תחילה ASD, אולם בהמשך הסימפטומים שלהם זהים לחלוטין לאלה  של הפרעת קשב ולכן הגדרתם יותר ADHD. בכך איני מתכוון ל-20% מקרי אוטיזם הקשים הלוקים בהפרעה  חמורה בדיבור, בתקשורת ועם מנת משכל (IQ) נמוכה, הנזקקים לטיפול ספציפי. 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s