האם חסר ויטמין בהריון גורם להתפתחות ADHD?

רמות ויטמין D אצל האם והסיכון להתפתחות הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) אצל צאצאים
Maternal Vitamin D Levels and the Risk of Offspring Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Minna Sucksdorff, David Gyllenberg, JAACAP, Article in Press

הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) היא הפרעה נוירו-התפתחותית נפוצה בשכיחות עולמית של כ- 5%. ההפרעה מאופיינת בסימפטומים של חוסר תשומת לב, היפראקטיביות ואימפולסיביות עם ליקוי תפקודי משמעותי. האתיולוגיה של ADHD נחשבת למולטי- פקטוראלית עם גורמים רבים ונטייה גנטית חזקה. עם זאת, נראה לפי מחקרים כי גורמי סיכון סביבתיים ממלאים תפקיד בהתפתחות ההפרעה.
ויטמין D מוכר בתפקידו החיוני בבריאות העצם והתפתחותה. הגילוי שמרבית הרקמות והתאים בגוף יש קולטן ויטמין D סיפקה תובנות חדשות על תפקודו. עדויות הולכות וגוברות לחשיבותו של ויטמין D בתפקודים רבים מחוץ לשלד, כמו במערכת החיסון, במערכת העצבים המרכזית ובבריאות הנפש. מחקרים מסוימים הראו קשר בין מחסור בויטמין D במהלך ההיריון לאוטיזם וסכיזופרניה בצאצאים.
ויטמין D, נוצר בסינתזה בעור וממקורות תזונה, עובר מטבוליזם בכבד ל-25 הידרוקסיוויטמין [25 OH)D] אשר מדידתו משמשת לקביעת רמת ויטמין D במטופל.
מחקרים שבדקו את הקשר בין רמת ויטמין D  אימהי במהלך ההיריון או רמות שנמדדו בלידה בקרב ילדים עם תסמיני הפרעות קשב וריכוז, הניבו קשר הפוך. שלושה מחקרים הראו קשרים חיוביים בין רמות ויטמין D אימהי נמוכים יותר לבין תסמיני הפרעות קשב וריכוז, ואילו שלושה מחקרים אחרים לא מצאו קשר. בין אלה, שני מחקרים מצאו ממצא חיובי בין מחסור בוויטמין D מצד האם בהריון המוקדם לבין רמה גבוהה יותר של תסמיני הפרעות קשב וריכוז אצל צאצאים על פי דירוג מורה או הורה.
ישנם רק שני מחקרים על מחסור בוויטמין D אימהי ובמקרים מאובחנים של הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD). מחקר דני עם מקרי בקרה לא מצא קשר בין ויטמין D אימהי שנמדד בשבוע היריון ה-30 להפרעות קשב. מחקר שבדי עם מקרי בקרה דיווח גם שאין שום קשר בין דם טבורי לויטמין D בלידה לבין הפרעות קשב (ADHD).
עד כה אין מחקרים קודמים בנושא רמת ויטמין D אימהי בתקופת ההריון המוקדמת והסיכון להפרעות קשב אצל הצאצאים. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את רמות ויטמין D  אצל אימהות בתחילת הריונן ואבחון הפרעות קשב בצאצאיהם.
במחקר הנוכחי של השוואת מקרים המבוסס אוכלוסייה, 1,067 מקרים של הפרעות קשב וריכוז (שנולדו בין 1998 ל-1999 ואובחנו ADHD על פי הסיווג הבינלאומי של מחלות) ו- 1,067 מקרי בקרה תואמים זוהו מהרשומות הלאומיות הפיניות. רמות ויטמין D של אימהות בהיריון נמדדו במהלך השליש הראשון. רגרסיה לוגיסטית מותנית שימשה לבחינת הקשר בין ויטמין D אצל אמהות והפרעות קשב בצאצאים.
על פי תוצאות המחקר נמצא קשר מובהק בין ירידה ברמות ויטמין D של אימהות לבין הפרעות קשב וריכוז של צאצאים, תוך התאמה לסטטוס סוציו-אקונומי אימהי ולגיל. סטטוס וגיל. מחקר זה הדגים קשר בין רמת ויטמין D אימהי נמוך במהלך ההיריון לבין סיכון מוגבר להפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) אצל הצאצאים. ממצאים אלה אם יאושרו במחקרים נוספים, עשויים להיות להן השלכות משמעותיות לבריאות הציבור.  המחקר הנוכחי הוא הראשון שמדגים קשר בין רמת ויטמין D אימהית נמוכה בהריון מוקדם עד אמצע ההיריון לבין סיכון גבוה לאבחון של הפרעות קשב וריכוז אצל צאצאים במדגם ארצי גדול, מבוסס אוכלוסייה. ממצאים אלה הם העדויות החזקות ביותר עד כה לקשר בין מחסור בוויטמין D התפתחותי לבין ADHD של צאצאים.
תוצאות המחקר עולות בקנה אחד עם שני מחקרים המראים קשר בין רמות ויטמין D אימהית נמוכות יותר בהריון מוקדם לבין רמות גבוהות יותר של תסמיני ADHD של מורים או הורים. ישנם הסברים ביולוגיים מתקבלים על הדעת לקשר בין מחסור בוויטמין D התפתחותי לבין סיכון מוגבר להפרעות קשב בצאצאים. הריון מוקדם הוא תקופה קריטית להתפתחות מוח העובר, שהיא תהליך מורכב המושפע מגנוטיפ של האדם והסביבה ברחם. רמות נמוכות של ויטמין D נובעות: מחשיפה לקויה לשמש, מצריכת ויטמין D נמוכה מתזונה, ומגורמי סיכון פיזיולוגיים כמו השמנת יתר וצבע עור. כידוע, פינלנד שוכנת בצפון אירופה באזור קו הרוחב הצפוני הרחוק (בין 60 מעלות צלזיוס ל- 70 מעלות צלזיוס) עם תקופות ארוכות של חשיפה מועטה לאור שמש לאורך כל השנה, מה שמגביל את סינתזת הוויטמין D בעור.

ממצאי המחקר הנוכחיים מראים כי חסר בויטמין D ברחם עלול להשפיע לרעה על תכנות התפתחות העובר ולחשוף את הצאצאים לסביבה תת-אופטימאלית וכתוצאה מכך להתפתחות הפרעות קשב. קולטני ויטמין D באים לידי ביטוי במוח, ומחקרים הראו כי ויטמין D משפיע על תפקוד המוח באמצעות ויסות של סידן, לפעולות נוירו-טרופיות ונוירו-פרוטקטיב, דיפרנציאציה עצבית, התבגרות, וצמיחה.
ממצאי המחקר הנוכחיים נתמכים על ידי תצפיות ממחקרים בבעלי חיים, שהראו כי מחסור בוויטמין D התפתחותי קשור למגוון של תוצאות נוירו-כימיות והתנהגותיות מתמשכות. חסר בויטמין D מביא לשינויים בנוירו-טרנסמיטורים מרובים במוחם של חולדות שזה עתה נולדו. ממצא אחד בקרב חולדות עם חסר בויטמין D שינה את אותות הדופמין. מחסור בוויטמין D מוקדם עשוי להעצים את התנודתיות ולהגביר את הפעילות בקרב חולדות. מנגנונים אלה נקשרו בעבר לסכיזופרניה ואוטיזם, אך עשויים להיות רלוונטיים גם לבעלי הפרעות קשב וריכוז, ובמיוחד שינויים באונטוגנזה של מערכות הדופמין.
למרות הירידה הניכרת בשכיחותם של חסרים תזונתיים רבים בעולם המפותח, חסר בוויטמין D עדיין נותר נפוץ, ועל כן למחקר הנוכחי יכולות להיות השלכות משמעותיות על בריאות הציבור. מחסור בויטמין D נפוץ במיוחד בקרב נשים בהריון, והתוצאה היא רמות נמוכות של ויטמין D בעובר ובצאצאים בתחילת החיים. מטא-אנליזה שנערכה לאחרונה הגיעה למסקנה כי לרמות גבוהות של ויטמין D לפני הלידה עשויות להיות השפעות חיוביות על התפתחות עצבית של הצאצאים ולהקטין את הסיכון להפרעות קשב וריכוז (ADHD) ותכונות הקשורות לאוטיזם. מטה-אנליזה שנערכה לאחרונה הראתה כי ריכוזי ויטמין D היו נמוכים יותר בקרב ילדים ומתבגרים עם הפרעות קשב וריכוז. אף כי לא הושגה הסכמה לגבי הקריטריונים לריכוזים מספקים של ויטמין D לנשים בהריון, המכון הלאומי לרפואה, בדו"ח המעודכן שלהם משנת 2011, הציעו כי ריכוזי D של לפחות 30 ננו-מול/ל ימנע מחסור ביחס לבריאות העצם וכי 50 ננו-מול/ל יספיקו ברוב האנשים.
תגובתי: מחקר נוסף מיני רבים המספרים כי חסר בויטמין D בנשים בהיריון גורם להתפתחות הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD), הפרעה בספקטרום אוטיזם (ASD) וסכיזופרניה. איני מסכים למסקנות המסיקים ממחקרים אלה, שהרי לא נבדק אצלן הדבר הבסיסי – הגנטיקה של הפרעות נפשיות אצל האמהות בהיריון ובמשפחה הקרובה. אם זה היה נבדק בטוחני שהיו מוצאים את הגנטיקה המשפחתית שגרמה להתפתחות הפרעות אלה, כפי שאני נוכח תמיד במרפאתי. טענתי מזה שנים רבות לאור הניסיון הקליני עם אלפי מטופלים: פעוטות, ילדים, בני נוער, מתבגרים ובוגרים, שהפרעות קשב, אוטיזם והפרעות נפשיות הן רובן ככולן הפרעות משפחתיות גנטיות, וגורמים סביבתיים כולל תזונתיים כמו חסר בויטמין D וברזל ועוד אינם גורמים להתפתחות הפרעות אלה. אם כי וודאי שנשים בהיריון וילדים זקוקים לתזונה עשירה ומגוונת הכוללת כמובן  גם ויטמין D.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s