הסכנות בשימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות בילדים עם ADHD שלא עפ"י התוויות ואישורי FDA

Trends in Antipsychotic Medication Use in Young Privately Insured Children, Greta A. Bushnell, JAACAP Published online: January 9, 2022

מטרת המחקר להעריך מגמות של שימוש שנתי בתרופות אנטי פסיכוטיות על ידי ילדים צעירים (בני 2-7 שנים), ולתאר את המאפיינים הקליניים והטיפוליים של ילדים אלו.

אוכלוסיית המחקר כללה ילדים צעירים ממאגר תביעות מסחרי ארצי (2007–2017). העריכו שימוש שנתי בתרופות אנטי-פסיכוטיות לפי גיל ומין, המוגדר כמספר הילדים שניפקו להם תרופה אנטי-פסיכוטית בשנה, חלקי מספר הנרשמים. תיארו אבחנות קליניות ושימוש בשירותי בריאות הנפש באלה עם שימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות ב-2009 וב-2017.
במחקר הנוכחי העריכו מגמות ודפוסים בשימוש שנתי בתרופות אנטי-פסיכוטיות במדגם ארצי של ילדים צעירים בארה"ב מבוטחים פרטיים בגילאי 2 עד 7 שנים משנת 2007 עד 2017 בסך הכל, ובנפרד עבור בנים ובנות, ותארו מאפיינים של ילדים צעירים שנרשמו להם לאחרונה תרופות אנטי-פסיכוטיות. לאור מדיניות ההרשאה המוקדמת של Medicaid והאיגוד האמריקני לפסיכיאטריה והאקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של ילדים ומתבגרים הדורשים זהירות בעת רישום תרופות אלו לילדים צעירים, השערת החוקרים היתה שיראו ירידה כוללת בשיעור התרופות האנטי-פסיכוטיות הנרשמות לילדים צעירים במהלך תקופת המחקר

תוצאות המחקר הראו כי השימוש השנתי בתרופות אנטי-פסיכוטיות בילדים צעירים היה 0.27% בשנת 2007, הגיע לשיא של 0.29% בשנת 2009, וירד באופן מובהק סטטיסטית ל-0.17% עד שנת 2017. השימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות היה גבוה יותר אצל בנים מאשר אצל בנות. חלק גדול יותר מהמשתמשים האנטי-פסיכוטיים (89%) קיבלו אבחנה של הפרעה נפשית בשנת 2017, בהשוואה ל- 86% בשנת 2009. האבחנות הקליניות השכיחות ביותר במשתמשים בתרופות אנטי-פסיכוטיים, לפי סולם קלסיפיקציה מקובל, היו: הפרעה התפתחותית מתפשטתpervasive developmental dis. (2009 27%, 2017- 38%) ; הפרעת התנהגות- (2009=15%, 2017=21%) conduct/disruptive behavior dis;  הפרעת קשב והיפראקטיביות ADHD ( 2009 = 24% 2017 = 18%, ) : מבין המשתמשים בתרופות אנטי-פסיכוטיות ב-2017, 32% קיבלו טיפול פסיכותרפי; 43% ביקרו אצל פסיכיאטר; והרוב השתמשו בתרופה פסיכוטרופיק אחרת, לרוב תרופות ממריצות (סטימולנטים), בנים קיבלו 57%, בנות קיבלו 50%.
המסקנה מכך שבילדים צעירים גיל 2-7 שנים, השימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות ירד משנת 2009 עד 2017, עם שינויים באינדיקציות וראיות תומכות. עם זאת, רוב השימוש נותר מחוץ לאינדיקציות ולאישורי FDA ולמצבים ללא יעילות וללא מידע בטיחותי. על כן, שיפור רישום תרופות אנטי פסיכוטיות בילדים צעירים נותר מאתגר.

תרופות אנטי פסיכוטיות נרשמות לעתים קרובות לילדים ולמתבגרים בארצות הברית, כאשר השימוש השנתי מוערך ב-1.7% לילדים ובני נוער (0-17 שנים) המבוטחים על ידי Medicaid בשנת 2010 , ו-0.8% עבור ילדים מבוטחים פרטיים בשנת 2013. מספר תרופות אנטי פסיכוטיות מאושרות על ידי המינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) עבור סכיזופרניה, הפרעה דו-קוטבית, הפרעות טיקים, ועצבנות חמורה בהפרעות של הספקטרום האוטיסטי בילדים בגילאים שונים. אולם בפועל תרופות אנטיפסיכוטיות נרשמות גם מחוץ להתוויה לילדים עם הפרעות התנהגות, הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD), חרדה ודיכאון. כמעט שלושה רבעים מבני הנוער שטופלו בתרופות אנטי פסיכוטיות בשנת 2004 אובחנו עם מצבים שלא הייתה להם התוויה של מינהל המזון והתרופות (FDA) .

חלה עלייה ברישום אנטי פסיכוטי מסוף שנות התשעים לתחילת שנות האלפיים בצעירים, העלייה תואמת את השימוש הגובר בתרופות אנטי פסיכוטיות לטיפול בהפרעות קשב וריכוז, הפרעות התנהגות והפרעות מצב רוח. בגילאי 2-5 שנים, שיעורי רישום אנטי פסיכוטיים עלו מ-0.08% ב-1999 עד 2001, ל-0.16% ב-2007. עלייה ברישום אנטי-פסיכוטיים עוררה דאגה, לאור מיעוט הראיות ליעילות בכמה מצבים רפואיים שעבורם הם נרשמים, כמו גם דאגות בטיחות, עם הנחיות טיפול הממליצות על זהירות במתן מרשם לתרופות אנטי פסיכוטיות לילדים צעירים.

בילדים צעירים, תרופות אנטי פסיכוטיות נקשרו בסיכון לעלייה במשקל, הרגעה עד זומביות, סוכרת, היפרליפידמיה, השפעות קרדיווסקולריות, תופעות לוואי חוץ-פירמידליות ומוות בלתי צפוי. דאגות אלה בולטות במיוחד בילדים צעירים מאוד, שאצלם לתרופות אנטי פסיכוטיות ההתפתחות אינה ידועה, ותופעות לוואי אחרות ארוכות טווח.

במאמץ לצמצם רישום לא הולם של תרופות אנטי פסיכוטיות לצעירים, החלו מדינות בארה"ב לחוקק יוזמות מדיניות סביב רישום תרופות אנטי פסיכוטיות לילדים צעירים המבוטחים על ידי Medicaid. עד 2014, בסך הכל 31 מדינות יישמו מדיניות הרשאה מוקדמת לרישום אנטי פסיכוטי לא טיפוסי לילדים שנרשמו ל-Medicaid, כאשר רוב המדינות אמצו מדיניות לילדים מתחת לגיל 5, 6 או 7 שנים. רישום אנטי פסיכוטי לא טיפוסי לילדים צעירים ירד ב-Medicaid במדינות שאימצו מדיניות של אישור מוקדם של בעלי סמכות. מחקרים הבחינו בירידה ברישום אנטי פסיכוטיים לילדים שנרשמו ל-Medicaid מתחילת שנת -2010.
ירידה בשימוש שנתי בתרופות אנטי פסיכוטיות התרחשה גם בילדים צעירים, מבוטחים פרטיים מ-0.16% (2008) ל-0.11% (2010), כולל בקרב בנים צעירים (0.24% עד 0.16%) ובנות (0.09% עד 0.06%). ניתוח עדכני הראה ירידה בשימוש בתרופות אנטי פסיכוטיות בילדים מבוטחים פרטיים מתחת לגיל 12בעקבות מדיניות ההרשאה המוקדמת של תרופות אנטי פסיכוטיות של Medicaid ב-9 מדינות בארה"ב, מה שמצביע על השפעות זליגה לאוכלוסיות מבוטחות פרטיות. עדיין לא ידוע אם המגמות ברישום אנטי פסיכוטיות בילדים צעירים מאוד, מבוטחים פרטיים התייצבו, ירדו או עלו במהלך 2017 בעקבות ירידות שנצפו בתחילת שנת ה-2010.
בסך הכל, רישום תרופות אנטי פסיכוטיות ירד בעשור האחרון בקרב נערים ונערות צעירים מאוד שהיו מבוטחים באופן פרטי, מה שעשוי לשקף מגמה של רישום זהיר יותר. התוצאות מצביעות על שינויים נרחבים ברישום תרופות אנטי פסיכוטיות בילדים צעירים למצבים עם פחות ראיות קליניות תומכות, יחד עם עלייה קלה בשימוש בפסיכותרפיה בקרב ילדים צעירים שנרשמו לטיפול אנטי פסיכוטי. עם זאת, למרות המגמות המעודדות הללו, שימוש רב בתרופות אנטי פסיכוטיות בילדים צעירים ממשיך להתרחש בילדים שאובחנו גם רק עם מצבים חסרי יעילות ומידע בטיחותי. ממצאים אלו, ושאר המספר המשמעותי של ילדים שטופלו בתרופות אנטי פסיכוטיות שאינם מקבלים התערבויות פסיכו-סוציאליות בבריאות הנפש, מצביעים על כך שנותר מקום לשיפור בטיפול הקהילתי בילדים צעירים עם תרופות אנטי פסיכוטיות.
בהתאם למחקרים קודמים, PDD, הפרעת התנהגות או התנהגות משבשת, ו-ADHD היו האבחנות השכיחות ביותר בקרב בנים ובנות צעירים המקבלים תרופות אנטי-פסיכוטיות. מיעוט קיבלו תרופות אנטי פסיכוטיות בגלל הפרעות פסיכיאטריות או הפריה דו-קוטבית. PDD הייתה האינדיקציה השכיחה ביותר והיוותה אחוז גדול יותר מהמרשמים של תרופות האנטי פסיכוטיים בשנים האחרונות. ישנן עדויות התומכות בשימוש בתרופות אנטי-פסיכוטיות בילדים צעירים עם PDD או מוגבלות אינטלקטואלית עבור תסמיני מטרה או מצבים רפואיים נלווים, כאשר לחלק מהתרופות האנטי-פסיכוטיות (ריספרידון ו-aripiprazole) יש אישור של ה-FDA למתן במקרי עצבנות הקשורה להפרעות בספקטרום האוטיזם לילדים צעירים עד גיל 5. בילדים עם אוטיזם, טיפולים תרופתיים, כגון תרופות אנטי פסיכוטיות, עשויות להגביר את התועלת שילדים מקבלים מהתערבויות של טיפולים פסיכולוגיים התנהגותיים וחינוכיות.
לעומת זאת, תרופות אנטי פסיכוטיות אינן מאושרות על ידי ה-FDA עבור הפרעות התנהגות או ADHD. למרות שממשיך רישומם, קיימות עדויות מוגבלות ליעילותן של תרופות אנטי-פסיכוטיות לטיפול בהפרעות התנהגות בילדים צעירים מאוד, והתוצאות ארוכות הטווח נותרו לא ברורות. בסקירת Cochrane לאחרונה, למשל, ריספרידון נקשר עם הפחתה בבעיות התנהגות אצל בני נוער עם הפרעות התנהגותיות בהשוואה לפלסבו; עם זאת, לא היו מחקרים עם ילדים מתחת לגיל 5 שנים, ותופעות לוואי רבות לא הוערכו.

שיעור המשתמשים באנטי-פסיכוטיים שהחלו לטיפול ב- ADHD, אך ללא שהאבחנה הוכללה ברשימה המאושרת, היה נמוך ב-2017 (18%) מאשר ב-2009 (24%) בהערכות מוקדמות.  למרות שתרופות אנטי-פסיכוטיות המשיכו להירשם לילדים לטיפול ב- ADHD , לרבות שנרשמו לעתים קרובות יחד עם ממריצים (סטימולנטים). העדות ליעילות של תרופות אנטי-פסיכוטיות ב- ADHD בילדים מוגבלות ואינן מבוססות. הנחיות מעשיות קליניות לטיפול ב- ADHD בילדים מצביעות על כך שניתן לשקול טיפול תרופתי משלים כאשר הממריצים אינם יעילים במלואם. עם זאת, הנחיות ממליצות על תרופות כגון גואנפאצין בשחרור רחב, קלונידין, ו-atomoxetine; בעוד תרופות אנטי פסיכוטיות אינן מומלצות.

ההנחיות ממליצות על הערכה מדוקדקת לפני שילדים מתחילים טיפול אנטי פסיכוטי, וממליצות על שירותים פסיכו-סוציאליים לפני טיפול אנטי-פסיכוטי או שילוב טיפולים תרופתיים ופסיכו-סוציאליים במידת האפשר. עדיין פחות ממחצית מהילדים שמקבלים תרופות אנטיפסיכוטיות נבדקו אצל פסיכיאטר או קיבלו פסיכותרפיה, ממצא התואם לדיווחים בילדים מבוטחים פרטיים מעשור הקודם. בילדים צעירים שנרשמו ל-Medicaid (בגילאי 0-5 שנים), 62% מהילדים הצעירים עם תרופות אנטי פסיכוטיות קיבלו מרשם אנטי פסיכוטי על ידי פסיכיאטר, ורק 39% קיבלו שירות פסיכוסוציאלי לפני תחילת טיפול תרופתי אנטי פסיכוטי.
קיים עומס משמעותי של בעיות נפשיות נלוות בילדים צעירים המטופלים בתרופות אנטי פסיכוטיות, ורבים מקבלים מרשמים פסיכוטרופיק אחרים, מעלים חששות פוטנציאליים בנוגע לפוליפארמצי. בהתאם למחקרים קודמים, טיפולים תרופתיים ל- ADHD היו שכיחים בילדים צעירים שקיבלו מרשמים אנטי פסיכוטיים, הפרעות במצב הרוח היו שכיחות יותר בבנות, ו-PDD היה נפוץ יותר בבנים. במקרה של תחלואה נלווית, איננו יכולים לקבוע את המצב או התנאים שבהם נרשמו תרופות אנטי פסיכוטיות.
השיעור הנמוך של שימוש בטיפולים פסיכו-סוציאליים בטוחים כקו ראשון עלול להעמיד ילדים בסיכונים מיותרים הקשורים לטיפול אנטי-פסיכוטי. טיפול באינטראקציה בין הורים לילד הראה תוצאות חיוביות עבור ילדים צעירים עם בעיות התנהגויות מקצינות. ניסויים של אימון ניהול הורים וטיפול קוגניטיבי-התנהגותי והתערבויות פסיכו-סוציאליות אחרות כמו אימון מיומנויות חברתיות בבית הספר הוכיחו הצלחה גם אצל ילדים עם בעיות התנהגויות ובהפחתת תוקפנות. בילדים בוגרים יותר, טיפולים רב מערכתיים הצליחו בשיפור התנהגויות מקצינות. הנגשת התערבויות פסיכוסוציאליות בטוחות יותר מבוססות ראיות, עשויה להפחית את הצורך בתרופות אנטי פסיכוטיות בילדים צעירים.

תגובתי: מחקר חשוב, נוסף לדומיו שכבר פרסמתי פעמים רבות באתרי, בעניין זהירות הטיפול בתרופות אנטי פסיכוטיות בילדים צעירים וביחוד בגיל הרך (גילאי 2-7 שנים). החוקרים מתארים בפרוט את המגמות שחלו בארה"ב בשנים מ- 2007 עד 2017 בשימוש בתרופות אנטיפסיכוטיות בפעוטות. ומדגישים שעדיין חלקן הלא קטן ניתן שלא בהתאם להתוויות ולאישורים של מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). זאת, למרות שתרופות אנטי פסיכוטיות בילדים צעירים, נקשרו בסיכונים לא מבוטלים כמו, עלייה במשקל, הרגעה עד זומביות, סוכרת, היפרליפידמיה, השפעות קרדיווסקולריות, תופעות לוואי חוץ-פירמידליות ומוות בלתי צפוי. דאגות אלה בולטות במיוחד בילדים צעירים מאוד, שאצלם התרופות האנטי פסיכוטיות התפתחותן אינה ידועה ולתופעות לוואי אחרות ארוכות טווח. בשל כך, מדינות רבות בארה"ב נקטו באמצעי זהירות והנהיגו פיקוח על מתן תרופות אלה.
גם בארצנו יש כנראה לא מעט ילדים שמקבלים תרופות אנטי פסיכוטיות שלא על פי ההתוויות והאינדיקציות הרפואיות המתאימות, כמו למשל בהפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) בעוד לא ניסו תרופות נוספות מחוץ לסטימולנטים וללא שילוב טיפול פסיכותראפי,אשר יכולים לשפר את הסימפטומים ולמנוע מתן תרופות אנטיפסיכוטיות.
אני ממליץ לכל הרופאים העוסקים בתחום זה, לקרוא בעיון רב מאמר זה כמו מחקרים דומים שפרסמתי באתרי, ולנהוג בהתאם להמלצות המפורטות. והמלצתי האישית, להותיר את ההחלטה על מתן טיפול תרופות אנטי פסיכוטיות בילדים צעירים ובגיל הרך, רק בידיהם של רופאים מומחים לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר, זו מומחיותם שבה הם רכשו ידע וניסיון. הם ידעו לקבל את ההחלטות הנכונות להיטיב עם המטופלים, תוך מעקב רפואי תכוף וזמין.


השפעת המדיה החברתית במיוחד TikTok על בריאות הנפש, כולל הפרעות טיקים קשות

השפעה חולנית של תת-תרבות ה- Tik Tok וכיצד מומלץ לטפל בזה? להיזהר ולהימנע מזה !

Tik Tok’s Sick-Role Subculture and What to Do About It, Jane Harness, Hayley Getzen
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2021   

TikTok היא פלטפורמת מדיה חברתית המאפשרת למשתמשים בה לשלב מוזיקה, טקסט ואפקטים מיוחדים אחרים בסרטונים קצרים. לאפליקציה יש כ-30 מיליון משתמשים כל חודש בארה"ב לבדה, והיא הייתה האפליקציה שהורדה ביותר בעולם בשנת 2020, עם 850 מיליון הורדות. כמו פלטפורמות מדיה חברתיות פופולריות רבות, השימוש מוטה מאוד לבני נוער, כאשר מדווח על 62% מכלל המשתמשים בין הגילאים 10 – 29 שנים. Tik Tok הטביעה נישה שבה בני נוער יכולים למעשה להתכנס כדי לצחוק על חוויות משותפות כאשר הם בבתיהם, במקום סגנונות חיים אידיאלים. טיק טוק ככזו, בני נוער מתייחסים יותר כשהם מפיקים הופעות אישיות מבתיהם, החל מסנכרון שפתיים ושגרות ריקוד מורכבות, ועד לסרטונים הדנים בנושאים רציניים יותר, כמו מאבקים אישיים עם מצבים נפשיים.
עם הבידוד במהלך מגיפת COVID-19, הגישה לקהילות מקוונות הפכה חשובה עוד יותר לבני נוער
כמו פלטפורמות ציבוריות רבות, התרחבות קהילות אינטרנט סיפקה הזדמנות לתובנה באשר למה שבני נוער מתקשרים. לדוגמה, ההערכה של TikTokers על למידה מקוונת שנחקרה בספרות, שפכה אור על האתגרים שעמם מתמודדים בני נוער בזמן למידה בבית, כגון עומס עבודה עצום, התמודדות במצבים של בריאות הנפש, חוסר מוטיבציה, ונראות חיי משפחה, במהלך למידה וירטואלית.
TikTok כפלטפורמה לדיון, ואתגר רציני לבריאות הנפש
השימוש במדיה חברתית באופן כללי מציב מספר אתגרים ידועים לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש. קיים קשר מורכב בין דה-סטיגמטיזציה של מחלות נפש באמצעות חשיפה פומבית לבין צורות של רומנטיזציה תרבותית של מחלות נפש. לרשתות החברתיות יש גם יכולת להשפיע על התנהגויות לבריאות או לא בריאות, התנהגותיות בטוחות או לא בטוחות. בנוסף לדיון על בעיות בית ספר וירטואלי, TikTok הצטרף לפלטפורמות אחרות של מדיה חברתית כולל אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב ו-SnapChat, כמקום לבני נוער לדון בבריאות הנפש בקהילה של עמיתים. מידת פריחתם של השיחות הללו ניכרת בהאשטאגים הרבים של TikTok למצבי בריאות נפשיים שונים, כולל TourettesTikTok ו-AutismTikTok. גם סרטונים אלו מאד פופולריים, לדוגמה, להאשטאג Tourettes יש יותר מ-3.6 מיליארד צפיות.
מה הסיבה לעלייה בולטת בהפניות להפרעות דמויות טיקים חדשים אצל נערות?
בין שלל הסרטונים המשתמשים בתגי ההאשטאג הללו, יש סרטונים של בני נוער שמציגים סימפטומים באפליקציה, דוגמאות לכך הן תנועות מדאיגות, מורכבות, דמויות טיקים, שאינן אופייניות, מתישות, ולעיתים מוצגות כחמודות או קומיות. תופעה זו תוארה במאמר ב-British Medical Journal, אשר דיווח על עלייה בולטת בהפניות להפרעות דמויות טיקים חדשים אצל נערות מתבגרות במהלך מגיפת COVID-19. המחברים מצאו שנראה כי חלק ניכר מהחולים מציגים תסמינים שהיו בעיקרם תפקודיים. החוקרים התייחסו לתפקידה של המדיה החברתית, במיוחד TikTok, והלחץ של המגיפה כזרזים לעלייה חדה זו בטיקים תפקודיים. הם ציינו כי תשומת הלב והתמיכה שמקבלים מתבגרים מפרסום סרטונים של הטיקים שלהם עשויים לחזק את הסימפטומים.
אבחנה "טרנדית" נוספת שנראית בקרב TikTokers היא אוטיזם ישנם סרטונים המראים לנוער כיצד לחפש את סולם האבחון של Ritvo Autism Asperger-Revised (RAADS-R) ל"אבחון עצמי" של אוטיזם, או בני נוער שמצלמים את תגובותיהם לאחר שהם מציינים את התוצאות שלהם. בסרטונים רבים, משתמשי אפליקציה מגינים לרוב על האבחנה שלהם, האשטאג פופולרי #actuallyautistic.
ישנם כמה משתמשי TikTok שדנים באבחנות שלהם, כולל הפרעת סימפטומים סומטיים, באופן ישיר, בעוד שאחרים מדגימים חזותית את בריאותם הנפשית או התסמינים הפיזיים. בשק TikTok, ישנם סרטונים רבים של בני נוער שעשו מאמצים רבים כדי להישאר בתפקיד החולה. ישנן דרכים רבות להבין את ריבוי הדיונים על בריאות הנפש בפלטפורמות המדיה החברתית. מה שבעבר אולי היה דיון עם עמית, זמין כעת לכול לעולם, כולל אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש. ה"דיונים" הללו נשארים באינטרנט, מצטברים והופכים נגישים יותר. יש גם את הדרך שבה הפרעות נפשיות, ובעיקר סימפטומים סומטיים, עשויות להתאים במיוחד לרשתות החברתיות: ישנה איכות פרפורמטיבית שיכולה לבוא לידי ביטוי בסרטונים קצרים. פוסטים אלה מושכים תשומת לב ופרשנות,מה שעשוי לחזק את הסימפטומים ולעודד סימולציה גלויה של סימפטומים.
המלצות קליניות להתערבויות רופאים: מודעות, הבנה, מידע ומיון
לאחר שתוארה תופעת ה-TikTok של תת-תרבות זו, מומלץ למספר התערבויות לרופאים:
ראשית, חשוב שפסיכיאטרים יהיו מודעים לתת-תרבות ה-TikTok הזו ולחשוב כיצד היא עשויה למלא תפקיד בפרקטיקה הקלינית. יכולים לשאול בני נוער באופן שגרתי על מערכת היחסים שלהם עם המדיה החברתית – כמה זמן הם מבלים בזה, מה הם מפרסמים, סוגי התוכן שהם צורכים, עם מי הם מתקשרים, ואיך זה גורם להם להרגיש.
להבין את הסימפטומים ולפענח מה מטופל מנסה לתקשר וכיצד התסמינים עשויים לשרת אותו

רופאים נקלעים למצב שעלול להיות מסובך כאשר מחברים את השימוש במדיה החברתית לתסמינים כלשהם, מה שיכול לרמז לבני הנוער שהתסמינים שלהם אינם "אמיתיים" אלא מיוצרים ומבוצעים. יחד עם זאת, בהינתן האפשרות שרווח ראשוני או משני משחק תפקיד, הפרעה לא טבעית מלאכותית צריכה להיכלל באבחנה דיפרנציאלית. באופן דומה, רופאים עשויים לתהות האם TikTok משמש כווקטור לשימור פתולוגיה אצל משתמשים המציגים את תפקידם החולני, שכן השקפות ותשומת לב עשויים לחזק את הסלמה של תסמינים קשים.
מתן טיפול פסיכו-חינוכי אוהד באשר לתסמינים של בריאות הנפש הנצפים ברשת
עשויים לאפשר לבני נוער לשקול זאת בצורה לא מאיימת, וזו הסיבה שמודעות למה שקורה באינטרנט והיכרות עם דוגמאות, במיוחד כאלו בתחום בריאות הנפש, יכולה להיות חָשׁוּבה. לדוגמה, רופאים יכולים לפנות לנוער באומרם, "ראיתי סרטונים רבים ב-TikTok עם ילדים שמדווחים שיש להם טיקים. הרבה מאלה כרוכים בתנועות גדולות כמו זריקת משהו על פני החדר". רופאים יכולים לבקש מהמטופלים לשתף חשבונות, סרטונים או פוסטים שהשפיעו עליהם, אם הם מרגישים בנוח לעשות זאת. קלינאים עשויים גם לשאול בני נוער מה הם למדו על הסימפטומים שלהם או על אבחנה מסוימת באינטרנט, האם הם שיתפו את הסימפטומים שלהם ברשתות החברתיות, ואם כן, מה הייתה התגובה. יכול להיות שתגובה מעורבת, עם כמה הערות שליליות, שעשויות להשפיע עוד יותר על הבריאות הנפשית של הפרט, לעומת הערות אחרות של הגנה או סימפטיה.
קיים קשר מורכב בין משוב חיובי ושלילי, בני נוער עשויים לקבל תמיכה ו/או שיזיקו להם, בהתאמה
בגלל האפשרות לאנונימיות, בני נוער פותחים לפעמים חשבונות מזויפים רק כדי לכתוב הערות שליליות בחשבון האמיתי שלהם, מה שבמקרים מסוימים מעורר תמיכה והגנה מאחרים. המוטיבציה ל"פגיעה עצמית דיגיטלית" זו מורכבת ועשויה לחרוג מחיפוש אחר תמיכה מעמיתים לביטוי ממשי של תיעוב עצמי. בני נוער שמגנים זה על זה בהערות עשויים גם לנסות לפנות לאדם כדי לקחת על עצמו תפקיד "מטפל". בני נוער אלו עשויים לתת עצות המבוססות על ניסיונם האישי או אפילו להיות נתונים לאימוץ הסימפטומים של חברם או מכרם המקוון לאורך זמן. במקרים מסוימים, בני נוער עשויים לנסות להחליף זה את זה בעוצמת המחלה.
בנוסף לחקירת השימוש של בני נוער במדיה החברתית, חשוב לקלינאים לקבל מידע גם ממטפלים שלרבים מהם יש קשרים מורכבים ומסוכסכים משלהם עם מדיה חברתית, כולל המידה שבה הם יודעים ומבינים מה ילדיהם רואים ומפרסמים. קלינאים יכולים לשאול מטפלים באילו פלטפורמות מדיה חברתית הילדים שלהם משתמשים, האם הם מפקחים על החשבונות שלהם, האם יש להם "חשבונות מזויפים", האם ילדיהם נתקלו אי פעם בסכסוכים בין אישיים ברשתות החברתיות, או האם יש דאגות בטיחותיות לגבי המדיה החברתית שלהם. חשוב שהקלינאים ישאלו את ההורים לגבי התוכן שילדיהם צורכים, והאם הם מפרסמים על הסימפטומים שלהם ומהן התגובות.
מבטחי בריאות עשויים להרגיש נוטים "לחפש" את המטופל שלהם דרך גוגל או TikTok עצמה, לפיכך המלצות מהאקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים קובעות: "חיפוש מידע על מטופל דרך האינטרנט או המדיה החברתית צריך להיות למטרה ספציפית עם רלוונטיות קלינית ברורה. יש לשתף כל מידע המתקבל דרך המסלול הזה ישירות עם המטופל כדי למקסם את השקיפות ולפני רישום כל מידע כזה בתיק המטופל." כפי שצוין לעיל, הדרכה קלינית כללית היא לדבר עם המטופל ישירות.
תופעה זו אינה חדשה, בני נוער דנו בבריאות הנפש במדיה חברתית גם לפני ש TikTok הופיע
במשך שנים, בני נוער חולקים תכנים הקשורים להפרעות אכילה, דיכאון, פגיעה עצמית ואפילו התאבדות באמצעות האשטאגים נסתרים שגם מחזקים את תפקידם בקהילה ומתחמקים מדיווח על הפוסטים שלהם. עם זאת, חשוב לראות גם את התופעה בהקשר הנוכחי של מגיפה עולמית, שגרמה עד היום ליותר מחצי מיליון מקרי מוות בארה"ב. ראינו שבני נוער נוטים פחות להתמודד עם מחלות קשות או מוות מנגיף הקורונה, כאשר רק 0.05% ממקרי המוות בארה"ב מ-COVID-19 הם בקבוצת הגיל של 0 עד 17 שנים. התמודדות מול טרגדיה, מחלות ותמותה, בעוד בני נוער מוגנים בעיקר מפני תמותה הקשורה ל-COVID-19.
האם אוכלוסייה נוער זו מנסה להזדהות עם שאר האוכלוסייה על ידי נטילת תפקיד החולה? האם הם מנסים לתקשר שהם גם זקוקים לעזרה?
האם תפקידם כחולה, משרת מטרה בבית, לצמצם את הסכסוך כאשר בני המשפחה מתגייסים נגד המחלה? האם הצגת תסמינים ב-TikTok יוצרת באופן מהימן התנגשות עם זרים בהערות, והאם תקשורת של תוקפנות בדרך זו מונעת מהנוער/המשפחה מגילויים אחרים של כעס או חוסר אונים במהלך מגיפה עולמית? ככל שהדרישות האקדמיות לנוער עלו לרמה שאפילו מבוגרים רבים לא יכולים לסבול עם המעבר ללמידה מקוונת, בהנחה שתפקיד החולה עשוי להיות דרך תת-מודעת לזכות בהפוגה מהדרישות הללו בצורה מקובלת במבנה החברתי והמשפחתי. ללא קשר לסיבות העומדות מאחורי תופעה זו, יכולים לומר שסרטוני תפקידי חולה פרפורמטיביים הם פופולריים, כלומר אם בני הנוער אינם יוצרים את התוכן הזה בעצמם, סביר להניח שהם יצפו בו.
פיתוח תוכניות להפחתת ההשפעות החזקות של TikTok
רופאים צריכים לעבוד עם מטפלים כדי לפתח תוכנית עם ילדם להגבלת ההשפעות המחזקות של פרסום תסמינים או מחלות ב-TikTok. זהו נושא עדין, מכיוון שבני נוער מצאו כי TikTok הוא חסד מציל בזמנים אלה של בידוד. בין ההמלצות של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ישנן הצעות לקידום אזורים נטולי מדיה או בזמני ארוחות, ולמנוע פעילויות אחרות. ממליצים גם למטפלים לצפות יחד בתוכן שילד צורך. במקרה של תוכן כזה של תפקיד חולי, זה עשוי להיות מועיל להורים לנהל דיון עם ילדם על מה מושך אותם לסרטונים אלה, תוך כדי צפייה משותפת. המשפחה עשויה גם להגיע להסכמה שמטפלים יצפו בסרטוני הווידאו של ילדם לפני פרסום.
מחקרי המשך על משמעות הסימפטומים עבור מטופל בתקופות קשות אלו כמו גם טיפול פסיכו-חינוכי אם המטופל יכול לזהות צורך רגשי שמסופק כעת על ידי פרסום סרטוני TikTok על תסמינים, אז הקלינאי, המטופל והמטפל יכולים לחשוב על דרכים אחרות שבהן ניתן לענות לצורך זה. לדוגמה, הסלמה בסימפטומים של המטופל וכתוצאה מכך הסלמה של דאגת המטפל עשויה להתפרש על ידי הפסיכיאטר כצורך של המטופל ליותר תשומת לב מהמטפל. במקרה זה, הם עשויים להציע למטפל ולילד לקצוב זמן מתוכנן לטיפול אחד על אחד.
הקלינאים, צריכים להתעדכן בטרנדים האחרונים של TikTok, מכיוון שהם עשויים להשפיע על הבריאות הנפשית של מטופליהם. זוהי תופעה שטרם נחקרה, ובוודאי הנחיות הטיפול יתפתחו ככל שהניסיון יגדל.

הערותיי: אנו עדים להופעת טיקים רבים בילדים ובני נוער מעבר לרגיל בתקופת קורונה. לפיכך לאחרונה מתעוררות בקרב רופאים השאלה מדוע הם מאבחנים יותר טיקים בעת הזו. אציין בקצרה מספר תובנות לאור הניסיון הקליני שלי, על הסיבות להופעת טיקים רבים בילדים ובני נוער בתקופה זו .
(1)  הטיקים בילדים לסוגיהם נגרמים בעיקרם באופן כללי בעקבות:
א) רגישות, פגיעות, לחץ, תדמית עצמית נמוכה, חוסר בטחון עצמי, חרדה, דיכאון; 
ב) גורמים סביבתיים כמו לחצים בלימודים, קשיים חברתיים, והתנהלות משפחתית לא מתאימה; 
ג) במצבים רפואיים נוירולוגים ונפשיים, כמו בהפרעת קשב, הפרעה בספקטרום אוטיזם, בחרדה כללית, בטורט ועוד.
(2) בתקופת מגיפת הקורונה, טבעי הדבר שמתגברים אצל חלק מהילדים הלחצים הרגשיים, הלימודיים, החברתיים, ולכן נוכחים אנו ביותר מקרים חדשים של טיק
ים. בדרך כלל טיקים אלה תלויי גורמים סביבתיים, נחלשים ונעלמים כאשר המצב נרגע, ובד בבד עם התנהלות נבונה ומתאימה של הסביבה המשפחתית הקרובה התומכת.
(3)
המדיה ברשתות החברתיות מהווה גורם מכריע נוסף המשפיע על ריבוי הופעות טיקים חדשים והחמרתן, וביחוד ה- "טיק טוק", כפי שמכונה בכותרת המאמר הזה, תפקיד חולני של תת-תרבות ה- Tik Tok  המשפיעה על בריאות הנפש, כפי שמפורט היטב במאמר. לפיכך יש למנוע נגישותם לילדים ובני נוער.

נ.ב.  מחקרים בהרחבה בנושא הטיקים (כולל טורט) והטיפול בהם, הכללתי בפרק מיוחד באתרי, שקישור אליו צרפתי להלן –>הפרעת טיקים

ילדים להורים צעירים ומבוגרים חולקים סיכון להפרעות התפתחות עצביות; בצעירים ADHD ,TD ובמבוגרים ASD, OCD

Children of both young and old parents share risk for certain neurodevelopment disorders

 Parental Age and Differential Estimates of Risk for Neuropsychiatric Disorders: Findings from the Danish Birth Cohort. Magdalena Janecka, Seaver Autism Center for Research and Treatment Mount Sinai NY , Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, May 21, 2019

גיל הורים צעיר וגם בגיל המבוגר, בעת ההתעברות, הראו בעבר סיכון מוגבר למספר הפרעות נוירו-פסיכיאטריות אצל צאצאים, כולל ASD, ADHD וסכיזופרניה. מחקר זה מספק עדויות חדשות על הקשר בין גיל ההורות לבין הסיכון ל- TD/CT ו- OCD בילדים, המאמת את הקשרים שדווחו בעבר בין גיל הורים צעיר יותר ל-ADHD לבין גיל הורים מבוגר ו- ASD.

לראשונה, במדגם המבוסס על אוכלוסייה, המחקר הנוכחי מראה כי גיל ההורים קשור לסיכונים דיפרנציאליים להתחלת הפרעות פסיכיאטריות בילדים. תוצאות אלו עולות בקנה אחד עם מודל הכולל מבנה סיכון משותפת ובולט למצבים נוירו-פסיכיאטריים בילדות ומדגישות שיש תרומות ייחודיות של גיל ההורים לסיכון אצל הילדים.
חוקרים בתוכנית טיקים ו-OCD במרכז לאוטיזם למחקר וטיפול פסיכיאטרי אינטגרטיבי (iPSYCH) ביצעו חקירה צולבת על ההשפעות של גילאי האם והאב בעת ההתעברות, להופעת מצבים נוירו-פסיכיאטריים בילדות, תוך שימוש במדגם גדול המבוסס על אוכלוסייה.
קבוצת המחקר הורכבה מ- 1,490,745  יחידים שנולדו בדנמרק בין השנים 1980 עד 2007 עם מידע מפורט על גיל ההורים. במחקר עקבו אחריהם עד דצמבר 2013. מקרים של ASD, ADHD, OCD ו- TD/CT זוהו במרשם המרכזי הפסיכיאטרי הדני ובמרשם המטופלים הלאומי.
באמצעות גישות אלה, החוקרים בדקו במקביל את יחסי הסיכון בין הגיל בהורות למספר מצבים פסיכיאטריים שונים אצל הצאצאים. הם מצאו כי גיל ההורים הצעיר יותר קשור באופן משמעותי לסיכון מוגבר להפרעות קשב/היפראקטיביות – ADHD ולהפרעת טורט/הפרעת טיק כרונית -TD/CT; ואילו גיל ההורים המבוגר יותר היה קשור לאוטיזם – ASD, והפרעה אובססיבית כפייתית – OCD. אולם המחקר מצא כי העלייה בסיכון הקשור לגיל ההורים בעת ההתעברות היא קטנה ואינה אמורה להשפיע על החלטות הפרט לגבי גיל לידת ילדים.
לדברי החוקרת הראשית ד"ר דורותי גריס, חוקרת בכירה ומנהלת תוכנית טיקים ו-OCD בהר סיני, השתמשו בקבוצה לאומית גדולה מאוד של 1.4 מיליון ילדים למחקר זה, דבר שאפשר דיוק רב יותר בבחינת הקשרים המורכבים בין גיל ההורים וסיכון לצאצאים למצבי בריאות הנפש. תוצאות המחקר יעזרו להנחות את החיפוש אחר המנגנונים הספציפיים המשפיעים על הסיכון להתפתחות הפרעות פסיכיאטריות בילדות.

הערותיי: נעשו מחקרים רבים בנושא זה, כמו מאמר אחרון שפרסמתי באתרי (ראה קישור למחקר בנושא" אימהות צעירות בסיכון גדול יותר ללדת ילדים עם ADHD). פונקציית גיל הורה ייתכן ויכול להוות גורם משפיע קטן שטרם הוכח. בעוד הגורם הגנטי הוא המכריע!! אגב, אם שיולדת בגיל צעיר מאד יכול להיות שזה בגלל שיש לה עצמה בעיה רגשית/נפשית התנהגותית ולכן הכניסה המוקדמת להיריון. כלומר הילד שנולד עם ASD, ADHD, זה בעקבות הגנטיקה מצד האם.

מה הסיבה להופעת טיקים רבים בילדים ובני נוער בעת הקורונה

לאור שאלה ודיון שהתעורר בקרב רופאים, אציין בקצרה מספר תובנות לאור הניסיון הקליני שלי, על הסיבות להופעת טיקים רבים בילדים ובני נוער בתקופה זו ובעת הקורונה:
1)  הטיקים בילדים לסוגיהם נגרמים בעיקרם ומופיעים בעקבות:
א) רגישות, פגיעות, לחץ, תדמית עצמית נמוכה, חוסר בטחון עצמי, חרדה, דיכאון; 
ב) גורמים סביבתיים כמו לחצים בלימודים, קשיים חברתיים, והתנהלות משפחתית לא מתאימה; 
ג) במצבים רפואיים נוירולוגים ונפשיים, כמו הפרעת קשב, הפרעה בספקטרום אוטיזם, חרדה כללית ועוד.
ד) צריך להזכיר גם כן שבתקופה הזו בעידן משחקי המחשב ומשחקי "טיק טוק" – הטיקים עלולים להתגבר.
2)  לפיכך, אין פלא שכיום בתקופת זו ובעת הקורונה רואים ילדים רבים עם טיקים.
3)  בילדים ובני נוער "רגישים ופגיעים" אופיינית יותר תופעת הטיקים אשר חוזרת ונשנית.
4)  הטיקים הרגילים הנובעים מלחץ בלימודים וחרדה חברתית, בדרך כלל נחלשים ונעלמים כאשר המצב נרגע, ועם התנהלות נבונה ומתאיצה של הסביבה המשפחתית התומכת.
5)  מחקרים בהרחבה בנושא הטיקים (כולל טורט) והטיפול בהם, הכללתי בפרק מיוחד באתרי, שקישור אליו צרפתי להלן –>הפרעת טיקים

אסטרטגיות פרמקולוגיות חדשות לטיפול במקרי ADHD הקשים והמורכבים עם הפרעות נפשיות

נשאלתי לאחרונה ע"י רופאים ומטפלים רבים שהתעניינו על טיפול תרופתי למקרים מורכבים ומסובכים של הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD), אשר נלוות לה הפרעות נפשיות ואחרות. לפיכך, אני מוצא לנכון לפרסם שוב את המאמר של טים ווילנס על "אסטרטגיות פרמקולוגיות חדשות לטיפול במקרי ADHD הקשים והמורכבים עם הפרעות נפשיות" שהוצג בשיקגו בכינוס האקדמיה האמריקאית לפסיכיטריה לילד ומתבגר (AACAP), האחרון שהתקיים לפני עידן הקורונה, וכמנהגי השתתפתי בו. פרוטוקול אלוגריתמי חשוב קלינית ומעשית לטיפול בתרופות למקרי ADHD מורכבים עם הפרעות נלוות. פרסמתי אותו לראשונה באתרי מיד לאחר הכינוס באוקטובר 2019.

אסטרטגיות פרמקולוגיות לטיפול בליבת הפרעות קשב וריכוז (ADHD)
Tim Wilens, 66th Annual Meeting American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Chicago October 14-19, 2019

במפגש השנתי ה-66 של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד והמתבגר שנערך בימים אלה (אוקטובר 2019) בשיקגו ארה"ב, דיבר טים ווילנס, ראש האגף לפסיכיאטריה לילד והמתבגר בבי"ח הכללי של מסצ'וסטס בבוסטון ופרופסור לפסיכיאטריה בבי"ס לרפואה של הרווארד, על אסטרטגיות פרמקולוגיות להפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD).
הוצגו מקרים מורכבים יותר של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז בפני פסיכיאטרים לילדים ומתבגרים הדורשים מהרופאים במרפאות  ללמוד אסטרטגיות חדשות לטיפול ברצף, לטיפול בליבת הסימפטומים העקשניים של ADHD וטיפול בהפרעות הנלוות לה. כאשר התוצאות לטווח הארוך נותרו לא ברורות.
בוצעה סקירה שיטתית של הספרות ממחקרים היסטוריים, וכאלה שהושלמו לאחרונה ואלה שנמשכים עדיין, כדי להבהיר נתונים על טיפולים תרופתיים עם סטימולנטים ולא סטימולנטים להפרעת קשב והיפראקטיביות. נסקרו הנתונים על תוצאות הטיפול לטווח הארוך יותר של תרופות ל- ADHD.
תוצאות הספרות בשילוב עם הניסיון הקליני מצביעות על כך ששינוי בשימוש בתרופות ממריצות מסורתיות בצורות שחרור הקיימות והחדשות, אטומוקסטין, α אגוניסטים, שימוש בתכשירים אלטרנטיביים, ושילובי תרופות – יכולים להעצים את תוצאות התגובה החיובית של המטופל. התוצאות לטווח הארוך מציגות בדר"כ תוצאות חיוביות, עם כמה השפעות שליליות שניתן לעקוב אחריהן. מסקנות המחקר הראו אסטרטגיות פרמקולוגיות לטיפול ב- ADHD עבור אלה ש: 1) לא הגיבו לתרופות המסורתיות; 2) נוכח של הפרעות נלוות ( קומורבידיות).

תגובתי: עסקתי מספר פעמים באתרי בטיפול במקרים מורכבים של ADHD. (רצ"ב הקישור)

כיצד מטפלים בהפרעת קשב קשה ומורכבת המלווה בהפרעות נפשיות ?

1)   טיפול ב ADHD עם הפרעה דיכאונית – מתילפנידאט בשלוב עם Fluoxetine
2)  טיפול ב ADHD עם הפרעת התנהגות (CD) – להתחיל עם מתילפנידאט אשר נותן מענה טוב לחלק מהילדים, אולם השפעתו נחלשת עם התגברות האגרסיה/ תוקפנות. בהמשך תרופות ריספרידון-> קלונידין-> ליתיום-> מולינדון-> אריפיפרזול, אם כי הנתונים מוגבלים לתרופות הנ"ל לטיפול ב- CDולכן נדרשים מחקרים נוספים.
3)  טיפול בADHD +Tic Disorder- נתונים פרוספקטיביים מראים על נסבלות סטימולנטים כשיש טיקים, ונתונים רטרוספקטיביים לא הדגימו שינוי בטיקים במהלך טיפול או אי טיפול בסטימולנטים; טיפול עם קלונידין וגואנפצין מראה מועילות לטיקים. טיפול באטומוקסטין מונע החמרה של טיקים עם נטייה להפחתה בטיקים. טריציקלים נוגדי דכאון משפרים ADHD עם טיקים. קלונידין עם מתילפנידאט משפרים התוצאות של ADHD עם טיקים.
4)  טיפול ב ADHD עם הפרעת התמכרויות –  קו ראשון אטומוקסטין -> בופרופריאון-> סטימולנט XR -> אלפה אגוניסט-> שילוב של תרופות.
5)  טיפול ב ADHD +ASD מתילפנידאט -> אטומוקסטין -> גואנפצין ER -> ריספרידון.
תרופות אנטי פסיכוטיות מדור שני (SGA) בילדים עם הפרעות נפשיות מעורבבות (mixed) כמו ריספרידון (33%), אריפיפרזל (29%), זיפרהסידון (6%). טיפול SGA עם או ללא סטימולנט אין השפעה על משקל, סוכר, וכולסטרול.
6)  מהלך הטיפול ב ADHD קשה ועקשני – אטומוקסטין -> אלפה אגוניסט -> טריציקליק אנטי דכאוני (TCA) -> בופרופריאון (לבד או בשילוב עם סטימולנט). עדיין במחקר טיפול עם כולין ארג'יק, וניקוטין לעיסה/מדבקה.
+  במקרי ADHD עקשניים עם תחלואה נלווית כמו הפרעות חרדה, דיכאון, הפרעת טיקים, הפרעת התנהגות, ושימוש בחומרים ממכרים. שילוב התרופה עם OROS MPH משפר יותר את הסימפטומים של ADHD
7)  Guanfacine Generic) Intuniv XR) או Clonidine תרופה סימפטוליטית, מתי לתת? כאשר אין תגובה לתרופות סטימולנט ולא-סטימולנט או כאשר היו תופעות לוואי קשות. משפרים ADHD ברוב המקרים. במקרי ADHD עם תחלואה נלווית כמו ODD/Emotional Dysregulation חרדה, טיקים- שילוב תרופות אלה עם סטימולנטים משפר סימפטומים של ADHD
8)  Bupropion, Modafinil לא אושרו ע"י FDA לטיפול ADHD למרות שפסיכיאטרים בארה"ב משתמשים בהם, כמו בופרופריאון לבוגר עם ADHD והפרעה ביפולרית.
9)  לאחרונה התווספו חמש תרופות שאושרו לשימוש ע"י FDA
שתי תרופות מתילפנידאט עם שחרור מאורך:
א. תרופה נוזלית Quilivant XR השפעה של 12 שעות, בכל 5 מל' יש 25 מג', מינון התחלתי עם 10 מג' עד מקסימום מנה יומית של 60 מג'.

ב. טבלית מציצה QuilliChew ER השפעה של 8 שעות, מגיע במינונים של 20 מג', 30 מג', 40 מג', מינון התחלתי 10 מג', ומינון מרבי יומי 60 מג'.
10)  שלוש תרופות אמפטמין חדשות עם שחרור מאורך:
א. Adzenys XR–Amphetamine Oral disintegrating for Pediatric ADHD השפעה 12 שעות, מינון התחלתי 6.3-12.5 מג'. מינונים: 3.1 מג, 6.3 מג', 9.4 מג', 12.5 מג', 15.7 מג', 18.8 מג' (בהתאמה 5, 10, 15, 20, 25, 30 מג' של אדראל XR).

ב. Dyanavel XR Suspension Amphetamine XR for Pediatric ADHD השפעה של 12 שעות, מינון התחלתי 2.5 – 5 מג', מינון 1.5 מג'/קג'/ליום.
ג. D, L – Amphetamine (Evekeo) for Pediatric ADHD למשך השפעה של 10 שעות, מינון התחלתי 2.5 – 5 מג'. כדורים של 5, 10 מג'.
המפגש השנתי של אקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר הנושא של טיפול ב ADHD המורכב והעקשני חזר במספר הרצאות ומשך אלפי רופאים(!) והבאתי את עיקרי הדברים לעיל. 
תרופות מתילפנידאט ואמפטמין שאושרו לאחרונה ע"י FDA – בכוונתי לנסות רק את התרופות בנוזל ובכדורי מציצה, שיעזרו לילדים רבים המתקשים בבליעה, לבדוק ולהיווכח ביעילותן. באשר ליתר התרופות החדשות "המנבאות" שיפור גדול לסימפטומים של ADHD וללא תופעות לוואי (כפי שמשווקים אותן), סבורני שכיום יש מגוון רחב מאד ומספק של תרופות ל ADHD לכל המצבים ואין צורך להוסיף עליהן. "תרופות חדשות" הצצות מידי יום, נועדו יותר למסחר (חדירה לשוק של מיליארדי דולרים) מאשר לצורך רפואי אמיתי.
שילוב שתי תרופות יחדיו לטיפול בילדים צעירים – איני מתלהב מהמלצה שהודגשה בכנס. ניסיוני מראה כי ברוב מכריע של המקרים ניתן להתאים ולטפל בילדים במונותרפיה לסירוגין בהצלחה, פרט למקרים חריגים.
לשים לב למינון התרופות – זו הפעם הראשונה שפסיכיאטר בכיר מדגיש שיש להשגיח שלא לתת תרופות במינונים גבוהים, זאת עמדתי מאז ומתמיד בניגוד לעמדה המקובלת בארה"ב. סוף סוף האמריקאים התעשתו, וטוב שכך.

 

מחקר חדש: הפרעת קשב והיפראקטיביות במבוגרים קשורה למספר מצבים גופניים

Adult ADHD is linked to numerous physical conditions, study finds
Ebba Du Rietz, Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institute, Henrik Larsson, prof at Örebro University. The Lancet Psychiatry July 7, 2021

מבוגרים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) נמצאים בסיכון גבוה יותר למגוון רחב של מצבים גופניים, כולל מחלות של מערכת העצבים, הנשימה, שריר-שלד, ומטבוליזם, כך עולה ממחקר גדול ממאגר קרולינסקה בשוודיה שפורסם ב- .The Lancet Psychiatry. לזיהוי מחלות גופניות המתרחשות במקביל להפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) עשויות להיות השלכות חשובות על טיפול במבוגרים עם ADHD ועל התועלת לבריאות ארוכת הטווח ואיכות חיי חולים.
הפרעת קשב והיפראקטיביות זו הפרעה נוירו-פסיכיאטרית נפוצה מאופיינת בחוסר תשומת לב, אימפולסיביות והיפראקטיביות, ומטופלת בדר"כ בתרופות ממריצות (מתילפנידאט או אמפטמינים).
מחקרים קודמים מצביעים על סיכון מוגבר למספר מצבים בריאותיים גופניים בקרב מבוגרים עם ADHD, אך רק מספר מצומצם של אסוציאציות אלה נחקרו באופן יסודי. יתר על כן, הנחיות טיפול מפורטות למבוגרים עם ADHD ומחלות גופניות המתרחשות במקביל חסרות במידה רבה. חוקרים במכון קרולינסקה משבדיה בחנו קשרים אפשריים בין הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) למגוון רחב של מחלות גופניות בבגרות, והאם מדובר בגורמים גנטיים או סביבתיים.
מעל ארבעה מיליון אנשים (זוגות אחים מלאים) שנולדו בין השנים 1932-1995 זוהו באמצעות רישומים שוודים ועקבו אחריהם בין השנים 1973-2013. אבחנות קליניות התקבלו ממרשם המטופלים הלאומי השבדי. החוקרים בחנו את הסיכון ל- 35 מצבים גופניים שונים בקרב אנשים עם ADHD בהשוואה לאלו ללא ADHD ובאחים של אנשים עם ADHD בהשוואה לאחים של אנשים ללא ADHD.
אנשים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) היו בסיכון מוגבר מובהק סטטיסטית לכל המצבים הגופניים שנחקרו למעט דלקת פרקים. האסוציאציות החזקות ביותר נמצאו למחלות מערכת העצבים, הנשימה, השרירים והמטבוליות. האבחנות הקשורות ביותר ל-ADHD היו מחלת כבד הקשורה לאלכוהול, הפרעות שינה, מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD), אפילפסיה, מחלות כבד שומניות, והשמנת יתר. ADHD נקשרה גם לסיכון מוגבר מועט למחלות לב וכלי דם, מחלת פרקינסון, ודמנציה.
הסיכון המוגבר הוסבר במידה רבה על ידי גורמים גנטיים בסיסיים שתרמו הן להתפתחות הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) והן למחלה הגופנית, למעט הפרעות במערכת העצבים ומחלות הקשורות לגיל. אחים מלאים לאנשים עם ADHD היו בסיכון מוגבר לרוב המצבים הגופניים.
תוצאות מחקר אלו חשובות מכיוון שטיפול עם סטימולנטים דורש מעקב קפדני בחולי ADHD עם מחלת לב, יתר לחץ דם ואי ספיקת כבד. כמו כן, החוקרים שואפים כעת לחקור את המנגנונים הבסיסיים וגורמי הסיכון וכן את ההשפעה של ADHD על ניהול והפרוגנוזה של מחלות גופניות בקרב מבוגרים.

הערותיי: מחקר חדש וחשוב, אשר מעלה היבט נוסף להפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD), שהיא הפרעה מורכבת הטרוגנית המופיעה באופנים שונים. המחקר הנוכחי מוכיח שיש היבטים נוספים להפרעת ADHD , שהלוקים בה נמצאים בסיכון גבוה יותר למגוון רחב של מצבים חולניים גופניים, כולל מחלות של מערכת העצבים, הנשימה, שריר-שלד, ומטבוליזם. החוקרים מסבירים את הסיכון המוגבר במידה רבה על ידי גורמים גנטיים בסיסיים שתרמו הן להתפתחות הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) והן למחלה הגופנית. לתוצאו המחקר יכולות להיות השלכות חשובות על טיפול במבוגרים עם ADHD ועל התועלת לבריאות ארוכת הטווח ואיכות חיי חולים.
כתוצר לוואי מזכירים לנו החוקרים על סמך מחקר זה שבבואנו לטפל באנשים עם סטימולנטים ללוקים ב- ADHD , אנו נדרשים למעקב קפדני בחולי ADHD עם מחלת לב, יתר לחץ דם ואי ספיקת כבד. כולנו נצפה למטרת החוקרים לחקור את המנגנונים הבסיסיים וגורמי הסיכון וכן את ההשפעה של ADHD על ניהול והפרוגנוזה של מחלות גופניות בקרב מבוגרים

טיפול התנהגותי כוללני מותאם להפרעת טיקים כרונית (CTD) עם הפרעות קשב (ADHD)

התאמת התערבות התנהגותית כוללנית לטיקים: טיפול בילדים עם הפרעות טיקים, יחד עם הפרעת קשב והיפראקטיביות, ופגיעה פסיכו-סוציאלית

MODIFIED COMPREHENSIVE BEHAVIORAL INTERVENTION FOR TICS: TREATING CHILDREN WITH TIC DISORDERS, CO-OCCURRING ADHD, AND PSYCHOSOCIAL IMPAIRMENT, Erica Greenberg, JAACAP 01/10/2019

הפרעות טיקים כרוניות (CTD) בילדים ובני נוער כולל הפרעת טורט הן מצבים נוירו-פסיכיאטריים התפתחותיים הפוגעים בשני אחוזים (2%) מהאוכלוסייה. חמישים אחוז (50%) מהמקרים של הפרעות טיקים כרוניות (CTD) סובלים גם מהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD). השילוב של הפרעות טיקים כרוניות עם הפרעת קשב והיפראקטיביות קשור לפגיעה פסיכולוגית גדולה יותר מאשר CTD ללא ADHD.
התערבות התנהגותית מקיפה לטיקים CBIT) Comprehensive behavioral intervention for tics ) היא טיפול התנהגותי קו ראשון לסובלים מהפרעות טיקים כרוניות. עם זאת, זה "טיפול ממוקד לטיקים" כאשר מחקרים מסוימים מראים השפעה מוגבלת על מדדי איכות החיים,והוכח כיעיל פחות בקרב אלה עם הפרעת קשב והיפראקטיביות. מכיוון שכך, פתחו פרוטוקול טיפול שונה ב- CBIT אשר יתמקד בנוסף גם בהפרעות קשב וריכוז ותסמיני איכות חיים. מחקר הפיילוט הנוכחי ביקש להעריך את היתכנותו ואת קבילותו של טיפול מותאם זה ב-CBIT, ואת תגובות הטיפול המקדימות ביחס לטיקים, הפרעות קשב, תסמיני איכות חיים, וגורמים קליניים אחרים.
17 ילדים ובני נוער עם CTD ו-ADHD המופיעים יחדיו בגילאי 10-17 שנים חולקו באופן אקראי ונרשמו למחקר. תשעה היו בקבוצת ה-CBIT המותאם שעבר שינוי (MCBIT), ו-8 היו בקבוצת ה-CBIT הסטנדרטית. 16 מתוך 17 המשתתפים סיימו את המחקר, שכלל 10 שבועות של מפגשים שבועיים באורך שעה ושני מפגשי בוסטר תומכים; והערכות בנקודת האמצע, נקודת הקצה ושלושה חודשים לאחר הטיפול האקטיבי.
תוצאות המחקר הראו שדירוגי שביעות הרצון היו גבוהים, כאשר 15 שהשלימו את הטיפול דירגו "טיפול מצוין" או "טוב". שתי הקבוצות הראו מגמות להפחתה בטיקים, בתסמיני הפרעות קשב וריכוז ושיפור בתסמיני איכות חיים, אך ללא הבדלים משמעותיים בין הקבוצות. משמע, טיפול התערבות התנהגותי הכוללני המותאם בטיקים שעבר שינוי (MCBIT) נמצא קביל ומקובל ובר ביצוע כמעט לכל המשתתפים. ממצאי המחקר מספקים הנחיות לשינויים עתידיים בפרוטוקול MCBIT.
הערותיי: מחקר חדש זה על טיפול התערבותי התנהגותי מותאם להפרעות טיקים כרונית (CTD) השכיחים מאד יחד עם הפרעות קשב (ADHD), שראוי שהפסיכולוגים המטפלים ייקחו לתשומת ליבם. גם להורים המודאגים על טיקים כרונים בילדיהם המבטאים רגשי לחץ ולעיתים חרדה, שעדיף לנסות טיפול פסיכולוגי להתערבות התנהגותית מותאמת לטיקים גם הקשים,לפני ששוקלים טיפול תרופתי.

קשר בין גיל הורים לסיכון להפרעות נוירו-פסיכיאטריות בצאצאים

ילדים להורים צעירים ומבוגרים כאחד חולקים סיכון להפרעות נוירו-התפתחותיות 

;Children of both young and old parents share risk for certain neuro-development disorders Parental Age and Differential Estimates of Risk for Neuropsychiatric Disorders: Findings from the Danish Birth Cohort. JAACAP, May 21, 2019

תוצאות מחקר חדש שפורסם בכתב העת של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר JAACAP)) במאי 2019, מדווח כי גיל הורים קשור לסיכון מוגבר להתפתחות הפרעות נוירו-פסיכיאטריות בילדים. ממצאי המחקר מראים כי גיל הורים קשור לסיכון להתפתחות הפרעות נוירו-פסיכיאטריות בילדיהם, כולל הפרעת ספקטרום האוטיזם (ASD); הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD); הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית (OCD); הפרעת טורט/ הפרעת טיק כרונית (TD / CT).
בעבר הראו כי גיל צעיר ומבוגר של הורים בעת הריון, מהווה סיכון מוגבר למספר הפרעות נוירו-פסיכיאטריות בצאצאים, כולל ASD, ADHD וסכיזופרניה. המחקר הנוכחי מספק עדויות חדשות על הקשר בין הגיל להורות לבין הסיכון ל-TD/CT ו-OCD אצל ילדים, ומאמתים את הקשר בין גיל האב הצעיר לבין ADHD, ובין גיל הורים המבוגר יותר ו- ASD.
בפעם ראשונה במדגם מבוסס אוכלוסייה, מחקר מראה כי גיל הורים קשור לסיכונים שונים להפרעות פסיכיאטריות בילדים. תוצאות אלו תואמות מודל הכולל מבנה סיכון משותף וברור למצבים נוירו-פסיכיאטריים בילדות, ומדגישות כי ישנן תרומות ייחודיות לגיל הורים על הסיכון בקרב הילדים.
חוקרים מתכנית Tics ו-OCD במרכז לחקר וטיפול באוטיזם, הן בבית-ספר לרפואה של אוניברסיטת הר סיני והן מקרן "לונדבק" למחקר פסיכיאטרי אינטגרטיבי (iPSYCH), ביצעו מחקר חוצה אבחנות על ההשפעות של גיל אימהי ואבהי בתפיסה על מצבים נוירו-פסיכיאטריים שמתחילים בילדות, תוך שימוש במדגם גדול המבוסס על אוכלוסייה. קבוצת המחקר כללה 1,490,745 ילדם שנולדו בדנמרק בין השנים 1980 עד 2007, עם מידע מפורט על גיל הורים. המחקר עוקב מדצמבר 2013. מקרים של ASD, ADHD, OCD ו-TD/CT זוהו בפנקס המרכזי של המרכז הפסיכיאטרי הדני ובמרשם החולים הלאומי. המחקר עם 1.4 מיליון ילדים איפשר ביתר דיוק בבדיקת הקשרים המורכבים בין גיל הורים לבין הסיכון של הצאצא למצבי בריאות הנפש.
באמצעות גישות אלה, החוקרים בחנו את יחסי הסיכון בין גיל הורות לבין מספר מצבים פסיכיאטריים שונים אצל הצאצא. וגילו כי גיל ההורים הצעיר היה קשור באופן משמעותי עם עלייה בסיכון ל-ADHD ו-TD/CT, בעוד שגיל הורים מבוגר היה קשור יותר ל-ASD ו-OCD. עם זאת, המחקר מצא כי העלייה בסיכון הקשור לגיל הורה היא קטנה ואינה צריכה להשפיע על החלטות של הפרט על הגיל שבו ללדת ילדים.
תוצאות המחקר יסייעו להנחות את החיפוש אחר מנגנונים ספציפיים המשפיעים על הסיכון להתפתחות הפרעות פסיכיאטריות בילדות.
תגובתי:  בקליניקה איני נוכח שגיל הורים קשור לסיכון מוגבר להתפתחות הפרעות נוירו- פסיכיאטריות בילדים, כפי שמסקנות המחקר הראו שגיל הורים צעיר קשור באופן משמעותי עם עלייה בסיכון ל-ADHD ו-TD/CT, בעוד שגיל הורים מבוגר היה קשור יותר ל-ASD ו-OCD. על פי הניסיון הקליני, הסיכון להתפתחות הפרעות נפשיות אצל הצאצא לא קשור לגיל צעיר של הורים אלא קשור בעיקרו לגורמים גנטיים משפחתיים, אם כי ייתכן קשר מסוים לגיל  הורות מבוגר.  

התמונה הקלינית המלאה של תסמונת טורט (TS)

 טורט והפרעות טיקים כרוניות פוגעות משמעותית בהישגים הלימודיים לאורך החיים
מחקר חדש: קשר בין תסמונת טורט והפרעת טיקים כרוניות (TS/CTD) עם אינדיקטורים אובייקטיביים להגשמת הישגים בהשכלה – מחקר השוואת אחים מבוסס אוכלוסייה
Association of Tourette Syndrome and Chronic Tic Disorders (TS/CTD) with Objective Indicators of Educational Attainment, Ana Pérez-Vigil, Neuroscience Institute, Research Clinical Biological Psychology, Behavioral Science, JAMA Neurology May 29, 2018

פורסם לראשונה באתרי בתאריך 20 ביולי 2018
באיזו מידה תסמונת טורט והפרעת טיקים כרונית, מקטינות סיכוי שאנשים החולים בזה יגשימו את הפוטנציאל האקדמי שלהם? זה המחקר הראשון אשר בוחן את השפעת TS / CTD על תוצאות אקדמיות פוטנציאליות, שנמדדו באופן אובייקטיבי ברמה הארצית. ממצאי מחקר שוודי שכלל יותר מ-2 מיליון בני אדם, כולל 3,590 שאובחנו עם תסמונת טורט או הפרעת טיקים כרוניות (TS / CTD) ונמצאים בטיפול מומחים, היו בסיכון גבוה יותר להיכשל בכל המקצועות בחינוך חובה והיו בסיכוי פחות להגיע להישגים בכל רמות השכלה מבי"ס יסודי עד לאוניברסיטה.זה לא הוסבר במלואו ע"י תחלואה פסיכיאטרית נלוות או הפרעות במשפחה. משמע אלה שאובחנו עם תסמונת טורט או הפרעות טיקים כרוניות, עלולים לחוות הישגים אקדמיים פחותים משמעותית לאורך כל חייהם.
השפעת תסמונת טורט והפרעות טיקים כרוניות על הביצועים האקדמיים לא נמדדו עד כה באופן אובייקטיבי. מטרת המחקר לבדוק את הקשר בין תסמונת טורט והפרעות טיקים כרוניות עם תוצאות אקדמיות שנמדדו באופן אובייקטיבי, תוך התאמה למשתנים מדודים ולגורמים המשותפים בין אחים ולקיחה בחשבון של תחלואה פסיכיאטרית שכיחה.

משתתפי המחקר מבוסס אוכלוסייה, נכללו כל אלה שנולדו בשוודיה בשנים 1976 עד 1998, והמעקב הרפואי בוצע עד דצמבר 2013. אלה עם הפרעות מוחיות אורגניות, פיגור שכלי ו-2 הורים זרים (שלא נולדו בשוודיה) לא נכללו במחקר. זוהו משפחות עם אחים התואמים את תסמונת טורט או הפרעות טיק כרוניות, לפי סיווג בינלאומי של מחלות. נבדקו מדדים אלה: כשרות להיכנס לבית ספר תיכון לאחר סיום לימודי חינוך חובה, סיום בית ספר התיכון, התחלת לימודים לתואר אקדמי, וסיום תואר אקדמי.
תוצאות המחקר 2,115,554 משתתפים בקבוצת המחקר, 3,590 רשומים שאובחנו עם תסמונת טורט או הפרעת טיק כרונית הנמצאים בטיפול מומחה (מתוכם 2,822 [78.6%] זכרים), חציון גיל באבחון ראשון 14.0 [11 -18 שנה). מבין 726,198 משפחות עם לפחות 2 אחים מלאים, 2,697 כללו אחים התואמים הפרעות אלה. בהשוואה לאלה שלא אובחנו (TS / CTD), אנשים עם תסמונת טורט או הפרעות טיקים כרוניות היו בסיכון נמוך משמעותית לעבור את כל הליבה ואת הקורסים הנוספים בסיום בית ספר חובה, לקורס טקסטיל עבודת יד (יחסי סיכויים 0.23), ולקורס לימוד אנגלית (0.36), ולתכנית אקדמית (0.43) בחינוך העל-יסודי. אנשים עם (TS / CTD) היו בסבירות פחותה לסיים את חינוך על-יסודי, 0.35 להתחיל תואר אקדמי (0.46), ולסיים תואר אקדמי (0.48). לא נכללו חולים עם תחלואה נוירו-פסיכיאטרית, בעיקר הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD), הפרעות התפתחותיות נפוצות, שגרמו לאומדנים מועטים, אך מטופלים עם תסמונת טורט או הפרעות טיקים כרוניות עדיין נפגעו בצורה המשמעותית יותר בכל תוצאות המדדים.
המטופלים נטו להיכשל יותר בכל המקצועות בבית ספר חובה, והיו עם פחות סיכוי להיות זכאים לסיים בית ספר התיכון, ופחות סביר שישלימו את כל רמות השכלה העל-תיכונית. אנשים עם הפרעות מוחיות אורגניות, פיגור שכלי ואלה עם שני הורים שנולדו מחוץ לשוודיה לא נכללו בקוהורט. אי-הכללתם של אנשים עם הפרעה קשב וריכוז (ADHD) והפרעות התפתחותיות, הפחיתו אך לא שינו באופן משמעותי את האומדנים, ואילו החרגה של יתר התחלואה הנלווית לאורך החיים לא שינתה את סדר גודל התוצאות. לפיכך המסקנה הברורה, TS / CTD קשורים עם פגיעה לימודית משמעותית בזכות עצמם.
התוצאות הראו כי TS / CTD נקשר לירידה משמעותית בחינוך בכל רמות ההשכלה, כולל מעבר לבית ספר יסודי. לנבדקים יש סיכוי נמוך ב- 65% להשלמת השכלה תיכונית, 59% פחות סיכוי כניסה לאוניברסיטה, ו-61% פחות סיכוי להשלמת תואר אקדמי. זה מדהים, בהתחשב בכך TS / CTD ידוע בעיקר כהפרעת גיל הילדות וכי מספר משמעותי של אנשים חווים ירידה בסימפטומים כשהם בגיל. כ-20% מהמקרים TS / CTD ממשיכים לחוות טיקים ולקויות קליניות כמבוגרים. ממצאים אלה מצביעים על כך שההשפעה של TS / CTD על הפוטנציאל החינוכי של הפרט היא ארוכת טווח וכי ייתכן שקשה לאנשים אלו למצוא מסלולים חלופיים כדי להשתלב מחדש במערכת החינוך (כגון מימון מערכת החינוך הבוגרת בשוודיה (המכונה komvux ), גם אם הסימפטומים שלהם משתפרים עם הגיל. זאת בניגוד להפרעה אובססיבית-קומפולסיבית (OCD), שבה קשיי למידה בולטים ביותר במהלך ההפרעה, ומשתפרים מעט בהמשך החיים.
מסקנות המחקר מדגישות את הצורך לזהות ולטפל נכון בילדים עם TS / CTD בשלב מוקדם כדי להגדיל את סיכוייהם להגשים את הפוטנציאל הלימודי-האקדמי שלהם, במיוחד כאשר הסימפטומים הם חמורים או נלווים עם בעיות נוירו-פסיכיאטריות אחרות.
כמו כן, תוכניות חינוכיות אישיות ממוקדות אדם שמטרתן לצמצם את הפגיעה בהישגי בית ספר בילדים עם TS / CTD מורכבים, כגון הקמת מרחב פרטי שבו הילד יכול לשחרר את הטיקים, מתן זמן נוסף למשימות בית ספר, או מתן מקומות נפרדים לבחינות. יתר על כן, הדרכת מורים ועמיתים לגבי TS / CTD חשוב מכיוון שהפרעה זו עדיין סטיגמתית וחולי TS / CTD נוטים יותר לחוות אלימות ובידוד מבני גילם. ההשערה כי קבלת טיפול מבוסס ראיות ל- TS / CTD (כלומר, טיפול התנהגותי, סלקטיב α2A קולטן אגוניסט, או antipsychotics) קשורה עם תוצאות לימודיות משופרות עושה תחושה אינטואיטיבית שיש להעריך אותו במחקר עתידי.
בשל אופייה של קבוצת המחקר, שהורכבה מאנשים הזקוקים ומקבלים טיפול מומחה, ייתכן שתוצאות מחקר זה לא יקרו בהכרח אצל אנשים עם טיקים מתונים שלא ייפגעו לימודית. סביר להניח כי אנשים רבים עם טיקים מתונים הם די מצליחים בחיים מבחינה אקדמית והיבטים אחרים.

עיקר כוחו של המחקר הוא שימוש בקוהורט גדול ארצי המייצג נתונים שנאספו מרשומות של סוכנויות ממשלתיות או ארגונים אחרים, שהבטיחו סיכון מינימלי של בחירה, וסיכונים להטיה. תקופת המעקב הארוכה אפשרה את בחינת התוצאות הלימודיות, המגיעות מילדות (חינוך חובה) עד לבגרות (עד סיום האוניברסיטה). השימוש במודלים של השוואה בין אחים איפשר לשלוט בקפדנות על גורמים גנטיים וסביבתיים משותפים לאחים.
לסיכום, מאובחנים עם TS/CTD חווים תת-הישגים משמעותיים באקדמיה בכל רמות האקדמיות, המשתרעת מבי"ס לחינוך חובה עד לאוניברסיטה, גם לאחר לקיחה בחשבון של גורמים מבלבלים מרובים כמו תחלואה פסיכיאטרית וגורמים משותפים לאחים.
הערותיי: זה מחקר מפתיע בתוצאותיו שהראו קשיים והישגים חלשים מאד בלימודים לאורך כול מהלך החיים באלה עם תסמונת טורט והפרעת טיקים כרוניות קשות (TS/CTD), שאובחנה בילדות וחלפה בגיל בוגר, בעוד לפי הספרות רק אצל 20% ההפרעה ממשיכה לגיל בוגר. לפיכך,לא ברור אם הפרעה חולפת כליל ברוב המקרים כיצד נותרות השלכותיה הגרועות על האקדמיה, האם יש שינויים ביולוגיים נוירולוגיים בהפרעה שהם קבועים מילדות לבוגר ולכן תוצאות נותרות בגיל בוגר?
שנית, לדברי החוקרים נכללו במחקר רק מקרים הקשים של TS/CTD, אם כי חומרת הסימפטומים לא נמדדה ולא נרשמה. אולם אני רואה חשיבות עליונה בכך שהחוקרים הבדילו בין מקרי TS/CTD קשים לבין אלה הקלים. לעומת זאת לדוגמא, עדיין רבים מחקרים המתפרסמים על הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) שמסיקים מסקנות בעוד לא הבדילו במחקרים בין מקרי ADHD חמורים לבין אלה הקלים, לכן התוצאות אינן תוצאות והמסקנות עלולות להיות שגויות מאד. אני מרתיע על זה כבר לפני 13 שנים שיש להבדיל במחקרים בין דרגות חומרה השונות של ADHD. לכן גם פרסמתי "סיווגי הייחודי לדרגות חומרה של ADHD" לאט לאט אני מבחין בסימנים להתחשבות בחומרת ADHD במחקרים בודדים אחרונים, וזה הדבר הנכון לעשותו.
אני נוכח בזה, שלעיתים הקליניקה מקדימה את המחקרים, לדוגמא טענתי לפני 13 שנים ש-ADHD הפרעת קשב היא 100% גנטית משפחתית בעוד גורמים סביבתיים שונים אינם גורמים להתפתחות ההפרעה, אלא רק יכולים להקל על הסימפטומים של ההפרעה או עלולים להחמירה [לדוגמא, התנהלות הורים ומשפחה מול הילד לטוב ולרע], בעוד האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד ולמתגבר (AACAPׂ) שהיא המובילה והקובעת הנחיות רפואיות בתחום ADHD, טענה עד לפני עשור שנים שהשפעת הגנטיקה להתפתחות ADHD היא רק 20% ובמשך השנים העלו הערכתם ל-40%, ואח"כ ל-60% וכיום אומרים 80%, ואני עדיין טוען 100%!
דוגמא נוספת, שאני נוכח שלעיתים הקליניקה מקדימה את המחקרים, טענתי לפני למעלה מעשור שהרוב הכריע (כ- 80%) של הפרעות בספקטרום האוטיזם- ASD יש להם סימפטומים חופפים ל- ADHD כאשר הסימפטומים האופיינים לאוטיזם משתפרים/חולפים ואז בולטות יותר הפרעות תפקוד התנהגותיות כמו במקרים קשים של ADHD, והטיפול בשתי ההפרעות נעשה זהה.רק 20% מאוטיזם בילדים שכמעט או אינם מדברים ומנת משכל שלהם נמוכה נותרים בטווח ספקטרום אוטיזם קשה עם כול הסימפטומים המאפיינים שלו. האקדמיה האמריקאית שללה זאת מכול וכל, ודגלה בשתי הפרעות ASD ו-ADHD נפרדות לחלוטין, ואילו רק לאחרונה כיום ההערכה המקובלת שיש חפיפה של 80% בסימפטומים של שתי הפרעות אלה.
ועוד דבר, חסר לי מאד במחקר הנוכחי שלא נמדדה מנת משכל, של המשתתפים עם TS/CTD, שיש לה השפעה מכרעת על היכולות והישגים באקדמיה.לדעתי, אינטלגנציה גבוהה אצל בוגר שאין לו יותר סימפטומים של TS/CTD עשויה להשפיע לטובה על הישגיו האקדמיים.ואילו באלה ש TS/CTD המשיך לבגרותם ואינם מטופלים היטב, גם מנת משכל טובה עלולה לא לעזור מספיק. לעומת זאת, אני לראשונה, כשאבחנתי בני נוער ובוגרים עם לקויות למידה קשות ומנת משכל נמוכה, ללא אבחנת ADHD, במקרים מסוימים כמו בחורי ישיבה שכול עולמם לימודים תורתם, לקחתי על עצמי אחריות רפואית והמלצתי על טיפול תרופתי כמו ל-ADHD במינונים נמוכים מאד. זה עזר להם ועשה אותם מאושרים, ואני התמלאתי בסיפוק אדיר שיכולתי לעזור להם מעט… רק לפני כשנתיים פורסם מאמר ראשון על טיפול תרופתי עם מנת משכל נמוכה. זו דוגמא נוספת שלעיתים מניסיון עבודתי הקלינית יכולתי להקדים את המחקרים.
במרפאתי נתקלתי בבוגרים עם TS/CTD קשה שנמשך לבגרות ונאלצו לפרוש מלימודים אקדמיים. נשאלת השאלה האם טיפול משולב נפשי ותרופתי בילדות יכול היה למנוע את הקשיים האקדמיים?

סימפטומים של ספקטרום האוטיזם בתסמונת טורט
Autism Spectrum Symptoms in a Tourette Syndrome Sabrina M. Darrow, J of American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

תסמונת טורט (TS) והפרעה בספקטרום אוטיזם (ASD) משתפות תכונות קליניות וייתכן אתיולוגיה חופפת. מחקר זה בחן את שיעורי הסימפטומים של ASD במשתתפים עם תסמונת טורט – TS ואפיין את הקשר בין דפוסי הסימפטומים של ASD ו-TS, הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית (OCD) והפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD).
משתתפי המחקר עם סינדרום טורט (n = 535) ובני משפחותיהם (n = 234) שגויסו למחקרים גנטיים דיווחו על תסמינים של TS, OCD ו ADHD לאחר שהשלימו למלא את שאלון (SRS)
Social Response Scale Second Edition , המשמש לאפיון תסמינים של ASD.
תוצאות השאלון לאפיון תסמינים של ASD במשתתפים עם TS היו דומות לאלו שנצפו בדגימות קליניות אחרות, אך נמוכות יותר מאשר בדגימות ASD (ציון ממוצע של 51 ;SRS SD=32.4). יותר ילדים עם TS עמדו בקריטריונים של אוטיזם (22.8%), בהשוואה למבוגרים עם תסמונת טורט (8.7%). השיעור הגבוה בילדים היה בעיקרו בשל ציונים גבוהים בשאלון SRS במאפיינים של התנהגות חזרתית ומוגבלת. סך כל ציוני ה- SRS נמצאו בקורלציה עם טורט (r=0.27) אבססיה קומפלסיבית ( r = 0.37) והפרעת קשב (r = 0.44), והיו גבוהים יותר בקרב ילדים עם פנוטיפ המבוססים על סימפטומים של OCD בהשוואה לאלה עם טיקים בלבד.
מסקנות המחקר הראו כי שיעור גבוה יותר של ASD בקרב ילדים עם TS עשוי להיות מוסבר בין היתר בשל קשיים בהבדלה בין טיקים מורכבים ותסמיני OCD לבין סימפטומים של ASD. בדיקה קפדנית של דפוסי סימפטומים ספציפיים של ASD (תקשורת חברתית לעומת התנהגויות חוזרות) היא חיונית. ללא תלות ב-ASD, ה-SRS עשוי להיות כלי שימושי לזיהוי מטופלים בתסמונת טורט עם ליקויים בתקשורת חברתית, דבר העלול להציב אותם בסיכון לבריונות ולתוצאות שליליות אחרות.

האם ילדים עם טורט הם אגרסיביים? ומי אגרסיבי יותר ילדי טורט או ילדי הפרעת קשב?
האמונה שחולי טורט הם אגרסיביים היא מיתוס

Dr Péter Nagy, European College of Neuropsychopharmacology

פורסם לראשונה באתרי בתאריך 10 בדצמבר 2016

ההערכה הרווחת היא שילדים הסובלים מתסמונת טורט נוטים להיות אגרסיביים. כעת, מחקר חדש שהוצג בקונגרס ECNP בווינה מראה כי ילדים עם תסמונת טורט אינם אגרסיביים מאשר אחרים. תסמונת טורט מזוהה עם התנהגות אימפולסיבית והתנהגות בעייתית בלתי צפויה, יחד עם תנועות בלתי רצוניות ונטייה לומר דברים פוגעים או מחוץ לקשרם, שתרמו להערכה כי ילדים עם תסמונת הטורט הנם אגרסיביים. העבודה נעשתה בבית החולים הפסיכיאטרי לילד ולמתבגר בבודפשט, החוקרים לקחו 3 קבוצות של משתתפים (כולם זכרים): 87 עם תסמונת טורט, 161 עם ADHD, י494 מתוך אוכלוסייה כללית בקליניקה, והיו גם נתונים מתוך קבוצת ביקורת בריאה. כל המשתתפים עברו סדרת בדיקות, שהעריכו שני היבטים מרכזיים של תוקפנות: "קרה" (מחושבת, קשוחה, תוקפנית, ובלתי רגישה) ו- "חמה" (אימפולסיביות ותוקפנות עוצמתית).
חלק מהממצאים היה בלתי צפוי. חולים עם תסמונת טורט הראו שהם פחות אגרסיביים, לגבי תוקפנות חמה וקרה, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית הקלינית או חולים עם ADHD. המאפיינים האגרסיביים שלהם היו דומים לאלה של אוכלוסיית הביקורת הבריאה. ממוצע ציוני תוקפנות בדרוג הורה (שאלון ICU) היה 25.0 בילדים עם טורט, ו 23.5 בקרב נבדקי ביקורת בריאות, ואילו הממוצע של אותה סקאלה היה 35.1 באוכלוסייה כללית בקליניקה של פסיכיאטריה לילד, ואפילו גבוהה יותר 36.9 בקרב חולי ADHD . ממוצע ציוני תוקפנות בדרוג עצמי (שאלון RPA) היה 9.5, אצל חולי טורט וקבוצת הבקרה הבריאה, אולם חולים בקליניקה כללית לפסיכיאטריה לילד ומתבגר וחולים עם הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) הגיעו לדרוג גבוה יותר (14.3 ו- 14.1 בהתאמה).
זהו המחקר הראשון שהשתמש בשיטות סטנדרטיות אלה לבחינת התוקפנות בתסמונת טורט. נמצא כי חולי טורט אינם אגרסיביים יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. חולי טורט מראים טיקים מוטוריים, כמו תנועות מעווות פנים או זרוע,או טיקים ווקאליים מסוימים, ואפשר להניח כי זה ביטוי של תוקפנות מודחקת או גלויה, אולם זה למעשה לא המקרה. הבעיה אינה של תוקפנות, חולי טורט צריכים תמיכה וקבלה, לא דחייה או פחד.
הערותי: עבודה נכונה ומלמדת, נעשתה בבי"ח פסיכיאטרי לילד ולמתבגר בבודפשט, שלא הפתיעה אותי בתוצאותיה. אכן ילדים עם ADHD הנם יותר אגרסיביים ותוקפניים (בסקלה 36.9) מאשר ילדים עם תסמונת טורט (25.0), ואילו משתווים בחומרתם לילדים מהמרפאה לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר (35.1). מכך ניתן להסיק, שילדים עם ADHD שנכללו במחקר, אובחנו עם הפרעת קשב והיפראקטיביות מהותית קלסית שמתאפיינת בתחלואה פסיכיאטרית נלוות (לתשומת ליבנו!), ולפיכך מדד התוקפנות ואגרסיביות זהה לילדים במרפאה לפסיכיאטריה הכללית המאובחנים עם הפרעות נפשיות. בנוסף, בדר"כ הפרעת טיקים בצורה זו או אחרת משולבת עם ADHD או הפרעה נפשית אחרת. ואמנם 40% מילדים שמאובחנים עם ADHD יש הפרעת טיקים, וטיפול תרופתי בילדים אלה מכוון להפרעת קשב שביטוייה אימפולסיביות, אגרסיביות ותוקפנות (ODD), בשלוב טיפול פסיכולוגי התנהגותי.

עישון אימהי טרום לידה וסיכון מוגבר לתסמונת טורט והפרעות טיק כרונית
Prenatal Maternal Smoking Increased Risk for Tourette Syndrome and Chronic Tic Disorders Heidi A. Browne MD, JAACAP Articles in press

פורסם לראשונה באתרי בתאריך 22 ביולי 2016
במחקר זה החוקרים העריכו את התפקיד של עישון אימהי טרום לידתי בסיכון לתסמונת טורט והפרעת טיקים כרוני (TS / CT) והפרעת ילדים-onset אובססיבית כפייתית (OCD).
ניתוח 73,073 הריונות מאוסף היילודה הלאומי הדני. נבדקו שיעורי ההיארעות מחושב ל- 1,000 נשים לשנה עבור תסמונת טורט (TS), הפרעת טיקים כרונית (CT), ואובססיביות כפייתית (OCD). לאחר מכן, נקבעו יחסי סיכון מתואמים לקשר לעישון אימהי טרום לידתי, (איסור לעשן, עישון קל, ועישון כבד (≥10 סיגריות ליום). ניתוחים נוספים בחנו את ההשפעה של עישון אימהי על סיכון עבור TS / CT עם הפרעות פסיכיאטריות נלוות אחרות.
תוצאות ניתוח מתוקנן, הראה שעישון כבד היה קשור לסיכון מוגבר של 66% לתסמונת טורט, טיקים כרוניים, ואובססיביות כפייתית; בנוסף, עישון כבד היה קשור בסיכון מוגבר כפול ל- TS/CT עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD); עישון כבד קשור לסיכון כפול ל TS/CT עם הפרעה נלווית פסיכיאטרית.
מסקנה: עישון בהריון אימהי נמצא קשור בסיכון מוגבר ל- TS/CT, וכן TS/CT עם הפרעות פסיכיאטריות נלוות, גם לאחר תקנון למשתנים כולל היסטוריה פסיכיאטרית אימהית, מצב סוציו-אקונומי, ועישון בן זוג. הממצאים מצביעים על מסלול המקשר חשיפת טבק טרום לידתי ושינוי התפתחות המוח ל- TS / CT.

 

האם הופעת טיקים או החמרתם בילדים עם ADHD קשור לטיפול בתרופות ממריצות?
סיכון לטיקים המשוייכים לפסיכוסטימולנטים (ריטלין, קונצרטה, פוקלין, אדרל, וייואנס)
Meta-Analysis: Risk of Tics Associated With Psychostimulant Use, Cohen Stephanie C. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

פורסם באתרי לראשונה בתאריך 7 באוגוסט 2015

במחקר חדש בראשותה של סטפני כהן, שיפורסם בחודש הבא (ספטמבר 2015) ב"כתב העת של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר" (JAACAP), בוצעה מטה אנליזה במחקרים אקראיים מבוקרי פלצבו, כדי לבחון את הסיכון להופעה חדשה של טיקים או החמרתם, כתופעת לוואי של תרופות ממריצות (סטימולנטים). מטרת המחקר במטה-אנליזה זו היא לספק בסיס ראיות להנחיות קליניות בעתיד, אזהרות, והמלצות קליניות לשימוש בתרופות מעוררות בילדים שפיתחו טיקים לאחר שימוש בתרופות ממריצות פסיכוסטימולנטים, או נחשבים לסיכון מוגבר לפתח טיקים לפני שימוש בהם. בעבודה זוהו 22 מחקרים שכללו 2,385 ילדים עם הפרעות קשב, שנכללו במטה-האנליזה של המחקר.
עד כה ידוע לנו על טיפול בהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) והופעת טיקים כלהלן:
1. חומרים מעוררים מומלצים כטיפול תרופתי קו ראשון לילדים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD). פסיכוסטימולנטים הראו אפקט גדול יותר בהשוואה לפלסבו, בהשוואה לטיפולים תרופתיים חלופיים להפרעות קשב וריכוז.
2. מחקרים אקראיים מבוקרים הראו שתרופות ממריצות יעילות יותר מטיפולים התנהגותיים להפרעות קשב וריכוז, לפחות 14 חודשים לאחר תחילת הטיפול.
3. כאשר ADHD בילדים מלווה עם טיקים, הסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז גורמים בדרך כלל לפגיעה גדולה יותר בביצועים לימודיים, יחסים חברתיים, וביצועים נוירו-פסיכולוגיים, ביחוד פונקציות תפקודיות, יותר מאשר הטיקים עצמם.
4. כל התרופות המעוררות ( מתילפנידאט ואמפתמינים) הוכחו כיעילות באותה מידה בטיפול בתסמיני הפרעת קשב וריכוז בילדים עם ADHD והמלווים בטיקים, מאשר בילדים עם ADHD לבד.
5. פרקטיקה קלינית כיום מגבילה את השימוש בתרופות Psychostimulant בילדים עם הפרעות קשב וריכוז וטיקים נלווים. השימוש של תרופות מעוררות בחולים עם הפרעות קשב וסמפטומים נלווים של טיקים, המוגבל בחלקו, מיוחס לאזהרות שהונחו ע"י רשויות רגולטוריות לתרופות.
6. מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) טוען כיום שתרופות ממריצות שגרמו לטיקים ו/או שיש היסטוריה משפחתית של טיקים, הם קונטרה אינדיקציה לשימוש. ה- FDA מזהיר הורים שחומרים מעוררים "לא צריכים לתת לילד ו/או "לא יכול להיות נכון עבור הילד", אם יש להם טיקים.
7. FDA גם מזהיר את הציבור מאמפטמין אדראל – Dextroamphetamine, להשתמש בזהירות בחולים עם תסמונת טורט, ממריצים עלולים לחשוף טיקים.
8. אזהרות FDA באו במידה רבה מסדרה של דוחות של מקרים בודדים שפורסמו ב- 1980- 1970 במיוחד סדרת מקרים של 15 ילדים שפיתחו טיקים עם פסיכוסטימולנטים, אשר הובילו את ה- FDA בשנת 1983 לדרוש התוויות רישום לתופעות לוואי משמעותיות לתרופות פסיכוסטימולנטים.
9. עם זאת, מאז מחקרים רבים באופן אקראי מבוקרים לא הראו שום השפעה של פסיכו סטימולמטים על טיקים. למעשה, המכון הלאומי לבריאות (NIH) ואיגוד תסמונת טורט, שבחנו את הטיפול בהפרעות קשב בילדים עם טיקים, הגיעו למסקנה "כי חששות קודמים שמתילפנידאט מחמיר טיקים וכי יש להימנע מלתת את התרופה בחולים עם טיקים – אינם מוצדקים.
10. מטה-אנליזות אחרונות שבחנו טיפול תרופתי בילדים עם הפרעות קשב וריכוז וטיקים, הוכיחו כי מתילפנידאט לא החמיר באופן משמעותי תסמיני טיקים, והיה אף מועיל בטיפול בתסמיני הפרעת קשב וריכוז בילדים עם שני המצבים יחדיו. למעשה, חומרים מעוררים מופיעים כיעילים באותה מידה בטיפול בתסמיני הפרעת קשב וריכוז, בילדים עם ADHD וטיקים ׁ(TD) נלווים, כמו בילדים עם ADHD בלבד.
11. יש רציונל ביולוגי חזק לכך שחומרים מעוררים עלולים להחמיר טיקים. ריטלין, קונצרטה ואדראל – גורמים לסטריאוטיפ בחולדות באופן תלוי מינון. שיערו שהסטריאוטיפיים זה מודל חיה להפרעות טיקים. יתר על כן, חומרים מעוררים הוכחו כמגבירים את הדופמין במרווח הסינפטי, ואילו התרופות הזמינות היעילות ביותר נגד טיקים הן תרופות אנטי-פסיכוטיות, שלמעשה פועלות כאנטי אגוניסט לדופמין.
12. בערך 20% מילדים עם הפרעת קשב וריכוז ימשיכו לפתח הפרעת טיקים כרונית. כאשר ADHD בילד וטיקים מופיעים בשילוב, התחלתה של הפרעת קשב וריכוז בדרך כלל מקדימה את זו של תסמיני טיקים בשנתיים עד שלוש שנים. לכן, קשה לקבוע אם הטיקים הם תוצאה של תופעת לוואי לסטימולנטים או אם הם היו מופיעים בכל מקרה, כפי שילדים עם ADHD נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח טיקים ללא קשר לשימוש בתרופות. כמו כן, טיקים מופיעים מחמירים ודועכים, ולכן לא ברור אם הטיקים של ילד מחמירים באופן טבעי בזמן נתון, או אם ההחמרה היא תוצאה של תופעות לוואי שלפביכוסטימולנט.
13. רופאים אינם בטוחים בנוגע לשימוש בחומרים מעוררים בילדים עם טיקים קיימים או עם היסטוריה משפחתית של טיקים, בגלל הסתירה בין התיוג החזק של FDA המייעצים נגד שימוש בפסיכוסטימולנט באוכלוסייה זו , לבין נתוני מטה-אנליזה מבוקרת, המצביעים על יעילות ללא סיכון ניכר באותה אוכלוסיה.
14. הפרקטיקה הקלינית הנהוגה כיום, מגבילה את השימוש בתרופות פסיכוסטימולנטים (מתילפנידאט) בילדים עם טיקים או עם היסטוריה משפחתית של טיקים, בגלל חשש שטיקים יופיעו או יוחמרו כתופעת לוואי של הטיפול.
15. אם כך, מטרת המחקר במטה-אנליזה זו היא לספק בסיס ראיות להנחיות קליניות בעתיד, אזהרות, והמלצות קליניות לשימוש בתרופות מעוררות בילדים שפיתחו טיקים לאחר שימוש בפסיכוסטימולנמים או אלה הנחשבים לסיכון מוגבר לפתח טיקים לפני השימוש בפסיכוסטימולנטים. במחקר זה נבחנו כל הנתונים הזמינים על תופעות לוואי בניסויים קודמים אקראיים, מבוקרי פלצבו של תרופות מעוררות לטיפול בהפרעות קשב וריכוז בילדות, כדי לקבוע את הסיכון להופעה חדשה או החמרה של טיקים הקשורים לחומרים מעוררים, בהשוואה לפלצבו. נבחנו גם ההשפעות של סוג הפסיכוסטימולנט (ארוך לעומת קצר, מתילפנידאט לעומת נגזרים של מלחי אמפטמין מעורבים), מינון התרופה, תופעות לוואי, משך הטיפול, והסיכון של טיקים עם בטיפול עם פסיכוסטימולנטים.
בעיקרי מסקנות המחקר נקבע, כי הסיכון של הופעת טיקים חדשים או החמרה של טיקים בטיפול בפסיכוסטימולנטים היה דומה לקבוצת ביקורת פלצבו. גם סוג תרופת הפסיכוסטימולנטים, מינון התרופה, ומשך הטיפול בה – לא משפיע על הסיכון להתפרצות חדשה או החמרה של טיקים.
מטה-אנליזה הראתה שאין קשר סטטיסטי מובהק בין שימוש בפסיכוסטימולנטים והופעה חדשה או החמרה של טיקים בילדים עם הפרעות קשב וריכוז. באופן ספציפי, הסיכון היחסי של הופעה חדשה או החמרה של טיקים היה 0.99, המצביע שאין עדות לקשר בין חומרים ממריצים לבין טיקים. עם זאת, כוחה של מטה-אנליזה זו אינו מספיק כדי לשלול את האפשרות של סיכון מוגבר קטן לטיקים עם שימוש בפסיכוסטימולנטים. למרות זאת, על בסיס הנתונים הזמינים, נשארת הסבירות שתרופות מעוררות מפחיתות את הסיכון לטיקים באותה מידה כפי שהן מעלות את הסיכון של טיקים.
מטה-אנליזה של מחקרים מבוקרים אינה תומכת בקשר בין הופעה חדשה או החמרה של טיקים ושימוש בפסיכוסטימולנט. אולם רופאים ייתכן שירצו להעריך מחדש ילדים מאתגרים, שידווחו על הופעה חדשה או החמרה של טיקים עם פסיכוסטימולנטים, בעוד סימפטומים אלה הם בסבירות הרבה יותר גדולה שהם מקריים ולא נגרמו ע"י תרופות ממריצות (בשימוש בארץ: ריטלין, קונצרטה, פוקלין, אדרל, וייואנס).
ראיות נוכחיות ממטה-אנליזה זו ועבודות קודמות בחנו את ההשפעות של חומרים מעוררים, בילדים עם טיקים והפרעות קשב וריכוז (ADHD), ומצאו שהם אינם תומכים בפרקטיקה הקלינית הנהוגה כיום של הגבלת השימוש בחומרים ממריצים בילדים עם ADHD וטיקים. מטה-אנליזה קודמות שבחנו את השפעות מתילפנידאט בילדים עם הפרעות קשב וטיקים נלווים, הוכיחו כי לחומרים מעוררים נראה שיש אפקט גדול דומה בהפחתת סימפטומים של ADHD בילדים עם טיקים נלווים, כמו בילדים ללא הפרעות טיקים נלוות. יתר על כן, לא היו עדויות לכך שחומרים מעוררים החמירו תסמיני טיקים בילדים עם הפרעות קשב וריכוז וגם לא גרמו להופעת טיקים חדשים.
מחקרים אקראיים מבוקרים בילדים עם הפרעות קשב וטיקים הראו עוד כי טיפול משולב עם מתילפנידאט וקלונידין הוא יעיל יותר מטיפול תרופתי של כל אחד מהם בנפרד.
מטה-אנליזה במחקר זה הנסמך על תוצאות קודמות מוכיח שאין סיכון מוגבר של הופעה חדשה או החמרת טיקים עם שימוש בתרופות ממריצות בהשוואה לפלסבו של ילדים עם ADHD בלבד.
בהנחה שהבדל הסיכון המוחלט הנצפה במטה-האנליזה, של 0.001 המספר הדרוש כדי שתקרה הופעה חדשה של טיקים או החמרת טיקים עם חומרים מעוררים הואאחד ל- 1,000. גם בהנחת סיכון הבסיס לחוות הופעת טיקים חדשים לטווח קצר עם תרופות הוא 6.5% שווה ערך לזה שנצפה בפלצבו. ילד המפתח טיקים זמן קצר לאחר טיפול עם סטימולנטים, טיקים אלה הם בסיכוי גבוה יותר של 65 להיות כתוצאה של צירוף מקרים מאשר שנגרמו על ידי התרופות. גם בהנחת הסיכון הגבוה ביותר של טיקים 0.011, כאשר הופעה חדשה או החמרה של טיקים קורים לאחר תחילת טיפול בתרופות מעוררות, הטיקים הם פי 6 פעמים יותר כתוצאה מצירוף מקרים מאשר נגרמים על ידי התרופות.
תוצאות מטה-אנליזה אלו מספקות גם תמיכה חזקה לילדים מאתגרים מחדש (אפילו גם בילדים הממשיכים בטיפול בתרופות מעוררות) שמפתחים טיקים שהם באופן זמני קשורים להתחלה של פסיכוסטימולנטים. בהעדר נתונים המצביעים שתרופות ממריצות גורמות להחמרת טיקים קיימים, סביר לאתגר מחדש, אם הטיקים לא נמשכים לאחר הפסקת פסיכוסטימולנטים. לאתגר מחדש מומלץ במיוחד בילדים עם ADHD שלא מגיבים מספיק לתרופות אחרות כגון אלפא-2 אגוניסט ו- Atomoxetine שמשמשים לעזור לטפל בילדים עם ADHD ועשוי גם לסייע בשיפור תסמיני הטיקים.
הערותיי: עבודה רצינית מקיפה ביותר שנעשתה עד כה, בנושא סבוך ומורכב וחשוב מאד לעבודה הקלינית היום יומית. העבודה תפורסם בחודש הקרב, ספטמבר 2015, בכתב העת הנחשב של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר (JAACAP).
מי מאיתנו לא נתקל בהורים הפונים אליו בדאגה, חשש ואף חרדה, וטוענים שלאחר שילדם החל בטיפול עם תרופה ממריצה הופיעו טיקים – מה עושים? הרי מתילפנידאט ואמפטמינים הן תרופות בחירה העיקריות המוכחות כיעילות ביותר לטיפול בהפרעות קשב ריכוז והיפראקטיביות (ADHD). מחקר מסכם זה נותן מענה חלקי לשאלות מעוררות מחלוקת, שגם FDA טרם נתן להן תשובות הולמות, ועדיין רפואת הילדים ממתינה להנחיות קליניות ברורות, שעד היום אינן בנמצא, וייתכן שיינתנו ויפורסמו לאור המחקר.
כשפונים אלי הורים בסוגיית הופעת או החמרת טיקים עם טיפול בפסיכוסטימולנטים, אני בודק ומעריך את חומרת הטיקים ואת נסיבות הופעתם. במידה והטיקים קלים מאד ואינם מפריעים לתפקוד הילד, ואני מתרשם שהם ביטוי רגשי למצבו של הילד, ומאידך תרופת הסטימולנט עוזרת מאד לשיפור הסימפטומים של ADHD, אזי אני מסביר להורים שטיקים קלים אלה באים וחולפים. כמו כן, הטיקים מופיעים לעיתים קרובות בשלב מסוייםכהפרעה נלוות להפרעת קשב, ואין צורך לשים לב אליהן במיוחד, וממליץ על התחלה/חידוש/המשך של טיפול רגשי בילד באופניו השונים, וקרוב לוודאי שהטיקים יחלפו לאחר זמן מה. ממליץ גם להמשיך בטיפול התרופתי. במידה והטיקים קשים יותר ותפקוד הילד נפגע רגשית, מתוסכל וסובל מדחייה חברתית, אזי ממליץ להפסיק את הטיפול עם סטימולנט ולצפות מה קורה, אם הטיקים נמשכים למרות הפסקת הטיפול סימן שהטיקים אינם תוצאה של תופעת לוואי לתרופה. ואילו, אם הטיקים חדלים מיד עם הפסקת הסטימולנט, סימן שיש סיכוי שהטיקים הנם תופעות לוואי לתרופה שהילד מקבל, ואז אני עובר לטיפול עם אמפתמינים (אדראל, וייואנס) ובדרך כלל זה עוזר (בכל זאת סימן שסטימולנטים לא גרמו לטיקים…) במקרים נדירים מאד שלא עוזר עובר לטיפול עם סטראטרה. תמיד אני מתאים תרופה אישית לכל ילד שאינה גורמת לטיקים ו/או לתופעות לוואי. לרוב, איני נזקק לטפל בטיקים בתרופות כמו אלפה אגוניסט, כפי שממליצים החוקרים בעבודתם, מכיוון שהרוב המכריע של הילדים מסתדרים בלי זה, ועדיף שכך.

מחקר חדש ומקיף על התמונה הקלינית המלאה של תסמונת טורט (TS)
מה נמצא במחקר חדש על תסמונת טורט (TS)
(A new study of Tourette syndrome (TS
Carol A. Mathews, professor of psychiatry at UCSF, JAMA Psychiatry, may 2015

פורסם לראשונה באתרי בתאריך 17 ביולי 2015
מחקר חדש בראשות חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו (UCSF), ומבית החולים הכללי מסצ'וסטס (MGH), מצאו כי כמעט 86% מהחולים המקבלים טיפול לתסמונת טורט (TS), יאובחנו עם הפרעה פסיכיאטרית שניה במהלך חייהם, וכי כמעט 58% יאובחנו עם שתיים או יותר  הפרעות נפשיות כמו: מצבי רוח, חרדה, הפרעה כפייתית טורדנית, והפרעות קשב וריכוז.
זה כבר זמן רב ידוע כי תסמונת טורט (TS), המופיעה בגיל הילדות ומאופיינת במוטוריקה בעייתית וטיקים קוליים, שלעתים קרובות מלווה בהפרעות נוספות, במיוחד הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) והפרעה טורדנית-כפייתית (OCD). יש להדגיש, כי בחולים רבים הפרעות "נלוות" אלה גורמות ליותר מצוקה ונכות לחולים מאשר תסמונת טורט (TS) והטיקים עצמם.
ייחודיות מחקר חדש זה בגודלו והקפדנות המתודולוגית, ואשר נערך על ידי קבוצה בינלאומית של חוקרים הידועים כאגודה הבינלאומית לתסמונת טורט ולגנטיקה (TSAICG). המחקר פורסם לאחרונה, ב- JAMA Psychiatry, מספק מחקר מקיף ואמין ביותר שנערך עד כה המספק תמונה קלינית מלאה של TS והמחלות הנלוות לה. זו קבוצת הנתונים הגדולה ביותר מסוגה, שבה רואיינו אלפי אנשים ונאסף עושר עצום של נתונים קליניים, שנתנו לחוקרים את ההזדמנות ואפשרו להם לומר משהו משמעותי על התמונה הקלינית המלאה של תסמונת טורט.
שותף בכיר למחקר ירמיהו שרף, MD, PhD, פסיכיאטר MGH מהיחידה לנוירו-התפתחות וגנטיקה (PNGU), ופרופ. לנוירולוגיה מבי"ס לרפואה של אוניברסיטת הרווארד ויו"ר עמית ב- TSAICG, אמר: "הממצאים החדשים מוכיחים שימושים מועילים לרופאים נוירולוגים, שלעתים קרובות מטפלים בחולי TS אבל עלולים לא להיות מודעים לספקטרום המלא של מחלות רקע פסיכיאטריות אפשריות הנראות בטורט. מקורו של TS הוא בחלק של המוח המהווה חפיפה בין נוירולוגיה ופסיכיאטריה. הכרת מגוון אפשרויות האבחון והפעלת צוותים לשיתוף פעולה עם פסיכיאטרים, חיוני כדי לטפל בהצלחה ב- TS."
בראשותו של המחברים הראשונים מתיו הירשטריט, פסיכיאטר מסן פרנסיסקו, ופול ס. לי, חוקר ב- MGH, החוקרים ניתחו נתוני אבחון של יותר מ – 1,300 חולי TS בראיונות עקביים, מובנים מאוד שהושלמו במהלך התקופה של 16 שנים, משנת 1992 ועד 2008. בנוסף לזה, כדי לקבוע עד כמה הפרעות נוספות שכיחות בחולי TS, ועד כמה עשוי לעבור בתורשה, כלל הניתוח גם מידע ואבחונים מהורים, אחים ואחיות, וקרובי משפחה אחרים שאינם חולי TS.
כצפוי, הדו"ח מצא כי הפרעות קשב וריכוז ו OCD – נפוצים בקרב בעלי TS. שבעים ושניים אחוזים מחולי TS שבמחקר אובחנו באחת משתי אבחנות אלה, וכמעט שליש אובחן עם הפרעת קשב והפרעה טורדנית כפייתית. הפרעת קשב מופיעה בגיל 5 בחולי TS, וOCD מופיעה לפני גיל 10.
אולם תוצאות המחקר מראות גם כי הפרעות במצב רוח, הפרעות חרדה, והפרעות התנהגות נפוצות מאוד בחולי TS, כ- 30% מהחולים קיבלו אחת מאבחנות אלה, כאשר הפרעות במצב רוח וחרדה מופיעות הרבה יותר מוקדם בחיים בחולי TS מאשר באוכלוסייה הכללית.
חרדה ודיכאון, מופיעות באוכלוסייה הכללית בדרך כלל בגיל התבגרות ובבגרות, לעומת זאת בחולי TS נוטה להופיע מוקדם יותר בחיים, לפעמים כבר בגיל 5. חרדה חברתית והפרעות קשב וריכוז מופיעות לעתים קרובות בחולי TS לפני שהטיקים אפילו הופיעו אצלם, דבר המדגיש את החשיבות של מיון חולים צעירים למצבים קליניים אלה. יתר על כן, החוקרים מצאו כי הסיכון להפרעות במצב רוח וחרדה קשורים לאבחנות OCD והפרעת קשב וריכוז: שתי ההפרעות של מצב רוח וחרדה, הנם נפוצים יותר באופן משמעותי בחולי TS עם אבחנה נלווית של OCD או עם OCD בשילוב הפרעות קשב וריכוז.
תצפיות אלה הן ככל הנראה תוצאה של יחסים גנטיים משולבים זה בזה בין הפרעות נפשיות אלה. נמצא כי בזמן ש- OCD והפרעות קשב וריכוז משותפות ישירות ביחסים גנטיים עם TS, הפרעות פסיכיאטריות אחרות כגון הפרעות במצב רוח וחרדה, מופיעים וחולקים קשרים גנטיים עם ADHD ו/או OCD, אבל לא באופן ישיר עם TS. אולי זה יותר רלוונטי עבור רופאים ההיסטוריה של הורים על ADHD, אבל לא על טיקים או OCD הקשורים עם עלייה כמעט כפולה בסיכון שיש יותר מהפרעה פסיכיאטרית אחת משותפת. החוקרים מצאו שיעורים נמוכים יחסית של מצבים פסיכיאטריים אחרים, כמו הפרעות אכילה, פסיכוזה, ושימוש בסמים, בקרב חולי TS.
החוקרים מתריעים כי התוצאות עלולות להיות מוטות, כי חולים רבים עם TS אינם פונים לטיפול רפואי להפרעה. זוהי דוגמא מוטה במקצת, משום שהחולים שנחקרו הגיעו למרפאה או דרך אגודת תסמונת הטורט. אנשים שבאים למרפאת לטיפול נוטים להיות במצב חמור יותר של TS או שיש להם סימפטומים פסיכיאטריים אחרים, אבל מחקר זה עדיין נותן לרופאים רעיון טוב למה שהם צריכים לעמוד על המשמר.
הערותיי: מחקר חשוב גדול ומקיף עם השלכות קליניות משמעותיות שראוי ליישמן.
נ.ב. המחקר נוגע בנקודה שהדגשתי פעמים רבות באתרי. הנחתי שכלל ההפרעות הנפשיות נמצאות במצבור משפחתי גנטי גדול, כאשר בן משפחה אחד יקבל חלק גנטי שיתבטא עם ADHD, ובן משפחה נוסף מקבל חלק גנטי אחר המבטא חרדה ודכאון, ואחר מבטא OCD, וכן הלאה.
אם יפוצח בעתיד הגנום הגנטי המורכב של הפרעות נפשיות ייזכו מדענים רבים בפרסי נובל לרפואה.

תסמונת טורט והפרעות טיקים כרוניות פוגעות משמעותית בהישגים הלימודיים לאורך החיים

מחקר חדש: קשר בין תסמונת טורט והפרעת טיקים כרוניות (TS/CTD) עם אינדיקטורים אובייקטיביים להגשמת הישגים בהשכלה – מחקר השוואת אחים מבוסס אוכלוסייה

Association of Tourette Syndrome and Chronic Tic Disorders (TS/CTD) with Objective Indicators of Educational Attainment, Ana Pérez-Vigil, Neuroscience Institute, Research Clinical Biological Psychology, Behavioral Science, JAMA Neurology May 29, 2018

באיזו מידה תסמונת טורט והפרעת טיקים כרונית, מקטינות סיכוי שאנשים החולים בזה יגשימו את הפוטנציאל האקדמי שלהם? זה המחקר הראשון אשר בוחן את השפעת TS / CTD על תוצאות אקדמיות פוטנציאליות, שנמדדו באופן אובייקטיבי ברמה הארצית. ממצאי מחקר שוודי שכלל יותר מ-2 מיליון בני אדם, כולל 3,590 שאובחנו עם תסמונת טורט או הפרעת טיקים כרוניות (TS / CTD)  ונמצאים בטיפול מומחים, היו בסיכון גבוה יותר להיכשל בכל המקצועות בחינוך חובה והיו בסיכוי פחות להגיע להישגים בכל רמות השכלה מבי"ס יסודי עד לאוניברסיטה.זה לא הוסבר במלואו ע"י תחלואה פסיכיאטרית נלוות או הפרעות במשפחה. המשמעות היא שחולים שאובחנו עם תסמונת טורט או הפרעות טיקים כרוניות,עלולים לחוות הישגים אקדמיים פחותים משמעותית לאורך כל חייהם. השפעת תסמונת טורט והפרעות טיקים כרוניות על הביצועים האקדמיים לא נמדדו עד כה באופן אובייקטיבי. מטרת המחקר לבדוק את הקשר בין תסמונת טורט והפרעות טיקים כרוניות עם תוצאות אקדמיות שנמדדו באופן אובייקטיבי, תוך התאמה למשתנים מדודים ולגורמים המשותפים בין אחים ולקיחה בחשבון של תחלואה פסיכיאטרית שכיחה.
משתתפי המחקר מבוסס אוכלוסייה, נכללו כל אלה שנולדו בשוודיה בשנים 1976 עד 1998, והמעקב הרפואי בוצע עד דצמבר 2013. אלה עם הפרעות מוחיות אורגניות, פיגור שכלי ו-2 הורים זרים (שלא נולדו בשוודיה) לא נכללו במחקר. זוהו משפחות עם אחים התואמים את תסמונת טורט או הפרעות טיק כרוניות, לפי סיווג בינלאומי של מחלות. נבדקו מדדים אלה: כשרות להיכנס לבית ספר תיכון לאחר סיום לימודי חינוך חובה, סיום בית ספר התיכון, התחלת לימודים לתואר אקדמי, וסיום תואר אקדמי.

תוצאות המחקר  2,115,554 משתתפים בקבוצת המחקר, 3,590 רשומים שאובחנו עם תסמונת טורט או הפרעת טיק כרונית הנמצאים בטיפול מומחה (מתוכם 2,822 [78.6%] זכרים), חציון גיל באבחון ראשון 14.0 [11 -18 שנה). מבין 726,198 משפחות עם לפחות 2 אחים מלאים, 2,697 כללו אחים התואמים הפרעות אלה. בהשוואה לאלה שלא אובחנו (TS / CTD), אנשים עם תסמונת טורט או הפרעות טיקים כרוניות היו בסיכון נמוך משמעותית לעבור את כל הליבה ואת הקורסים הנוספים בסיום בית ספר חובה, לקורס טקסטיל עבודת יד (יחסי סיכויים 0.23), ולקורס לימוד אנגלית (0.36), ולתכנית אקדמית (0.43) בחינוך העל-יסודי. אנשים עם (TS / CTD) היו בסבירות פחותה לסיים את חינוך על-יסודי, 0.35  להתחיל תואר אקדמי (0.46), ולסיים תואר אקדמי (0.48). לא נכללו חולים עם תחלואה נוירו-פסיכיאטרית, בעיקר הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD), הפרעות התפתחותיות נפוצות, שגרמו לאומדנים מועטים, אך מטופלים עם תסמונת טורט או הפרעות טיקים כרוניות עדיין נפגעו בצורה המשמעותית יותר בכל תוצאות המדדים.
המטופלים נטו להיכשל יותר בכל המקצועות בבית ספר חובה, והיו עם פחות סיכוי להיות זכאים לסיים בית ספר התיכון, ופחות סביר שישלימו את כל רמות השכלה העל-תיכונית. אנשים עם הפרעות מוחיות אורגניות, פיגור שכלי ואלה  עם שני הורים שנולדו מחוץ לשוודיה לא נכללו בקוהורט. אי-הכללתם של אנשים עם הפרעה קשב וריכוז (ADHD) והפרעות התפתחותיות, הפחיתו אך לא שינו באופן משמעותי את האומדנים, ואילו החרגה של יתר התחלואה הנלווית לאורך החיים לא שינתה את סדר גודל התוצאות. לפיכך המסקנה הברורה, TS / CTD קשורים עם פגיעה לימודית משמעותית בזכות עצמם.
התוצאות הראו כי TS / CTD נקשר לירידה משמעותית בחינוך בכל רמות ההשכלה, כולל מעבר לבית ספר יסודי. לנבדקים יש סיכוי נמוך ב- 65% להשלמת השכלה תיכונית, 59% פחות סיכוי כניסה לאוניברסיטה, ו-61% פחות סיכוי להשלמת תואר אקדמי. זה מדהים, בהתחשב בכך TS / CTD ידוע בעיקר כהפרעת  גיל הילדות וכי מספר משמעותי של אנשים חווים ירידה בסימפטומים כשהם בגיל. כ-20% מהמקרים TS / CTD ממשיכים לחוות טיקים ולקויות קליניות כמבוגרים. ממצאים אלה מצביעים על כך שההשפעה של TS / CTD על הפוטנציאל החינוכי של הפרט היא ארוכת טווח  וכי ייתכן שקשה לאנשים אלו למצוא מסלולים חלופיים כדי להשתלב מחדש במערכת החינוך (כגון מימון מערכת החינוך הבוגרת בשוודיה (המכונה komvux ), גם אם הסימפטומים שלהם משתפרים עם הגיל. זאת בניגוד להפרעה אובססיבית-קומפולסיבית (OCD), שבה קשיי למידה בולטים ביותר במהלך ההפרעה, ומשתפרים מעט בהמשך החיים.
מסקנות המחקר מדגישות את הצורך לזהות ולטפל נכון בילדים עם TS / CTD בשלב מוקדם כדי להגדיל את הסיכויים שלהם להגשים את הפוטנציאל החינוכי שלהם, במיוחד כאשר הסימפטומים הם חמורים או נלווים עם בעיות נוירו-פסיכיאטריות אחרות.
כמו כן, תוכניות חינוכיות אישיות ממוקדות אדם שמטרתן לצמצם את הפגיעה בהישגי בית ספר בילדים עם TS / CTD מורכבים, כגון הקמת מרחב פרטי שבו הילד יכול לשחרר את הטיקים, מתן זמן נוסף למשימות בית ספר, או מתן מקומות נפרדים לבחינות. יתר על כן, החינוך של מורים ועמיתים לגבי TS / CTD חשוב מכיוון שהפרעה זו עדיין סטיגמתית  וחולי TS / CTD נוטים יותר לחוות אלימות ובידוד מבני גילם. ההשערה כי קבלת טיפול מבוסס ראיות ל- TS / CTD (כלומר, טיפול התנהגותי, סלקטיב α2A קולטן אגוניסט, או antipsychotics) קשורה עם תוצאות לימודיות משופרות עושה תחושה אינטואיטיבית שיש להעריך אותו במחקר עתידי. בשל אופייה של קבוצת המחקר, שהורכבה מאנשים הזקוקים ומקבלים טיפול מומחה, ייתכן שתוצאות מחקר זה לא יקרו בהכרח אצל אנשים עם טיקים מתונים שלא ייפגעו לימודית. סביר להניח כי אנשים רבים עם טיקים מתונים הם די מצליחים בחיים מבחינה אקדמית והיבטים אחרים.
עיקר כוחו של המחקר הוא שימוש בקוהורט גדול ארצי המייצג נתונים שנאספו מרשומות של סוכנויות ממשלתיות או ארגונים אחרים, שהבטיחו סיכון מינימלי של בחירה, וסיכונים להטיה. תקופת המעקב הארוכה אפשרה את בחינת התוצאות הלימודיות, המגיעות מילדות (חינוך חובה) עד לבגרות (עד סיום האוניברסיטה). השימוש במודלים של השוואה בין אחים איפשר לשלוט בקפדנות על גורמים גנטיים וסביבתיים משותפים לאחים.
לסיכום, מאובחנים עם TS/CTD חווים תת-הישגים משמעותיים באקדמיה בכל רמות האקדמיות, המשתרעת מבי"ס לחינוך חובה עד לאוניברסיטה, גם לאחר לקיחה בחשבון של גורמים מבלבלים מרובים כמו תחלואה פסיכיאטרית וגורמים משותפים לאחים.
הערותיי: זה מחקר מפתיע בתוצאותיו שהראו קשיים והישגים חלשים מאד בלימודים לאורך כול מהלך החיים באלה עם תסמונת טורט והפרעת טיקים כרוניות קשות (TS/CTD), שאובחנה בילדות וחלפה בגיל בוגר, בעוד לפי הספרות רק אצל 20% ההפרעה ממשיכה לגיל בוגר. לפיכך,לא ברור אם הפרעה חולפת כליל ברוב המקרים כיצד נותרות השלכותיה הגרועות על האקדמיה, האם יש שינויים ביולוגיים נוירולוגיים בהפרעה שהם קבועים מילדות לבוגר ולכן תוצאות נותרות בגיל בוגר?
שנית, לדברי החוקרים נכללו במחקר רק מקרים הקשים של TS/CTD, אם כי חומרת הסימפטומים לא נמדדה ולא נרשמה. אולם אני רואה חשיבות עליונה בכך שהחוקרים הבדילו בין מקרי TS/CTD קשים לבין אלה הקלים. לעומת זאת לדוגמא, עדיין רבים מחקרים המתפרסמים על הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD) שמסיקים מסקנות בעוד לא הבדילו במחקרים בין מקרי ADHD חמורים לבין אלה הקלים, לכן התוצאות אינן תוצאות והמסקנות עלולות להיות שגויות מאד. אני מרתיע על זה כבר לפני 13 שנים שיש להבדיל במחקרים בין דרגות חומרה השונות של ADHD. לכן גם פרסמתי  "סיווגי הייחודי לדרגות חומרה של ADHD"  לאט לאט אני מבחין בסימנים להתחשבות בחומרת ADHD במחקרים בודדים אחרונים, וזה הדבר הנכון לעשותו.
אני נוכח בזה, שלעיתים הקליניקה מקדימה את המחקרים, לדוגמא טענתי לפני 13 שנים ש-ADHD הפרעת קשב והיפראקטיביות היא 100% גנטית משפחתית בעוד גורמים סביבתיים שונים אינם גורמים להתפתחות ההפרעה, אלא רק יכולים להקל על הסימפטומים של ההפרעה או עלולים להחמירה [לדוגמא, התנהלות הורים ומשפחה מול הילד לטוב ולרע], בעוד האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה לילד ולמתגבר (AACAPׂ) שהיא המובילה והקובעת הנחיות רפואיות בתחום ADHD, טענה עד לפני עשור שנים שהשפעת הגנטיקה להתפתחות ADHD היא רק 20% ובמשך השנים העלו הערכתם ל-40%, ואח"כ ל-60% וכיום אומרים 80%, ואני עדיין טוען 100%!
דוגמא נוספת, שאני נוכח שלעיתים הקליניקה מקדימה את המחקרים, טענתי לפני למעלה מעשור שהרוב הכריע (כ- 80%) של הפרעות בספקטרום האוטיזם- ASD יש להם סימפטומים חופפים ל- ADHD כאשר הסימפטומים האופיינים לאוטיזם משתפרים/חולפים ואז בולטות יותר הפרעות תפקוד התנהגותיות כמו במקרים קשים של ADHD, והטיפול בשתי ההפרעות נעשה זהה.רק 20% מאוטיזם בילדים שכמעט או אינם מדברים ומנת משכל שלהם נמוכה נותרים בטווח ספקטרום אוטיזם קשה עם כול הסימפטומים המאפיינים שלו. האקדמיה האמריקאית שללה זאת מכול וכל, ודגלה בשתי הפרעות ASD ו-ADHD נפרדות לחלוטין, ואילו רק לאחרונה כיום ההערכה המקובלת שיש חפיפה של 80% בסימפטומים של שתי הפרעות אלה.
ועוד דבר, חסר לי מאד במחקר הנוכחי שלא נמדדה מנת משכל, של המשתתפים עם  TS/CTD, שיש לה השפעה מכרעת על היכולות והישגים באקדמיה.לדעתי, אינטלגנציה גבוהה אצל בוגר שאין לו יותר סימפטומים של TS/CTD עשויה להשפיע לטובה על הישגיו האקדמיים.ואילו באלה ש TS/CTD המשיך לבגרותם ואינם מטופלים היטב, גם מנת משכל טובה עלולה לא לעזור מספיק. לעומת זאת, אני לראשונה, כשאבחנתי בני נוער ובוגרים עם לקויות למידה קשות ומנת משכל נמוכה, ללא אבחנת ADHD, במקרים מסוימים כמו בחורי ישיבה שכול עולמם לימודים תורתם, לקחתי על עצמי אחריות רפואית והמלצתי על טיפול תרופתי כמו ל-ADHD במינונים נמוכים מאד. זה עזר להם ועשה אותם  מאושרים, ואני התמלאתי בסיפוק אדיר שיכולתי לעזור להם מעט… רק לפני כשנתיים פורסם מאמר ראשון על טיפול תרופתי עם מנת משכל נמוכה. זו דוגמא נוספת שלעיתים מניסיון עבודתי הקלינית יכולתי להקדים את המחקרים.
במרפאתי נתקלתי בבוגרים עם TS/CTD קשה שנמשך לבגרות ונאלצו לפרוש מלימודים אקדמיים. נשאלת השאלה האם טיפול משולב נפשי ותרופתי בילדות יכול היה למנוע את הקשיים האקדמיים?