טופסי 29 ג' לתרופות ADHD שאינן בסל הבריאות: אמפטאמין, אדראל, דייטראנה, סטראטרה, פוקלין, וייוונס.

רצ"ב טופסי 29 ג' לתרופות ADHD שאינן בסל הבריאות: אמפטאמין, אדראל, דייטראנה, סטראטרה, פוקלין, וייוונס.
כפי שנמסרו לי ע"י חברת ג'נמדיקס המייבאת תרופות אלה. 
לפתיחת קובץ —>    ג'ןמדיקס
קובץ PDF  –>  טופסי 29 ג' לתרופות שלא בסל הבריאות