האם יש קשר בין אינטליגנציה של הורים להופעת ID, ADHD, ASD בצאצאים?

קשר בין אינטליגנציה IQ של הורים, לספקטרום אוטיזם ולהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD)

 The Association of Paternal IQ with Autism Spectrum Disorders and its Comorbidities, Renee M. Gardner, JAACAP, June 2019

תיאורי מקרים מקוריים של אוטיזם מסמן כי הורים לילדים ASD נטו להיות משכילים ואינטליגנטיים. מחקרים גנטיים חדשים מראים כי הסיכון להפרעת ספקטרום אוטיזם (ASD) קשור לאינטליגנציה גבוהה. במחקר זה נבדק הקשר בין אינטליגנציה הורים ל-ASD, תוך התחשבות בהפרעות נלוות לאוטיזם:לקות אינטלקטואלית (ID-intellectual disability) והפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD).
במחקר בתכנון קוהורט המבוסס על רישום, כולל 360,151 יחידים של אבות שגויסו לצבא השוודי, תושבי שטוקהולם בשבדיה, שנולדו בין השנים 1984-2008, והמעקב נמשך עד 31 בדצמבר 2011 לאבחנות של ADHD ,ASD, ו-ID או שילוב של הפרעות אלה אצל צאצאיהם. הוערך הסיכון להפרעות נוירו-התפתחותיות ביחס למנת המשכל (IQ) של הורים המדורג בסולם של 9 נקודות, תוך שימוש בציון 5 כאינטליגנציה ממוצעת.
תוצאות המחקר זיהו קשר בין IQ גבוה של הורים לבין סיכון צאצא לפתח ASD ללא ID/ADHD במודלים מותאמים למאפיינים אישיים ומשפחתיים, קשר שמופיע כמובל במידה רבה לפי ציון אבות להבנת החלק הטכני של המבחן. לעומת זאת, מנת משכל נמוכה אצל הורים הייתה קשורה ל- ASD+ID , וגם ל- ASD+ADHD. ומנת משכל נמוכה של הורים הייתה קשורה מאד ל-ID, וגם ל-ADHD ללא קשר עם ASD או IDמסקנת המחקר שהקשר בין IQ של הורים לסיכון של צאצא לפתח ASD לא היה מונוטוני אלא מגוון ע"י נוכחות של הפרעות הנלוות ל-ASD, משקף כנראה מגוון פנוטיפים בקרב אנשים הנפגעים. 
תיאורים מקוריים של מה שנחשב היום להפרעה בספקטרום האוטיזם (ASD) ציינו אינטראקציות חברתיות לקויות, תחומי עניין מוגבלים והתנהגויות חוזרות אצל ילדים עם מגוון רחב של יכולות אינטלקטואליות, כולל מיומנויות מיוחדות בנוגע למספרים וזיכרון גם בנוכחות לקויות למידה אחרות. רבים הורים לילדים אוטיסטים תוארו כמשכילים וכנראה אינטליגנטיים מאוד. מחקרים שנערכו לאחר מכן מצאו קשר בין מקצועות ה- STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) בקרב הורים ו- ASD בילדיהם. עם זאת, מחקרים מבוססי אוכלוסין ממדינות עם מערכת בריאות אוניברסלית מדווחים על שכיחות גבוהה יותר של ASD בקרב המשפחות הסוציו-אקונומיות נמוכות יותר, עולה השאלה האם דיווחים קודמים היו עקב נגישות גדולה יותר לשירותי בריאות. עם זאת, מחקרים שנעשו לאחרונה מראים כי וריאציה גנטית שכיחה הקשורה ל- ASD קשורה גם ליכולות קוגניטיביות גבוהות יותר, בתמיכה לכאורה מתצפיות קליניות הראשונות. 
מחקר זה, המבוסס על אוכלוסייה, מדווח על נתונים של למעלה מ -300,000 יחידים שאבותיהם עברו בדיקות קוגניטיביות סטנדרטיות כחלק מגיוס לצבא השוודי. נבדקו תוצאות של ASD, ADHD, ולקויות למידה (ID) בקרב יחידים אלה. אצל אבות עם ציון IQ ממוצע, נמצא קשר מתון בין ניקוד IQ גבוה לבין הסיכון ל- ASD (ללא שיתוף ADHD או ID). הקשר של ASD עם IQ גבוה של הורים היה ברור רק במבחן של ההיגיון הטכני. לעומת זאת, ציוני IQ נמוכים אצל הורים היו קשורים באופן משמעותי לסיכון של לקות למידה (ID) ללא ASD או ADHD והיו קשורים באופן מתון לסיכון ל- ADHD (ללא ASD או ID). כאשר ID או ADHD כהפרעות נלוות ל-ASD, הקשר עם IQ  הורי נמוך היה חלש בהשוואה לתוצאות אלה ללא ASD.
נקודות החוזק של מחקר זה כוללות את הקבוצה בעלת אוכלוסייה גדולה, עם נתונים שנאספו באופן פרוספקטיבי בסביבה עם גישה אוניברסלית לבריאות מקיפה. מידע על ציונים קוגניטיביים של הורים ותוצאות נוירו-התפתחותיות של ילדים נאסף במרשמים ארציים ואזוריים, והם מבוססים היטב על פי חוק, ומזעור הסיכון להטייה כלשהי. חוזק מסוים של מחקר זה הוא שהצליחו לבחון לא רק ASD, אלא גם את הפרעות הנלוות ID ו- ADHD. בהתחשב בתוצאות, הן כאשר הן נלוות יחד עם ASD והן כאשר הן מתרחשות ללא ASD, איפשר לחוקרים לבחון קשר של מנת משכל של הורים לכל קבוצה דיאגנוסטית, ולבחון אם הקשר משתנה בקבוצות הפרעות הנלוות. בנוסף, נשקלו תחומים קוגניטיביים שונים המיוצגים ע"י מבחני המשנה שמהווים את סוללת הגיוס השבדית, דבר שאיפשר לשקול היבטים ספציפיים של יכולות קוגניטיביות הורית ביחס לסיכון צאצאים להפרעות נוירו-התפתחותיות.
תצפית המחקר הראו שהסיכון ל- ASD עולה עם ציוני IQ גבוהים מעל הממוצע של הורים, מצביע על כך שהאינטליגנציה קשורה ל-ASD לא רק מבחינה גנטית, אלא גם מהיבט פנוטיפי. התבוננות זו מוסברת גם עם הדיווחים המקוריים של אוטיזם. מוצאים עקביות בין התצפיות במחקר לבין הדיווחים המקריים הראויים לציון, הן בהתחשב בשינויים האבחנתיים שהתרחשו בשטח והן בדפוסים החברתיים בשוודיה, כאשר ASD שכיח יותר בקרב אלה הנמצאים במעמד סוציו-אקונומי נמוך. נראה כי הקשר תלוי בציונים של מבחן ההבנה הטכני, בהתאם למחקרים תצפיתיים בנוגע להפרזה קלה של הורים לתסמיני ASD העובדים במקצועות טכניים, ונוספה תמיכה להשערה רפואית שפורסמה לאחרונה, כי אטיולוגיה ASD לעיתים קרובות "כרוכה" בשיפור אך לא מאוזן של מרכיבי אינטליגנציה .
הקשר בין IQ הורי לסיכון של אבחנות ASD לא היו חד-מונוטוניים, ובשביל ASD עם ID-ID ו / או ADHD, נצפה גם קשר עם מנת משכל הורית נמוכה. עם זאת, הקשר היה חלש יותר מהיחסים בין ה- IQ המובהק לבין התוצאות של ID ו / או ADHD ללא שיתוף ב- ASD, דבר המשקף ככל הנראה את המגוון הפנוטיפי והאטיולוגי בקרב אנשים עם הפרעת ASD עם או ללא הפרעות נלוות.
במחקר זה, הקשרים בין IQ של הורים לבין הסיכון בצאצא ל- ASD השתנו ע"י נוכחות של הפרעות נלוות ולא היו מונוטוניים, אשר משקפים את השונות הפנוטיפית בקרב אנשים עם הפרעת ASD. ציונים גבוהים במבחן ההבנה הטכנית 'לוכדים' את המרכיב משפחתי של סיכון ל-ASD ועשויים להסביר במידה מסוימת את התצפיות הקליניות והאנקדוטיות היסטוריות שנעשו בנוגע לבחירת קריירה בקרב הורים לילדים אוטיסטים. לעומת זאת, גורמים הקשורים ליכולת קוגניטיבית כללית נמוכה 'לוכדים' חלק מסיכון משפחתי ל-ADHD ולזיהוי לקות למידה (ID-intellectual disability).
תגובתי:  עם כל הכבוד למחקר הגדול מאד שמפורסם בכתב עת נחשב מאד JAACAP, איני סבור שהשלכות מחקר זה תואמות את המציאות הקלינית כפי שאני נוכח בה ביום יום. במישור הקליני איני מבחין שמנת משכל (IQ) גבוהה של הורים מגבירה את הסיכון בצאצא לפתח ASD ללא ID/ADHD , או מנת משכל נמוכה קשורה ל-ID וגם ל-ADHD ללא קשר עם ASD. זה ממש לא נראה כך לאור ניסיוני בקליניקה גדולה עם אלפי מטופלים.
שלוש הלקויות הרפואיות, הפרעה בספקטרום האוטיזם (ASD); הפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD); ולקויות למידה (ID-intellectual disability) – הגורמים להתפתחות לקויות אלה כל אחת בנפרד בפני עצמה, הן גנטיקה משפחתית כאשר גורמים סביבתיים יכולים לשפר או להחמיר אותן. הופעה אצל הצאצאים, של כל אחת משלוש לקויות אלה כולל הופעה של שתי לקויות יחדיו או שלוש יחדיו, אינה קשורה במנת המשכל של ההורים. הילדים עצמם עם לקויות אלה יכולים להיות עם מנת משכל גבוהות, ממוצעות ו/או נמוכות, כך ילד עם לקות למידה ו/או ADHD, ו/או ASD יכול להיות עם מנת משכל גבוהה או נמוכה. ברור שמנת משכל נמוכה אצל ילד עם אחת מהפרעות אלה מחמירה את מצב ההפרעה כמו למשל ASD עם מנת משכל נמוכה, ואילו מנת משכל גבוהה אצל ילד מאפשרת  לשפר סימפטומים ולסייע למצבו  הרפואי, כמו ADHD עם מנת משכל גבוהה המובילה ליצירתיות.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s